Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Karlstad 2007 559
Karlstad 2008 526
Karlstad 2009 533
Karlstad 2010 498
Karlstad 2011 512
Karlstad 2012 511
Karlstad 2013 524
Karlstad 2014 508
Karlstad 2015 520
Karlstad 2016 509
Karlstad 2017 498
Karlstad 2018 483
Karlstad 2019 466
Karlstad 2020 487
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Karlstad

Mängden hushållsavfall har sedan 2007 varierat lite upp och ner. Karlstad ligger lite under snittet för ekokommunerna. Kommunen arbetar aktivt för att minska mängden avfall genom olika former av åtgärder som till exempel att öka återbruket. I mängden hushållsavfall ingår restavfall, matavfall, avfall via återvinningscentraler, förpackningar och tidningar från återvinningsstationer samt fastighetsnära insamling. Textil, samt övrigt material för återbruk, är borttaget från de totala mängderna.
Karlstads kommun har satt upp mål om att till 2020 minska mängden avfall till 2010 års nivå, d.v.s. till 498 kg/person, vilket uppnåddes 2017.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28