Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Nynäshamn 2005 91
Nynäshamn 2008 100
Nynäshamn 2009 82
Nynäshamn 2010 87
Nynäshamn 2011 88
Nynäshamn 2012 64
Nynäshamn 2013 78
Nynäshamn 2014 84
Nynäshamn 2015 90
Nynäshamn 2016 95
Nynäshamn 2017 96
Nynäshamn 2018 91
Nynäshamn 2019 93
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Nynäshamn

Fortsatt hög andel på grund av värmeleverantörens värmeåtervinning och att kommunen köper 100 % förnybar el.
Några fastigheter har dock fortfarande oljepannor kvar och oljeanvändningen ökade under 2018, vilket förklarar den negativa trenden mellan 2017-2018

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22