Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Smedjebacken 2003 52
Smedjebacken 2004 54
Smedjebacken 2005 46
Smedjebacken 2006 44
Smedjebacken 2007 75
Smedjebacken 2008 81
Smedjebacken 2009 84
Smedjebacken 2010 81
Smedjebacken 2016 96
Smedjebacken 2017 98
Smedjebacken 2018 98
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21