Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator GN.5

Nyckeltalet följer hur stor del av den totala arealen som utgörs av skyddad natur. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Kompletteras med naturvårdsområden för att följa Naturvårdsverkets rapportering och det nationella målet.

SEKOM-medelvärdet är just nu ett ovägt medelvärde, kommer omräknas.

Andel skyddad natur totalt av total areal i kommunen

Datakälla: Statistiska centralbyrån
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
7,0 % (2021)
Utgångsvärde:
5,8 % (2014)
Tidigare nationellt mål:
30,0 % (2030)
Uppdaterad: 2023-05-09