Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Sollefteå 2007 417
Sollefteå 2008 428
Sollefteå 2009 418
Sollefteå 2011 426
Sollefteå 2012 412
Sollefteå 2013 400
Sollefteå 2014 382
Sollefteå 2015 431
Sollefteå 2016 469
Sollefteå 2017 454
Sollefteå 2018 491
Sollefteå 2019 481
Sollefteå 2020 488
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Sollefteå

Sollefteå kommun har antagit i kommunfullmäktige 2018-02-26 en ny renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan 2018-2025.

I handtagen handlingsplan kommer vi arbeta för att avfallsminimera, återanvända, återvinna, deponering samt övergripande åtgärder genom att t.ex. regionalt samarbeta för effektivisering och utveckling, förbättrad service lokalt kring avfallshantering för hushåll och företag, öka medvetenhet bland medborgare om avfallshanteringen samt minska matsvinnet.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02