Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara drivmedel

Indikator GN. 9a

Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala inköpta drivmedlet för tjänsteresor i kommunen som är förnybart. Även förnybara andelar av bensin och diesel räknas in. Skillnad görs på vanlig el och 100 % fossilfri el.

Andel förnybara drivmedel för tjänsteresor med bil

Datakälla: Sveriges Ekokommuner
Senaste värdet:
47,7 % (2022)
Utgångsvärde:
47,7 % (2022)

Kommentar

Nyckeltalet rapporteras för första gången med siffror för 2022. Stora skillnader finns i hur stor andel av drivmedlet som köps in till tjänsteresor som är förnybart, från 17 till 99 procent. Många kommuner väljer förnybar el till sina elbilar och köper in förnybara drivmedel till kommunens delar. Eftersom det inte går att kontrollera vilka drivmedel som används när privat bil används har en schablon använts för milersättningen, som också är inräknad i nyckeltalet.

Uppdaterad: 2024-03-11