Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator GN. 5

Nyckeltalet följer hur stor del av den totala arealen som utgörs av skyddad natur. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Andel skyddad natur totalt av total areal i det geografiska området

Datakälla: Statistiska centralbyrån
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
12,0 % (2023)
Utgångsvärde:
10,5 % (2014)
EU-mål:
30,0 % (2030)

Kommentar

Andelen skyddad natur har ökat inom ekokommunerna, men inte tillräckligt snabbt för att följa mållinjen till målet att ha 30 procent skyddad natur år 2030. Mellan 2022 och 2023 ökade ekokommunernas andel från 11,9 till 12 procent. Europaparlamentet beslutade i juni 2021 att 30 procent av EU:s yta ska vara skyddad natur senast 2030. Även FN har ett globalt mål med liknande formulering.

Av SEKOM-kommunerna är det Sorsele och Jokkmokk som har den största andelen skyddad natur. Den största ökningen av andel skyddad natur år 2023 var i Ronneby där reservatet Ronneby blåmusselbankar skapades. Även Örnsköldsvik hade en stor ökning i antal skyddade hektar, där 6461 hektar skyddades under 2023. Totalt ökade den skyddade arealen inom Sveriges ekokommuner med 25470 ha år 2023.

En viktig aspekt att tänka på när det kommer till internationella mål är att olika länder redovisar skydd av natur på olika sätt. Vissa länder rapporterar även landskapsskydd som tillåter jord- och skogsbruk medan Sverige främst redovisar skyddsformer som inte tillåter det.

Uppdaterad: 2024-06-25