Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Sundsvall
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 3,0 ton/inv2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 2,6 ton/inv2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

IndikatorGN.2

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 69 resor/inv2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 9,0 %2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 46 %2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 1,8 %2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 479 kg/person2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014

8a. Bly i avloppsslam

IndikatorGN.8a
Senaste värdet: 18,6 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8b. Kadmium i avloppsslam

IndikatorGN.8b
Senaste värdet: 0,73 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8c. Kvicksilver i avloppsslam

IndikatorGN.8c
Senaste värdet: 0,49 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

9. Förnybar energi kommunala lokaler

IndikatorGN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Senaste värdet: 75 %2012
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

10a. Energi för tjänsteresor

IndikatorGN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 714 kWh/årsarbetare2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

IndikatorGN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,12 ton/årsarbetare2015
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 36 %2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 16 %2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-21