Gå direkt till sidans innehåll

Egenproducerad el från solceller

Indikator GN. 8a

Nyckeltalet visar installerad effekt av egenproducerad förnybar el från kommunen och kommunala bolag. Det gäller el som primärt ska används av byggnaden (solceller på tak eller bredvid byggnaden).

Många kommuner satsar på att producera egen förnybar el till sina lokaler. Det är ett viktigt arbete men också en liten andel av den totala installerade effekten ifall det finns solcellsparker i kommunen. Därför mäts detta separat från den totala installerade effekten.

Installerad effekt av egenproducerad förnybar el till verksamhetens byggnader

Datakälla: Sveriges Ekokommuner
Senaste värdet:
9,72 W/inv (2022)
Utgångsvärde:
9,72 W/inv (2022)
Uppdaterad: 2024-03-11