Gå direkt till sidans innehåll

Betesmark

Indikator GN.4

Nyckeltalet visar hur stor andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark.

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.

SEKOM-medelvärdet är just nu ett ovägt medelvärde, kommer omräknas.

Andel av kommunens totala landareal som utgörs av betesmark

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
0,0216 % (2021)
Utgångsvärde:
0,0207 % (2011)
Uppdaterad: 2023-04-28