Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Hudiksvall

2020 all el är förnyelsebar och nästintill all fjärrvärme är förnyelsebar. På grund av driftstopp i fabrik under en kortare period kunde behövde ej förnyelsebar energi nyttjas under kortare tid. Därav ej 100% men det var så liten tid så jag fick inga specifika siffor för den tiden. Bolag ingår ej i denna redovisning.
För 2018:avvikelse pga kall vinter jan-feb 2018, samt förlängde ventilations drifttider på många ställen, nya fastigheter i drift mm
Vår förvaltade yta ökade från 214 181 m2 (2015) till 221 144 m2 BTA (2016).

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21