Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna

Kommentar

Lerum

Oljeförbrukningen steg tillfället under 2014 på grund av en större ombyggnation. Under kvartal ett 2015 har de sista oljepannorna avvecklats och kommunen siktar därmed på 100 procent förnybart.

Fjärrvärmen hade en liten mängd olja till spetsvärme fram till 2021, då den sista oljan fasades ut. Elen är 100 % förnybar. En liten del är egenproducerad solel, 2,2 % under 2021.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent. Dock skedde det en minskning mellan 2020 och 2021.

13 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till år 2021 har 49,7 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16