Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Kungsör 2007 424
Kungsör 2008 462
Kungsör 2009 593
Kungsör 2011 528
Kungsör 2012 598
Kungsör 2013 568
Kungsör 2014 533
Kungsör 2015 582
Kungsör 2016 592
Kungsör 2017 599
Kungsör 2018 548
Kungsör 2019 585
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Kungsör

Uppgifter för Kungsörs kommun ingår i rapporteringen för Västra Mälardalens Kommunförbund. Uppgifterna gäller för de tre kommunerna Kungsör, Köping och Arboga.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02