Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Avesta
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 6,2 ton/inv2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 3,3 ton/inv2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

IndikatorGN.2

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 35 resor/inv2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorGN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 100 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 23,0 %2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 35 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 2,0 %2020
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 601 kg/person2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016

8a. Bly i avloppsslam

IndikatorGN.8a
Senaste värdet: 26,0 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

8b. Kadmium i avloppsslam

IndikatorGN.8b
Senaste värdet: 1,17 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016

8c. Kvicksilver i avloppsslam

IndikatorGN.8c
Senaste värdet: 0,55 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

9. Förnybar energi kommunala lokaler

IndikatorGN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Senaste värdet: 97 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

10a. Energi för tjänsteresor

IndikatorGN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 785 kWh/årsarbetare2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

IndikatorGN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,17 ton/årsarbetare2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 22 %2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 3 %2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-21