Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Jönköping 2000 442
Jönköping 2001 440
Jönköping 2002 445
Jönköping 2003 426
Jönköping 2004 468
Jönköping 2005 512
Jönköping 2006 551
Jönköping 2007 593
Jönköping 2008 551
Jönköping 2009 554
Jönköping 2010 543
Jönköping 2011 555
Jönköping 2012 527
Jönköping 2013 525
Jönköping 2014 541
Jönköping 2015 522
Jönköping 2016 491
Jönköping 2017 480
Jönköping 2018 467
Jönköping 2019 467
Jönköping 2020 571
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02