Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator GN. 1c

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i det geografiska området.
Det finns ett specifikt nationellt mål till 2030 när det kommer till växthusgasutsläpp från inrikes transporter som följs upp i nyckeltalet.

Växthusgasutsläpp från transportsektorn

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
1,43 ton CO2ekv/inv (2021)
Utgångsvärde:
2,21 ton CO2ekv/inv (2010)
Nationellt mål för transporter:
0,55 ton CO2ekv/inv (2030)

Kommentar

De totala utsläppen från transporter, inte räknat per invånare, har minskat med 28 procent sedan 2010 för SEKOM-kommunerna, men minskade inte mellan 2020 och 2021, och ligger därmed inte lika bra till för att nå målet till 2030 som föregående år. Jämfört med hela riket har SEKOM-kommunerna lägre utsläpp per invånare för transporter, 1,43 ton jämfört med 1,44 ton.

Uppdaterad: 2023-08-22