Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Nybro

Gäller för hela Kalmar län. Det är en uppgång jämfört med 2019, som låg på 80,5%, vilket beror på att KLT under 2020 har startat ett nytt avtal för servicetrafik där det varit krav på förnybart bränsle. Det som gör att KLT inte kommer upp i 100% beror på Kustpilen-tåg som alltjämt trafikeras med diesel. Den vägburna trafiken är däremot 100% förnybar.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19