Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator GN. 5

Nyckeltalet följer hur stor del av den totala arealen som utgörs av skyddad natur. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Andel skyddad natur totalt av total areal i det geografiska området

Datakälla: Statistiska centralbyrån
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
11,7 % (2022)
Utgångsvärde:
10,4 % (2014)
EU-mål:
30,0 % (2030)

Kommentar

Andelen skyddad natur har ökat inom SEKOM-kommunerna, men inte tillräckligt snabbt för att följa mållinjen till att ha 30 procent skyddad natur år 2030. Mellan 2021 och 2022 ökade SEKOM-kommunernas andel från 11,4 till 11,7 procent. Europaparlamentet beslutade i juni 2021 att 30 procent av EU:s yta ska vara skyddad natur senast 2030. Även FN har ett globalt mål med samma formulering.

Av SEKOM-kommunerna är det Sorsele och Jokkmokk som har den största andelen skyddad natur. Jokkmokk hade också den största ökningen av antal skyddade hektar mellan 2021 och 2022, med området Jielkká-Rijmagåbbå. Den största procentuella ökningen sedan 2014 har skett i Höganäs, som ökade mest mellan 2019 och 2020 till nästan 50 procent skyddad areal med naturreservatet Skånska Kattegatt. Mellan 2021 och 2022 skedde den största procentuella ökningen i Kävlinge, som gick från 3,7 till 8,9 procent skyddad natur.

En viktig aspekt att tänka på när det kommer till internationella mål är att olika länder redovisar skydd av natur på olika sätt. Vissa länder rapporterar även landskapsskydd som tillåter jord- och skogsbruk medan Sverige främst redovisar skyddsformer som inte tillåter det.

Uppdaterad: 2023-06-28