Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp utanför utsläppshandeln

Indikator GN. 1a

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i det geografiska området men exkluderar utsläppshandeln eftersom det är så formuleringen ser ut i det nationella målet.

Ändrat från tidigare nyckeltal till växthusgasutsläpp och exkluderar utsläppshandeln för att kunna följa det nationella målet. För många kommuner är många stora utsläpp från utsläppshandeln som kommunen själva inte har någon rådighet över. Därför redovisas dessa separat.

Växthusgasutsläpp exklusive den handlande sektorn

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och Naturvårdsverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
2,66 ton CO2ekv/inv (2021)
Utgångsvärde:
5,79 ton CO2ekv/inv (1990)
Mål:
1,67 ton CO2ekv/inv (2030)

Kommentar

De geografiska utsläppen minskar i SEKOM-kommunerna, en minskning med 43 procent sett i totala utsläpp sedan 1990. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen dock med 1 procent. 58 av SEKOM-kommunerna minskade de totala utsläppen med 40 procent eller mer mellan 1990 och 2020, det vill säga nådde det nationella målet.

Utsläppen varierar betydligt mellan olika kommuner och beror till stor del på lokala förutsättningar. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner med värme. Utsläppen förs endast till den kommun där värmeverket ligger. Vissa kommuner kan ha motorväg genom kommunen medan vissa kommuner inte har någon större genomfartsled och därför får lägre utsläpp från transporter.

Om statistiken

Eftersom handeln med utsläppsrätter inte fanns år 1990 har en schablon räknats ut för varje kommun för omfattningen av utsläppshandeln och dess andel av utsläppen år 1990. En liknande schablon har gjorts av naturvårdsverket på nationell nivå för att mäta måluppfyllelse av etappmålen. År 2005 och 2010 var handeln med utsläppsrätter inte lika omfattande som den blev senare år, och därför kan det finnas höga värden i den kommunala statistiken för 2005 och 2010.

Det som visas är utsläpp inom den geografiska kommunen, ifall exempelvis produktion av el och värme som används i kommunen kommer från en annan kommun redovisas siffrorna i den kommunen där produktionen sker, inte där den konsumeras. Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Uppdaterad: 2024-04-19