Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp utanför utsläppshandeln

Indikator GN.1a

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i det geografiska området men exkluderar utsläppshandeln eftersom det är så formuleringen ser ut i det nationella målet.

Ändrat från tidigare nyckeltal till växthusgasutsläpp och exkluderar utsläppshandeln för att kunna följa det nationella målet. För många kommuner är många stora utsläpp från utsläppshandeln som kommunen själva inte har någon rådighet över. Därför redovisas dessa separat.

Växthusgasutsläpp exklusive den handlande sektorn

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och Naturvårdsverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
2,73 ton CO2ekv/inv (2020)
Utgångsvärde:
8,30 ton CO2ekv/inv (1990)
Mål:
0,89 ton CO2ekv/inv (2045)

Kommentar

De geografiska utsläppen minskar i SEKOM-kommunerna, en minskning med 59 procent sett i totala utsläpp sedan 1990. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 9 procent. 70 av kommunerna minskade de totala utsläppen med 40 procent eller mer mellan 1990 och 2020, det vill säga nådde det nationella målet.

Utsläppen varierar betydligt mellan olika kommuner och beror till stor del på lokala förutsättningar. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner med värme. Utsläppen förs endast till den kommun där värmeverket ligger. Vissa kommuner kan ha motorväg genom kommunen medan vissa kommuner inte har någon större genomfartsled.

Om statistiken

Den stora minskningen mellan 2000 och 2005 delvis på att utsläppshandeln separeras från statistiken från och med år 2005. Eftersom handeln med utsläppsrätter inte fanns år 1990 kan den inte separeras från statistiken. Den procentuella minskningen från 1990 räknas därför för alla utsläpp, medan det som mäts från 2005 är utsläpp utanför handeln.

Det som visas är utsläpp inom den geografiska kommunen, ifall exempelvis fjärrvärmen som används i kommunen kommer från ett värmeverk i en annan kommun redovisas siffrorna i den kommunen där verket ligger, inte där fjärrvärmen konsumeras. Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Uppdaterad: 2023-05-11