Gå direkt till sidans innehåll

Matavfall

Indikator GN. 6c

Nyckeltalet visar andelen av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom rötning så att växtnäring och energi tas tillvara.

Nationellt etappmål: Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
42 % (2023)
Utgångsvärde:
26 % (2014)
Mål:
75 % (2023)

Kommentar

Föregående år var det en lägre andel av allt uppkommet matavfall som sorterades ut och rötades än året dessförinnan, men 2023 ökade andelen igen till 42 procent i genomsnitt för Sveriges Ekokommuner. Målet som fanns till 2023 nåddes alltså inte, men ekokommunerna kom längre än andelen för hela Sverige.

En del matavfall komposteras istället, oftast där det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att röta avfallet. Räknas kompostering med ökar såklart andelen i många kommuner. Miljömålet som denna indikator följer handlade endast om rötning, men det kan vara relevant för många att även titta på sina värden för all biologisk behandling av matavfall.

Uppdaterad: 2024-06-25