Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor

Indikator GN. 9b

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2ekv per årsarbetare. Både inköpta drivmedel och milersättning ingår.

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Sveriges Ekokommuner
Senaste värdet:
0,19 ton/årsarbetare (2022)
Utgångsvärde:
0,19 ton/årsarbetare (2022)

Kommentar

Nyckeltalet rapporteras för första gången med siffror för 2022, men ett liknande nyckeltal, Koldioxidutsläpp från tjänsteresor, har följts tidigare år. Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil var 2021 0,13 ton CO2 per årsarbetare. När vi nu räknar ut växthusgasutsläpp, för att visa hela klimatpåverkan från tjänsteresorna, får inte helt oväntat vi ett högre medelvärde för Sveriges Ekokommuner. För 2022 får vi medelvärdet 0,19 ton CO2-ekvivalenter, då 50 medlemmar rapporterat. Ökningen kan troligtvis också bero på att inga pendemirestriktioner orsakade minskade resor, något vi kunde se framförallt 2020 men även 2021.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 10 till 1300 kg CO2-ekv per årsarbetare. Bäst till ligger Ystad, Västervik och Hylte. Medelvärdet påverkas såklart av vilka kommuner som lämnar uppgifter. I vissa kommuner har värdena på det tidigare nyckeltalet varierat orimligt mycket mellan åren, vilket visar vikten av att göra samma urval av underlag och använda samma metod varje år.

Uppdaterad: 2024-03-11