Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna

Kommentar

Simrishamn

Kommunen kör 100% förnybart i våra fastigheter i enighet med Fossilfritt Skåne uppropet.
(Både fjärrvärmen och elen är fossilfri!)
Elen är ursprungsmärkt så där har vi samma nivå som alla andra kommuner.
På fjärrvärmesidan VET vi att det är fossilfritt då all värmeproduktion sker med flis från närområdet (Ej importerad fulflis…).
Kommunen har idag optimerat vissa större anläggningar för att man skall kunna undvika att spetslastpannor med olja skall behöva gå in vid de korta topparna som kan uppstå i ett fjärrvärmenät på morgnarna.
(Vi sänker börvärdet i vissa byggnader under någon timme då vi vet att belastningen i nätet är som högst...)
Här har vi alltså tagit en AKTIV roll i att se till att fjärrvärmen är fossilfri, detta utan att vi äger anläggningen!
Sen tillkommer ca 4,5% från återvinnig av energi i avfuktningsprocessen på badhuset.
Detta brukar dock EJ räknas som ”återvinning” då energin hämtas från en intern process som i annat fall hade gått att optimera på annat sätt.

Observera att detta är FOSSILFRITT!!!

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent. Dock skedde det en minskning mellan 2020 och 2021.

13 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till år 2021 har 49,7 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16