Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator GN.1c

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i det geografiska området.
Det finns ett specifikt nationellt mål till 2030 när det kommer till växthusgasutsläpp från inrikes transporter som följs upp i nyckeltalet.

Växthusgasutsläpp från transportsektorn

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
1,44 ton CO2ekv/inv (2020)
Utgångsvärde:
2,20 ton CO2ekv/inv (2010)
Nationellt mål för transporter:
0,56 ton CO2ekv/inv (2030)

Kommentar

De totala utsläppen från transporter, inte räknat per invånare, har minskat med 27 procent sedan 2010 för SEKOM-kommunerna, och ligger därmed bra till för att nå målet till 2030. Jämfört med hela riket har SEKOM-kommunerna lägre utsläpp per invånare för transporter, 1,44 ton jämfört med 1,45 ton. Minskningen från 2019 till 2020 var 9 procent, vilket kan ha påverkats av minskade resor på grund av pandemin.

Uppdaterad: 2023-05-12