Gå direkt till sidans innehåll

För dig som rapporterar

Artikel

Varje vår rapporteras nyckeltalen av Sveriges ekokommuner och Miljöbarometern. Kommunernas rapportörer ansvarar för några nyckeltal och kan även granska och kommentera de nyckeltal som rapporteras av Miljöbarometern.

Logga in

Endast de som är anmälda som rapportörer kan logga in. Då används webbadressen sekom.mbadmin.se, klicka på Logga in längst upp till höger på sidan.

Innan man loggar in första gången måste man verifiera sitt konto och välja ett lösenord. Vid inloggningsrutan klickar man då på "Forgot your password?" och följer instruktionerna. Ange din epostadress som användarnamn.

I inloggat läge visas en funktionsmeny högst upp på sidan. Klicka på Visa/Redigera för att växla mellan redigeringsläge och granskning.

Rapportera data

När du loggat in och valt redigeringsläge visas en lista över nyckeltalen. I listan framgår det vilka uppgifter kommunen ska redovisa och vilka uppgifter som Miljöbarometern samlar in. Kommunen kan även uppdatera och kommentera nyckeltal som Miljöbarometern samlat in. Välj ett nyckeltal för att rapportera data.

Kontrollera om det finns avvikande värden som kan vara felaktiga. Felaktiga värden ska rättas eller tas bort. Redovisningen blir bättre och tydligare om medlemmarna kommenterar sina nyckeltal. Beskriv gärna vad som har påverkat utvecklingen, varför kommunens uppgifter skiljer sig från andra kommuner eller om det finns några brister i rapporterade data.

Skapa rapport

Du kan skapa en wordrapport med alla nyckeltalsdiagram och kommentarer. Gå till startsidan, välj din kommun och klicka därefter Exportera/Skapa rapport i toppmenyn, alternativt klicka på Nyckeltalsrapport i högermenyn eller länken här nedan.

Med funktionen Exportera mätdata kan du spara alla mätvärden i Excel för egna analyser och jämförelser. Funktionen är tillgänglig i inloggat läge från toppmenyn.

Länka till nyckeltalen

Alla kommuner har en egen startsida som medlemmen kan länka till från sin egen webbplats.
Adressen har formatet sekom.miljobarometern.se/kommun, t.ex. sekom.miljobarometern.se/karlskrona.

Uppdaterad: 2023-03-30