Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gotland

Andelen förnybara drivmedel är dels 7 % RME i all diesel MK1 som säljs på Gotland, dels 100 % lokalproducerad biogas som drivmedel i stadsbussarna. En ökning av andelen förnybara drivmedel sker först när det blir dags för nya fordon. Från 2017 har nyare bussar i landsbygdstrafiken testat HVO 100 och senare äveb RME, i varierande grad av kostnadsskäl.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15