Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Oskarshamn 2007 542
Oskarshamn 2008 527
Oskarshamn 2009 525
Oskarshamn 2010 504
Oskarshamn 2011 511
Oskarshamn 2012 480
Oskarshamn 2013 460
Oskarshamn 2014 420
Oskarshamn 2015 641
Oskarshamn 2016 631
Oskarshamn 2017 553
Oskarshamn 2018 569
Oskarshamn 2019 613
Oskarshamn 2020 635
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Oskarshamn

Gemensamt värde för Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner (Kalmarsundsregionen). För 2014 är ingen korrigering gjord med hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster. Ingen inrapportering till Avfall Sverige detta år.
För år 2015 är den insamlade avfallsmängden inom Kalmarsundsregionen, KSRR, 546,5 kg/invånare som GN, enligt den statistik som Oskarshamns kommun fått av KSRR och som de rapporterat in till Avfall Sverige.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02