Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från utsläppshandeln

Indikator GN. 1b

Nyckeltalet visar utsläpp inom kommunens geografiska område från anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.

Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter ska minska med 62 procent till 2030 jämfört med 2005.

Växthusgasutsläpp från den handlande sektorn

Datakälla: Naturvårdsverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet:
1,72 ton CO2ekv/inv (2023)
Utgångsvärde:
2,47 ton CO2ekv/inv (2005)
Mål:
0,77 ton CO2ekv/inv (2030)

Kommentar

Av alla utsläpp i Sveriges ekokommuner är 40 procent från handeln med utsläppsrätter. Mellan 2005 och 2020 minskade utsläppen inom handeln med 19 procent (ej räknat per invånare) och därmed nådde Ekokommunerna nästan målet till 2020 och att minska med 21 procent. Därefter ökade utsläppen från handeln något, troligtvis på grund av ekonomisk återhämtning efter pandemin, höga elpriser och kallare år som ökat användningen av fossila bränslen i värmeproduktionen.

År 2023 minskade utsläppen igen, trots att det var ett kallare år med lägre elpriser minskade utsläppen från energiproduktionen inom utsläppshandeln. Järn och stål-industrins utsläpp minskade också, troligtvis på grund av minskad efterfrågan från byggindustrin. Ekokommunerna ligger fortfarande ovanför målnivån för att nå målet till 2030.

Uppdaterad: 2024-06-13