Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Gotland 2003 84
Gotland 2004 91
Gotland 2005 92
Gotland 2007 100
Gotland 2008 94
Gotland 2009 86
Gotland 2010 96
Gotland 2011 98
Gotland 2012 98
Gotland 2013 98
Gotland 2014 98
Gotland 2015 98
Gotland 2016 99
Gotland 2017 99
Gotland 2018 99
Gotland 2019 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gotland

Fjärrvärmen på Gotland har utvecklats till nära 100 % förnybart/återvunnet. Tidiga beslut om att fasa ut olja ur enskild uppvärmning- pelletsanläggningar istället. Aktiva energioptimeringsinsatser, på senare år med hjälp av EPC, har genomförts.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13