Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara drivmedel

Indikator GN. 9a

Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala inköpta drivmedlet för tjänsteresor i kommunen som är förnybart. Även förnybara andelar av bensin och diesel räknas in. Skillnad görs på vanlig el och 100 % fossilfri el.

Andel förnybara drivmedel för tjänsteresor med bil

Datakälla: Sveriges Ekokommuner
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2022
Senaste värdet:
51,3 % (2023)
Utgångsvärde:
48,6 % (2022)

Kommentar

Nyckeltalet rapporteras för första andra gången med siffror för 2023 och andelen förnybart har ökat inom Sveriges ekokommuner. Stora skillnader finns i hur stor andel av drivmedlet som köps in till tjänsteresor som är förnybart, från 17 till 90 procent. Många kommuner väljer förnybar el till sina elbilar och köper in förnybara drivmedel. 2023 hade inte förändringar skett i reduktionsplikten, och inblandningen av biobränslen i bensin och diesel var fortfarande hög.

Eftersom det inte går att kontrollera vilka drivmedel som används när privat bil används har en schablon baserad på personbilars drivmedelsfördelning i Sverige använts för milersättningen, som också är inräknad i nyckeltalet.

Uppdaterad: 2024-06-25