Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Indikator GN. 7

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Sveriges Ekokommuner
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003
Senaste värdet:
95 % (2022)
Utgångsvärde:
59 % (2003)

Kommentar

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 95 procent.

Av de 57 kommuner som rapporterat för 2022 har 27 stycken nått 100 procent, och 51 stycken ligger över 90 procent. Den rapporterande medlem som låg lägst år 2022 har 42 procent förnybar energi.

Uppdaterad: 2024-03-11