Gå direkt till sidans innehåll

Resor med kollektivtrafik

Indikator GN. 2a

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Sveriges Ekokommuner
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet:
51 resor/inv (2022)
Utgångsvärde:
74 resor/inv (2007)

Kommentar

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. En ökning går att se 2022 till 51 resor per invånare. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2022, framförallt i Storstockholm, kan det sanna värdet vara högre

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner år 2022, från 6 till 327 resor per invånare.

Uppdaterad: 2024-03-11