Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning och återbruk

Indikator GN. 6b

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen. Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling. I nyckeltalet exkluderas rejekten (det som samlas in för återvinning men inte går att återvinna) men biologiskt avfall ingår.

Natrionellt etappmål: Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Faktisk materialåtervinning och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
32,3 % (2022)
Utgångsvärde:
32,0 % (2020)
Mål:
65,0 % (2035)
Uppdaterad: 2023-10-31