Anvisningar till dig som rapporterar

Nu är det dags att rapportera och granska kommunens nyckeltal. Miljöbarometern samlar in och rapporterar flera av nyckeltalen utifrån tillgänglig statistik. De återstående nyckeltalen ska rapporteras av medlemmarna.

Anvisningar

Detaljerade anvisningar för respektive nyckeltal samt excelmall för rapporteringen finns i dokumenten till höger.

I inloggat läge visas en funktionsmeny högst upp på sidan. Klicka på Visa/Redigera för att växla mellan formulärläge och granskning.

Logga in

Innan man loggar in första gången måste man verifiera sitt konto och välja ett lösenord. Vid inloggningsrutan klickar man då på "Forgot your password?" och följer instruktionerna.
Endast de som är anmälda som rapportörer kan logga in. Ange din epostadress som användarnamn. Klicka på Logga in, längst upp till höger på denna sida.

Rapportera data

När du loggat in visas en lista över nyckeltal. Välj ett nyckeltal för att rapportera data. I inloggat läge visas en funktionsmeny högst upp på sidan. Klicka på Visa/Redigera för att växla mellan formulärläge och granskning.

I listan över nyckeltal framgår det vilka uppgifter kommunen ska redovisa och vilka uppgifter som Miljöbarometern samlar in. Kommunen kan även uppdatera och kommentera nyckeltal som Miljöbarometern samlat in.

Kontrollera om det finns avvikande värden som kan vara felaktiga. Felaktiga värden ska rättas eller tas bort. Redovisningen blir bättre och tydligare om medlemmarna kommenterar sina nyckeltal. Beskriv gärna vad som har påverkat utvecklingen, varför kommunens uppgifter skiljer sig från andra kommuner eller om det finns några brister i rapporterade data.

Skapa rapport

Du kan skapa en wordrapport med alla nyckeltalsdiagram och kommentarer.
Gå till startsidan, välj din kommun och klicka därefter Exportera/Skapa rapport i toppmenyn, alternativt klicka på Nyckeltalsrapport i högermenyn.

Med funktionen Exportera mätdata kan du spara alla mätvärden i Excel för egna analyser och jämförelser. Funktionen är tillgänglig i inloggat läge från toppmenyn.

Länka till nyckeltalen

Alla kommuner har en egen startsida som medlemmen kan länka till från sin egen webbplats.
Adressen har formatet sekom.miljobarometern.se/kommun, t.ex. sekom.miljobarometern.se/karlskrona.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-03-15