Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Karlskrona
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-10-03