Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna

Kommentar

Solna

Sedan januari 2017 är all den el som levereras till staden hundra procent förnyelsebar. Det är el som bland annat används i stadens lokaler, till gatubelysning och trafikljus.

Stadens lokaler värms upp med fjärrvärme från Norrenergi. Fjärrvärmen är märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval” och producerades 2019 med 98% förnyelsebara bränslen (andel förnyelsebart varierar beroende på hur kallt det är under året). Även fjärrkylan som levereras från Norrenergi är 100% förnyelsebar.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent. Dock skedde det en minskning mellan 2020 och 2021.

13 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till år 2021 har 49,7 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16