Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Solna

Statistiken kring andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken baseras på siffror från trafikförvaltningen hos Region Stockholm (som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län).

Statistiken gäller endast andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken på land, då Solna inte har någon vattenburen kollektivtrafik.

Sedan 2017 drivs all spårtrafik med SL med ren el från förnybara källor. Vid årsskiftet 2016/2017 fasades även det sista fossila bränslet ut från busstrafiken. Därmed drivs kollektivtrafiken i Solna med hundra procent förnybara bränslen i dagsläget.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19