Gå direkt till sidans innehåll

Betesmark

Indikator GN.4

Nyckeltalet visar hur stor andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark.

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.

SEKOM-medelvärdet är just nu ett ovägt medelvärde, kommer omräknas.

Andel av kommunens totala landareal som utgörs av betesmark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

SEKOM-medel

2011

0,0207

1

SEKOM-medel

2012

0,0204

2

SEKOM-medel

2013

0,0202

3

SEKOM-medel

2014

0,0199

4

SEKOM-medel

2015

0,0207

5

SEKOM-medel

2016

0,0211

6

SEKOM-medel

2017

0,0212

7

SEKOM-medel

2018

0,0213

8

SEKOM-medel

2019

0,0216

9

SEKOM-medel

2020

0,0216

10

SEKOM-medel

2021

0,0216

11

Aneby

2011

0,0604

12

Aneby

2012

0,0596

13

Aneby

2013

0,0597

14

Aneby

2014

0,0591

15

Aneby

2015

0,0612

16

Aneby

2016

0,0616

17

Aneby

2017

0,0617

18

Aneby

2018

0,0620

19

Aneby

2019

0,0628

20

Aneby

2020

0,0627

21

Aneby

2021

0,0628

22

Avesta

2011

0,0069

23

Avesta

2012

0,0070

24

Avesta

2013

0,0067

25

Avesta

2014

0,0072

26

Avesta

2015

0,0080

27

Avesta

2016

0,0080

28

Avesta

2017

0,0080

29

Avesta

2018

0,0083

30

Avesta

2019

0,0083

31

Avesta

2020

0,0081

32

Avesta

2021

0,0081

33

Boden

2011

0,0004

34

Boden

2012

0,0004

35

Boden

2013

0,0005

36

Boden

2014

0,0004

37

Boden

2015

0,0005

38

Boden

2016

0,0005

39

Boden

2017

0,0005

40

Boden

2018

0,0004

41

Boden

2019

0,0006

42

Boden

2020

0,0006

43

Boden

2021

0,0006

44

Bollebygd

2011

0,0069

45

Bollebygd

2012

0,0065

46

Bollebygd

2013

0,0067

47

Bollebygd

2014

0,0069

48

Bollebygd

2015

0,0069

49

Bollebygd

2016

0,0068

50

Bollebygd

2017

0,0068

51

Bollebygd

2018

0,0074

52

Bollebygd

2019

0,0073

53

Bollebygd

2020

0,0067

54

Bollebygd

2021

0,0065

55

Bollnäs

2011

0,0024

56

Bollnäs

2012

0,0024

57

Bollnäs

2013

0,0024

58

Bollnäs

2014

0,0022

59

Bollnäs

2015

0,0023

60

Bollnäs

2016

0,0023

61

Bollnäs

2017

0,0024

62

Bollnäs

2018

0,0023

63

Bollnäs

2019

0,0024

64

Bollnäs

2020

0,0023

65

Bollnäs

2021

0,0023

66

Borås

2011

0,0206

67

Borås

2012

0,0202

68

Borås

2013

0,0202

69

Borås

2014

0,0198

70

Borås

2015

0,0207

71

Borås

2016

0,0213

72

Borås

2017

0,0210

73

Borås

2018

0,0212

74

Borås

2019

0,0211

75

Borås

2020

0,0212

76

Borås

2021

0,0211

77

Burlöv

2011

0,0069

78

Burlöv

2012

0,0063

79

Burlöv

2013

0,0058

80

Burlöv

2014

0,0058

81

Burlöv

2015

0,0058

82

Burlöv

2016

0,0069

83

Burlöv

2017

0,0069

84

Burlöv

2018

0,0069

85

Burlöv

2019

0,0069

86

Burlöv

2020

0,0069

87

Burlöv

2021

0,0069

88

Degerfors

2011

0,0070

89

Degerfors

2012

0,0068

90

Degerfors

2013

0,0070

91

Degerfors

2014

0,0068

92

Degerfors

2015

0,0073

93

Degerfors

2016

0,0073

94

Degerfors

2017

0,0069

95

Degerfors

2018

0,0074

96

Degerfors

2019

0,0074

97

Degerfors

2020

0,0075

98

Degerfors

2021

0,0072

99

Ekerö

2011

0,0213

100

Ekerö

2012

0,0215

101

Ekerö

2013

0,0209

102

Ekerö

2014

0,0207

103

Ekerö

2015

0,0239

104

Ekerö

2016

0,0238

105

Ekerö

2017

0,0255

106

Ekerö

2018

0,0253

107

Ekerö

2019

0,0276

108

Ekerö

2020

0,0275

109

Ekerö

2021

0,0280

110

Eksjö

2011

0,0432

111

Eksjö

2012

0,0433

112

Eksjö

2013

0,0428

113

Eksjö

2014

0,0424

114

Eksjö

2015

0,0442

115

Eksjö

2016

0,0443

116

Eksjö

2017

0,0444

117

Eksjö

2018

0,0451

118

Eksjö

2019

0,0455

119

Eksjö

2020

0,0453

120

Eksjö

2021

0,0459

121

Enköping

2011

0,0262

122

Enköping

2012

0,0253

123

Enköping

2013

0,0250

124

Enköping

2014

0,0242

125

Enköping

2015

0,0252

126

Enköping

2016

0,0255

127

Enköping

2017

0,0244

128

Enköping

2018

0,0240

129

Enköping

2019

0,0230

130

Enköping

2020

0,0240

131

Enköping

2021

0,0237

132

Eskilstuna

2011

0,0279

133

Eskilstuna

2012

0,0283

134

Eskilstuna

2013

0,0288

135

Eskilstuna

2014

0,0273

136

Eskilstuna

2015

0,0286

137

Eskilstuna

2016

0,0286

138

Eskilstuna

2017

0,0283

139

Eskilstuna

2018

0,0285

140

Eskilstuna

2019

0,0288

141

Eskilstuna

2020

0,0287

142

Eskilstuna

2021

0,0284

143

Eslöv

2011

0,0236

144

Eslöv

2012

0,0236

145

Eslöv

2013

0,0239

146

Eslöv

2014

0,0235

147

Eslöv

2015

0,0231

148

Eslöv

2016

0,0235

149

Eslöv

2017

0,0224

150

Eslöv

2018

0,0229

151

Eslöv

2019

0,0231

152

Eslöv

2020

0,0238

153

Eslöv

2021

0,0236

154

Gnesta

2011

0,0303

155

Gnesta

2012

0,0300

156

Gnesta

2013

0,0297

157

Gnesta

2014

0,0291

158

Gnesta

2015

0,0298

159

Gnesta

2016

0,0298

160

Gnesta

2017

0,0302

161

Gnesta

2018

0,0297

162

Gnesta

2019

0,0297

163

Gnesta

2020

0,0295

164

Gnesta

2021

0,0298

165

Gotland

2011

0,0811

166

Gotland

2012

0,0806

167

Gotland

2013

0,0803

168

Gotland

2014

0,0778

169

Gotland

2015

0,0821

170

Gotland

2016

0,0830

171

Gotland

2017

0,0828

172

Gotland

2018

0,0834

173

Gotland

2019

0,0852

174

Gotland

2020

0,0841

175

Gotland

2021

0,0832

176

Gävle

2011

0,0037

177

Gävle

2012

0,0035

178

Gävle

2013

0,0036

179

Gävle

2014

0,0036

180

Gävle

2015

0,0041

181

Gävle

2016

0,0041

182

Gävle

2017

0,0043

183

Gävle

2018

0,0043

184

Gävle

2019

0,0040

185

Gävle

2020

0,0048

186

Gävle

2021

0,0045

187

Hallsberg

2011

0,0133

188

Hallsberg

2012

0,0135

189

Hallsberg

2013

0,0136

190

Hallsberg

2014

0,0136

191

Hallsberg

2015

0,0139

192

Hallsberg

2016

0,0137

193

Hallsberg

2017

0,0137

194

Hallsberg

2018

0,0139

195

Hallsberg

2019

0,0139

196

Hallsberg

2020

0,0138

197

Hallsberg

2021

0,0136

198

Halmstad

2011

0,0200

199

Halmstad

2012

0,0196

200

Halmstad

2013

0,0195

201

Halmstad

2014

0,0197

202

Halmstad

2015

0,0202

203

Halmstad

2016

0,0203

204

Halmstad

2017

0,0204

205

Halmstad

2018

0,0204

206

Halmstad

2019

0,0209

207

Halmstad

2020

0,0206

208

Halmstad

2021

0,0204

209

Hammarö

2011

0,0052

210

Hammarö

2012

0,0055

211

Hammarö

2013

0,0057

212

Hammarö

2014

0,0056

213

Hammarö

2015

0,0054

214

Hammarö

2016

0,0052

215

Hammarö

2017

0,0057

216

Hammarö

2018

0,0056

217

Hammarö

2019

0,0158

218

Hammarö

2020

0,0156

219

Hammarö

2021

0,0145

220

Hedemora

2011

0,0070

221

Hedemora

2012

0,0069

222

Hedemora

2013

0,0070

223

Hedemora

2014

0,0070

224

Hedemora

2015

0,0082

225

Hedemora

2016

0,0078

226

Hedemora

2017

0,0079

227

Hedemora

2018

0,0079

228

Hedemora

2019

0,0078

229

Hedemora

2020

0,0079

230

Hedemora

2021

0,0078

231

Helsingborg

2011

0,0125

232

Helsingborg

2012

0,0123

233

Helsingborg

2013

0,0127

234

Helsingborg

2014

0,0125

235

Helsingborg

2015

0,0128

236

Helsingborg

2016

0,0112

237

Helsingborg

2017

0,0113

238

Helsingborg

2018

0,0122

239

Helsingborg

2019

0,0124

240

Helsingborg

2020

0,0125

241

Helsingborg

2021

0,0129

242

Huddinge

2011

0,0105

243

Huddinge

2012

0,0118

244

Huddinge

2013

0,0115

245

Huddinge

2014

0,0099

246

Huddinge

2015

0,0131

247

Huddinge

2016

0,0128

248

Huddinge

2017

0,0140

249

Huddinge

2018

0,0164

250

Huddinge

2019

0,0161

251

Huddinge

2020

0,0157

252

Huddinge

2021

0,0151

253

Hudiksvall

2011

0,0019

254

Hudiksvall

2012

0,0020

255

Hudiksvall

2013

0,0020

256

Hudiksvall

2014

0,0019

257

Hudiksvall

2015

0,0020

258

Hudiksvall

2016

0,0020

259

Hudiksvall

2017

0,0020

260

Hudiksvall

2018

0,0020

261

Hudiksvall

2019

0,0021

262

Hudiksvall

2020

0,0020

263

Hudiksvall

2021

0,0020

264

Hylte

2011

0,0145

265

Hylte

2012

0,0139

266

Hylte

2013

0,0140

267

Hylte

2014

0,0136

268

Hylte

2015

0,0141

269

Hylte

2016

0,0142

270

Hylte

2017

0,0142

271

Hylte

2018

0,0141

272

Hylte

2019

0,0143

273

Hylte

2020

0,0144

274

Hylte

2021

0,0146

275

Håbo

2011

0,0145

276

Håbo

2012

0,0141

277

Håbo

2013

0,0143

278

Håbo

2014

0,0132

279

Håbo

2015

0,0137

280

Håbo

2016

0,0159

281

Håbo

2017

0,0142

282

Håbo

2018

0,0146

283

Håbo

2019

0,0149

284

Håbo

2020

0,0153

285

Håbo

2021

0,0151

286

Härnösand

2011

0,0011

287

Härnösand

2012

0,0012

288

Härnösand

2013

0,0012

289

Härnösand

2014

0,0010

290

Härnösand

2015

0,0010

291

Härnösand

2016

0,0010

292

Härnösand

2017

0,0010

293

Härnösand

2018

0,0009

294

Härnösand

2019

0,0009

295

Härnösand

2020

0,0009

296

Härnösand

2021

0,0009

297

Höganäs

2011

0,0294

298

Höganäs

2012

0,0276

299

Höganäs

2013

0,0282

300

Höganäs

2014

0,0307

301

Höganäs

2015

0,0336

302

Höganäs

2016

0,0324

303

Höganäs

2017

0,0334

304

Höganäs

2018

0,0330

305

Höganäs

2019

0,0345

306

Höganäs

2020

0,0339

307

Höganäs

2021

0,0345

308

Hörby

2011

0,0954

309

Hörby

2012

0,0949

310

Hörby

2013

0,0929

311

Hörby

2014

0,0936

312

Hörby

2015

0,0964

313

Hörby

2016

0,0952

314

Hörby

2017

0,0959

315

Hörby

2018

0,0943

316

Hörby

2019

0,0948

317

Hörby

2020

0,0936

318

Hörby

2021

0,0940

319

Höör

2011

0,0520

320

Höör

2012

0,0522

321

Höör

2013

0,0518

322

Höör

2014

0,0509

323

Höör

2015

0,0522

324

Höör

2016

0,0504

325

Höör

2017

0,0513

326

Höör

2018

0,0513

327

Höör

2019

0,0525

328

Höör

2020

0,0533

329

Höör

2021

0,0528

330

Jokkmokk

2011

0,0000

331

Jokkmokk

2012

0,0000

332

Jokkmokk

2013

0,0000

333

Jokkmokk

2014

0,0000

334

Jokkmokk

2015

0,0000

335

Jokkmokk

2016

0,0000

336

Jokkmokk

2017

0,0000

337

Jokkmokk

2018

0,0000

338

Jokkmokk

2019

0,0000

339

Jokkmokk

2020

0,0000

340

Jokkmokk

2021

0,0000

341

Jönköping

2011

0,0398

342

Jönköping

2012

0,0396

343

Jönköping

2013

0,0402

344

Jönköping

2014

0,0399

345

Jönköping

2015

0,0417

346

Jönköping

2016

0,0421

347

Jönköping

2017

0,0424

348

Jönköping

2018

0,0424

349

Jönköping

2019

0,0427

350

Jönköping

2020

0,0429

351

Jönköping

2021

0,0431

352

Kalix

2011

0,0003

353

Kalix

2012

0,0003

354

Kalix

2013

0,0004

355

Kalix

2014

0,0004

356

Kalix

2015

0,0004

357

Kalix

2016

0,0003

358

Kalix

2017

0,0002

359

Kalix

2018

0,0003

360

Kalix

2019

0,0003

361

Kalix

2020

0,0005

362

Kalix

2021

0,0005

363

Karlshamn

2011

0,0265

364

Karlshamn

2012

0,0266

365

Karlshamn

2013

0,0258

366

Karlshamn

2014

0,0251

367

Karlshamn

2015

0,0254

368

Karlshamn

2016

0,0246

369

Karlshamn

2017

0,0246

370

Karlshamn

2018

0,0249

371

Karlshamn

2019

0,0255

372

Karlshamn

2020

0,0248

373

Karlshamn

2021

0,0251

374

Karlskrona

2011

0,0465

375

Karlskrona

2012

0,0456

376

Karlskrona

2013

0,0457

377

Karlskrona

2014

0,0441

378

Karlskrona

2015

0,0437

379

Karlskrona

2016

0,0433

380

Karlskrona

2017

0,0438

381

Karlskrona

2018

0,0435

382

Karlskrona

2019

0,0435

383

Karlskrona

2020

0,0434

384

Karlskrona

2021

0,0430

385

Karlstad

2011

0,0092

386

Karlstad

2012

0,0092

387

Karlstad

2013

0,0094

388

Karlstad

2014

0,0095

389

Karlstad

2015

0,0100

390

Karlstad

2016

0,0107

391

Karlstad

2017

0,0109

392

Karlstad

2018

0,0111

393

Karlstad

2019

0,0112

394

Karlstad

2020

0,0108

395

Karlstad

2021

0,0109

396

Kramfors

2011

0,0016

397

Kramfors

2012

0,0017

398

Kramfors

2013

0,0015

399

Kramfors

2014

0,0014

400

Kramfors

2015

0,0013

401

Kramfors

2016

0,0014

402

Kramfors

2017

0,0014

403

Kramfors

2018

0,0013

404

Kramfors

2019

0,0013

405

Kramfors

2020

0,0013

406

Kramfors

2021

0,0013

407

Kumla

2011

0,0158

408

Kumla

2012

0,0136

409

Kumla

2013

0,0133

410

Kumla

2014

0,0134

411

Kumla

2015

0,0140

412

Kumla

2016

0,0122

413

Kumla

2017

0,0122

414

Kumla

2018

0,0122

415

Kumla

2019

0,0142

416

Kumla

2020

0,0152

417

Kumla

2021

0,0142

418

Kungsbacka

2011

0,0289

419

Kungsbacka

2012

0,0283

420

Kungsbacka

2013

0,0287

421

Kungsbacka

2014

0,0286

422

Kungsbacka

2015

0,0311

423

Kungsbacka

2016

0,0301

424

Kungsbacka

2017

0,0298

425

Kungsbacka

2018

0,0290

426

Kungsbacka

2019

0,0289

427

Kungsbacka

2020

0,0285

428

Kungsbacka

2021

0,0293

429

Kungsör

2011

0,0211

430

Kungsör

2012

0,0198

431

Kungsör

2013

0,0199

432

Kungsör

2014

0,0192

433

Kungsör

2015

0,0207

434

Kungsör

2016

0,0210

435

Kungsör

2017

0,0221

436

Kungsör

2018

0,0221

437

Kungsör

2019

0,0223

438

Kungsör

2020

0,0217

439

Kungsör

2021

0,0222

440

Kungälv

2011

0,0538

441

Kungälv

2012

0,0544

442

Kungälv

2013

0,0539

443

Kungälv

2014

0,0534

444

Kungälv

2015

0,0565

445

Kungälv

2016

0,0558

446

Kungälv

2017

0,0567

447

Kungälv

2018

0,0584

448

Kungälv

2019

0,0585

449

Kungälv

2020

0,0603

450

Kungälv

2021

0,0613

451

Kävlinge

2011

0,0379

452

Kävlinge

2012

0,0344

453

Kävlinge

2013

0,0340

454

Kävlinge

2014

0,0336

455

Kävlinge

2015

0,0331

456

Kävlinge

2016

0,0328

457

Kävlinge

2017

0,0323

458

Kävlinge

2018

0,0325

459

Kävlinge

2019

0,0319

460

Kävlinge

2020

0,0329

461

Kävlinge

2021

0,0328

462

Laholm

2011

0,0336

463

Laholm

2012

0,0328

464

Laholm

2013

0,0328

465

Laholm

2014

0,0322

466

Laholm

2015

0,0330

467

Laholm

2016

0,0327

468

Laholm

2017

0,0329

469

Laholm

2018

0,0326

470

Laholm

2019

0,0326

471

Laholm

2020

0,0322

472

Laholm

2021

0,0323

473

Laxå

2011

0,0070

474

Laxå

2012

0,0071

475

Laxå

2013

0,0071

476

Laxå

2014

0,0071

477

Laxå

2015

0,0072

478

Laxå

2016

0,0075

479

Laxå

2017

0,0075

480

Laxå

2018

0,0076

481

Laxå

2019

0,0075

482

Laxå

2020

0,0077

483

Laxå

2021

0,0072

484

Lerum

2011

0,0158

485

Lerum

2012

0,0153

486

Lerum

2013

0,0154

487

Lerum

2014

0,0152

488

Lerum

2015

0,0174

489

Lerum

2016

0,0159

490

Lerum

2017

0,0165

491

Lerum

2018

0,0167

492

Lerum

2019

0,0173

493

Lerum

2020

0,0171

494

Lerum

2021

0,0175

495

Ljungby

2011

0,0248

496

Ljungby

2012

0,0249

497

Ljungby

2013

0,0249

498

Ljungby

2014

0,0250

499

Ljungby

2015

0,0257

500

Ljungby

2016

0,0254

501

Ljungby

2017

0,0253

502

Ljungby

2018

0,0254

503

Ljungby

2019

0,0256

504

Ljungby

2020

0,0255

505

Ljungby

2021

0,0256

506

Ljusdal

2011

0,0049

507

Ljusdal

2012

0,0042

508

Ljusdal

2013

0,0041

509

Ljusdal

2014

0,0042

510

Ljusdal

2015

0,0034

511

Ljusdal

2016

0,0032

512

Ljusdal

2017

0,0033

513

Ljusdal

2018

0,0032

514

Ljusdal

2019

0,0032

515

Ljusdal

2020

0,0035

516

Ljusdal

2021

0,0036

517

Ludvika

2011

0,0015

518

Ludvika

2012

0,0014

519

Ludvika

2013

0,0013

520

Ludvika

2014

0,0013

521

Ludvika

2015

0,0015

522

Ludvika

2016

0,0016

523

Ludvika

2017

0,0017

524

Ludvika

2018

0,0016

525

Ludvika

2019

0,0016

526

Ludvika

2020

0,0015

527

Ludvika

2021

0,0015

528

Luleå

2011

0,0017

529

Luleå

2012

0,0014

530

Luleå

2013

0,0015

531

Luleå

2014

0,0014

532

Luleå

2015

0,0014

533

Luleå

2016

0,0015

534

Luleå

2017

0,0014

535

Luleå

2018

0,0014

536

Luleå

2019

0,0013

537

Luleå

2020

0,0014

538

Luleå

2021

0,0013

539

Mark

2011

0,0306

540

Mark

2012

0,0298

541

Mark

2013

0,0296

542

Mark

2014

0,0295

543

Mark

2015

0,0300

544

Mark

2016

0,0301

545

Mark

2017

0,0299

546

Mark

2018

0,0307

547

Mark

2019

0,0305

548

Mark

2020

0,0306

549

Mark

2021

0,0302

550

Mjölby

2011

0,0346

551

Mjölby

2012

0,0337

552

Mjölby

2013

0,0342

553

Mjölby

2014

0,0336

554

Mjölby

2015

0,0350

555

Mjölby

2016

0,0344

556

Mjölby

2017

0,0346

557

Mjölby

2018

0,0343

558

Mjölby

2019

0,0343

559

Mjölby

2020

0,0340

560

Mjölby

2021

0,0337

561

Munkfors

2011

0,0026

562

Munkfors

2012

0,0019

563

Munkfors

2013

0,0023

564

Munkfors

2014

0,0022

565

Munkfors

2015

0,0023

566

Munkfors

2016

0,0028

567

Munkfors

2017

0,0026

568

Munkfors

2018

0,0026

569

Munkfors

2019

0,0025

570

Munkfors

2020

0,0022

571

Munkfors

2021

0,0023

572

Mönsterås

2011

0,0366

573

Mönsterås

2012

0,0368

574

Mönsterås

2013

0,0369

575

Mönsterås

2014

0,0364

576

Mönsterås

2015

0,0364

577

Mönsterås

2016

0,0369

578

Mönsterås

2017

0,0371

579

Mönsterås

2018

0,0363

580

Mönsterås

2019

0,0365

581

Mönsterås

2020

0,0358

582

Mönsterås

2021

0,0354

583

Nordanstig

2011

0,0018

584

Nordanstig

2012

0,0017

585

Nordanstig

2013

0,0018

586

Nordanstig

2014

0,0013

587

Nordanstig

2015

0,0014

588

Nordanstig

2016

0,0012

589

Nordanstig

2017

0,0013

590

Nordanstig

2018

0,0014

591

Nordanstig

2019

0,0014

592

Nordanstig

2020

0,0015

593

Nordanstig

2021

0,0016

594

Norrtälje

2011

0,0205

595

Norrtälje

2012

0,0195

596

Norrtälje

2013

0,0191

597

Norrtälje

2014

0,0189

598

Norrtälje

2015

0,0190

599

Norrtälje

2016

0,0186

600

Norrtälje

2017

0,0190

601

Norrtälje

2018

0,0187

602

Norrtälje

2019

0,0190

603

Norrtälje

2020

0,0185

604

Norrtälje

2021

0,0184

605

Nybro

2011

0,0211

606

Nybro

2012

0,0201

607

Nybro

2013

0,0203

608

Nybro

2014

0,0201

609

Nybro

2015

0,0203

610

Nybro

2016

0,0202

611

Nybro

2017

0,0204

612

Nybro

2018

0,0202

613

Nybro

2019

0,0203

614

Nybro

2020

0,0204

615

Nybro

2021

0,0204

616

Nyköping

2011

0,0266

617

Nyköping

2012

0,0258

618

Nyköping

2013

0,0256

619

Nyköping

2014

0,0251

620

Nyköping

2015

0,0258

621

Nyköping

2016

0,0250

622

Nyköping

2017

0,0249

623

Nyköping

2018

0,0257

624

Nyköping

2019

0,0263

625

Nyköping

2020

0,0263

626

Nyköping

2021

0,0264

627

Nynäshamn

2011

0,0106

628

Nynäshamn

2012

0,0108

629

Nynäshamn

2013

0,0112

630

Nynäshamn

2014

0,0111

631

Nynäshamn

2015

0,0108

632

Nynäshamn

2016

0,0110

633

Nynäshamn

2017

0,0115

634

Nynäshamn

2018

0,0113

635

Nynäshamn

2019

0,0130

636

Nynäshamn

2020

0,0126

637

Nynäshamn

2021

0,0127

638

Ockelbo

2011

0,0014

639

Ockelbo

2012

0,0014

640

Ockelbo

2013

0,0014

641

Ockelbo

2014

0,0015

642

Ockelbo

2015

0,0017

643

Ockelbo

2016

0,0013

644

Ockelbo

2017

0,0015

645

Ockelbo

2018

0,0017

646

Ockelbo

2019

0,0017

647

Ockelbo

2020

0,0016

648

Ockelbo

2021

0,0017

649

Oskarshamn

2011

0,0202

650

Oskarshamn

2012

0,0189

651

Oskarshamn

2013

0,0193

652

Oskarshamn

2014

0,0183

653

Oskarshamn

2015

0,0193

654

Oskarshamn

2016

0,0199

655

Oskarshamn

2017

0,0227

656

Oskarshamn

2018

0,0216

657

Oskarshamn

2019

0,0199

658

Oskarshamn

2020

0,0222

659

Oskarshamn

2021

0,0223

660

Ovanåker

2011

0,0027

661

Ovanåker

2012

0,0028

662

Ovanåker

2013

0,0027

663

Ovanåker

2014

0,0027

664

Ovanåker

2015

0,0027

665

Ovanåker

2016

0,0027

666

Ovanåker

2017

0,0028

667

Ovanåker

2018

0,0029

668

Ovanåker

2019

0,0029

669

Ovanåker

2020

0,0029

670

Ovanåker

2021

0,0030

671

Ronneby

2011

0,0395

672

Ronneby

2012

0,0386

673

Ronneby

2013

0,0385

674

Ronneby

2014

0,0376

675

Ronneby

2015

0,0395

676

Ronneby

2016

0,0387

677

Ronneby

2017

0,0373

678

Ronneby

2018

0,0377

679

Ronneby

2019

0,0378

680

Ronneby

2020

0,0379

681

Ronneby

2021

0,0371

682

Sala

2011

0,0114

683

Sala

2012

0,0108

684

Sala

2013

0,0109

685

Sala

2014

0,0105

686

Sala

2015

0,0110

687

Sala

2016

0,0109

688

Sala

2017

0,0108

689

Sala

2018

0,0109

690

Sala

2019

0,0109

691

Sala

2020

0,0110

692

Sala

2021

0,0109

693

Sigtuna

2011

0,0206

694

Sigtuna

2012

0,0213

695

Sigtuna

2013

0,0210

696

Sigtuna

2014

0,0205

697

Sigtuna

2015

0,0214

698

Sigtuna

2016

0,0214

699

Sigtuna

2017

0,0214

700

Sigtuna

2018

0,0211

701

Sigtuna

2019

0,0215

702

Sigtuna

2020

0,0224

703

Sigtuna

2021

0,0217

704

Simrishamn

2011

0,0840

705

Simrishamn

2012

0,0834

706

Simrishamn

2013

0,0836

707

Simrishamn

2014

0,0820

708

Simrishamn

2015

0,0816

709

Simrishamn

2016

0,0814

710

Simrishamn

2017

0,0829

711

Simrishamn

2018

0,0802

712

Simrishamn

2019

0,0816

713

Simrishamn

2020

0,0807

714

Simrishamn

2021

0,0798

715

Smedjebacken

2011

0,0034

716

Smedjebacken

2012

0,0036

717

Smedjebacken

2013

0,0036

718

Smedjebacken

2014

0,0036

719

Smedjebacken

2015

0,0038

720

Smedjebacken

2016

0,0038

721

Smedjebacken

2017

0,0036

722

Smedjebacken

2018

0,0034

723

Smedjebacken

2019

0,0035

724

Smedjebacken

2020

0,0036

725

Smedjebacken

2021

0,0035

726

Sollefteå

2011

0,0008

727

Sollefteå

2012

0,0009

728

Sollefteå

2013

0,0009

729

Sollefteå

2014

0,0009

730

Sollefteå

2015

0,0009

731

Sollefteå

2016

0,0009

732

Sollefteå

2017

0,0009

733

Sollefteå

2018

0,0009

734

Sollefteå

2019

0,0010

735

Sollefteå

2020

0,0009

736

Sollefteå

2021

0,0009

737

Solna

2011

0,0062

738

Solna

2012

0,0062

739

Solna

2013

0,0062

740

Solna

2014

0,0067

741

Solna

2015

0,0078

742

Solna

2016

0,0067

743

Solna

2017

0,0067

744

Solna

2018

0,0067

745

Solna

2019

0,0067

746

Solna

2020

0,0057

747

Solna

2021

0,0057

748

Sorsele

2011

0,0003

749

Sorsele

2012

0,0003

750

Sorsele

2013

0,0003

751

Sorsele

2014

0,0003

752

Sorsele

2015

0,0003

753

Sorsele

2016

0,0003

754

Sorsele

2017

0,0002

755

Sorsele

2018

0,0002

756

Sorsele

2019

0,0002

757

Sorsele

2020

0,0002

758

Sorsele

2021

0,0003

759

Sotenäs

2011

0,0513

760

Sotenäs

2012

0,0509

761

Sotenäs

2013

0,0512

762

Sotenäs

2014

0,0512

763

Sotenäs

2015

0,0514

764

Sotenäs

2016

0,0544

765

Sotenäs

2017

0,0514

766

Sotenäs

2018

0,0520

767

Sotenäs

2019

0,0518

768

Sotenäs

2020

0,0514

769

Sotenäs

2021

0,0535

770

Stockholm

2011

0,0037

771

Stockholm

2012

0,0030

772

Stockholm

2013

0,0034

773

Stockholm

2014

0,0037

774

Stockholm

2015

0,0034

775

Stockholm

2016

0,0037

776

Stockholm

2017

0,0037

777

Stockholm

2018

0,0021

778

Stockholm

2019

0,0018

779

Stockholm

2020

0,0028

780

Stockholm

2021

0,0028

781

Strängnäs

2011

0,0180

782

Strängnäs

2012

0,0179

783

Strängnäs

2013

0,0181

784

Strängnäs

2014

0,0170

785

Strängnäs

2015

0,0186

786

Strängnäs

2016

0,0183

787

Strängnäs

2017

0,0180

788

Strängnäs

2018

0,0190

789

Strängnäs

2019

0,0190

790

Strängnäs

2020

0,0196

791

Strängnäs

2021

0,0197

792

Strömstad

2011

0,0083

793

Strömstad

2012

0,0084

794

Strömstad

2013

0,0093

795

Strömstad

2014

0,0090

796

Strömstad

2015

0,0094

797

Strömstad

2016

0,0111

798

Strömstad

2017

0,0107

799

Strömstad

2018

0,0109

800

Strömstad

2019

0,0124

801

Strömstad

2020

0,0113

802

Strömstad

2021

0,0115

803

Sundbyberg

2011

0,0081

804

Sundbyberg

2012

0,0081

805

Sundbyberg

2013

0,0081

806

Sundbyberg

2014

0,0081

807

Sundbyberg

2015

0,0081

808

Sundbyberg

2016

0,0081

809

Sundbyberg

2017

0,0081

810

Sundbyberg

2018

0,0081

811

Sundbyberg

2019

0,0081

812

Sundbyberg

2020

0,0081

813

Sundbyberg

2021

0,0081

814

Sundsvall

2011

0,0019

815

Sundsvall

2012

0,0019

816

Sundsvall

2013

0,0018

817

Sundsvall

2014

0,0017

818

Sundsvall

2015

0,0016

819

Sundsvall

2016

0,0015

820

Sundsvall

2017

0,0014

821

Sundsvall

2018

0,0014

822

Sundsvall

2019

0,0013

823

Sundsvall

2020

0,0015

824

Sundsvall

2021

0,0015

825

Sävsjö

2011

0,0383

826

Sävsjö

2012

0,0377

827

Sävsjö

2013

0,0380

828

Sävsjö

2014

0,0375

829

Sävsjö

2015

0,0386

830

Sävsjö

2016

0,0390

831

Sävsjö

2017

0,0388

832

Sävsjö

2018

0,0389

833

Sävsjö

2019

0,0392

834

Sävsjö

2020

0,0395

835

Sävsjö

2021

0,0396

836

Söderhamn

2011

0,0041

837

Söderhamn

2012

0,0042

838

Söderhamn

2013

0,0040

839

Söderhamn

2014

0,0040

840

Söderhamn

2015

0,0044

841

Söderhamn

2016

0,0045

842

Söderhamn

2017

0,0046

843

Söderhamn

2018

0,0052

844

Söderhamn

2019

0,0052

845

Söderhamn

2020

0,0048

846

Söderhamn

2021

0,0046

847

Söderköping

2011

0,0444

848

Söderköping

2012

0,0441

849

Söderköping

2013

0,0442

850

Söderköping

2014

0,0428

851

Söderköping

2015

0,0459

852

Söderköping

2016

0,0468

853

Söderköping

2017

0,0478

854

Söderköping

2018

0,0484

855

Söderköping

2019

0,0488

856

Söderköping

2020

0,0502

857

Söderköping

2021

0,0513

858

Södertälje

2011

0,0190

859

Södertälje

2012

0,0183

860

Södertälje

2013

0,0183

861

Södertälje

2014

0,0180

862

Södertälje

2015

0,0194

863

Södertälje

2016

0,0190

864

Södertälje

2017

0,0195

865

Södertälje

2018

0,0199

866

Södertälje

2019

0,0201

867

Södertälje

2020

0,0196

868

Södertälje

2021

0,0196

869

Timrå

2011

0,0021

870

Timrå

2012

0,0021

871

Timrå

2013

0,0021

872

Timrå

2014

0,0020

873

Timrå

2015

0,0020

874

Timrå

2016

0,0018

875

Timrå

2017

0,0018

876

Timrå

2018

0,0019

877

Timrå

2019

0,0020

878

Timrå

2020

0,0020

879

Timrå

2021

0,0020

880

Torsås

2011

0,0277

881

Torsås

2012

0,0272

882

Torsås

2013

0,0261

883

Torsås

2014

0,0260

884

Torsås

2015

0,0281

885

Torsås

2016

0,0276

886

Torsås

2017

0,0277

887

Torsås

2018

0,0276

888

Torsås

2019

0,0280

889

Torsås

2020

0,0278

890

Torsås

2021

0,0275

891

Trosa

2011

0,0305

892

Trosa

2012

0,0300

893

Trosa

2013

0,0295

894

Trosa

2014

0,0283

895

Trosa

2015

0,0323

896

Trosa

2016

0,0278

897

Trosa

2017

0,0305

898

Trosa

2018

0,0300

899

Trosa

2019

0,0299

900

Trosa

2020

0,0295

901

Trosa

2021

0,0293

902

Tyresö

2011

0,0170

903

Tyresö

2012

0,0166

904

Tyresö

2013

0,0147

905

Tyresö

2014

0,0165

906

Tyresö

2015

0,0166

907

Tyresö

2016

0,0159

908

Tyresö

2017

0,0189

909

Tyresö

2018

0,0188

910

Tyresö

2019

0,0188

911

Tyresö

2020

0,0091

912

Tyresö

2021

0,0146

913

Uddevalla

2011

0,0146

914

Uddevalla

2012

0,0150

915

Uddevalla

2013

0,0146

916

Uddevalla

2014

0,0141

917

Uddevalla

2015

0,0151

918

Uddevalla

2016

0,0154

919

Uddevalla

2017

0,0161

920

Uddevalla

2018

0,0154

921

Uddevalla

2019

0,0156

922

Uddevalla

2020

0,0156

923

Uddevalla

2021

0,0152

924

Upplands-Bro

2011

0,0240

925

Upplands-Bro

2012

0,0237

926

Upplands-Bro

2013

0,0235

927

Upplands-Bro

2014

0,0230

928

Upplands-Bro

2015

0,0247

929

Upplands-Bro

2016

0,0244

930

Upplands-Bro

2017

0,0249

931

Upplands-Bro

2018

0,0247

932

Upplands-Bro

2019

0,0252

933

Upplands-Bro

2020

0,0259

934

Upplands-Bro

2021

0,0259

935

Uppvidinge

2011

0,0154

936

Uppvidinge

2012

0,0154

937

Uppvidinge

2013

0,0155

938

Uppvidinge

2014

0,0151

939

Uppvidinge

2015

0,0155

940

Uppvidinge

2016

0,0150

941

Uppvidinge

2017

0,0151

942

Uppvidinge

2018

0,0150

943

Uppvidinge

2019

0,0152

944

Uppvidinge

2020

0,0154

945

Uppvidinge

2021

0,0156

946

Varberg

2011

0,0488

947

Varberg

2012

0,0488

948

Varberg

2013

0,0484

949

Varberg

2014

0,0479

950

Varberg

2015

0,0494

951

Varberg

2016

0,0497

952

Varberg

2017

0,0495

953

Varberg

2018

0,0492

954

Varberg

2019

0,0496

955

Varberg

2020

0,0487

956

Varberg

2021

0,0492

957

Vårgårda

2011

0,0225

958

Vårgårda

2012

0,0226

959

Vårgårda

2013

0,0228

960

Vårgårda

2014

0,0225

961

Vårgårda

2015

0,0244

962

Vårgårda

2016

0,0253

963

Vårgårda

2017

0,0257

964

Vårgårda

2018

0,0258

965

Vårgårda

2019

0,0263

966

Vårgårda

2020

0,0265

967

Vårgårda

2021

0,0271

968

Värmdö

2011

0,0099

969

Värmdö

2012

0,0097

970

Värmdö

2013

0,0114

971

Värmdö

2014

0,0099

972

Värmdö

2015

0,0113

973

Värmdö

2016

0,0110

974

Värmdö

2017

0,0108

975

Värmdö

2018

0,0126

976

Värmdö

2019

0,0130

977

Värmdö

2020

0,0130

978

Värmdö

2021

0,0131

979

Värnamo

2011

0,0279

980

Värnamo

2012

0,0275

981

Värnamo

2013

0,0280

982

Värnamo

2014

0,0279

983

Värnamo

2015

0,0290

984

Värnamo

2016

0,0294

985

Värnamo

2017

0,0296

986

Värnamo

2018

0,0302

987

Värnamo

2019

0,0308

988

Värnamo

2020

0,0312

989

Värnamo

2021

0,0319

990

Västervik

2011

0,0330

991

Västervik

2012

0,0333

992

Västervik

2013

0,0340

993

Västervik

2014

0,0331

994

Västervik

2015

0,0348

995

Västervik

2016

0,0358

996

Västervik

2017

0,0367

997

Västervik

2018

0,0369

998

Västervik

2019

0,0364

999

Västervik

2020

0,0368

1000

Västervik

2021

0,0367

1001

Ystad

2011

0,0499

1002

Ystad

2012

0,0494

1003

Ystad

2013

0,0484

1004

Ystad

2014

0,0477

1005

Ystad

2015

0,0481

1006

Ystad

2016

0,0461

1007

Ystad

2017

0,0444

1008

Ystad

2018

0,0441

1009

Ystad

2019

0,0446

1010

Ystad

2020

0,0456

1011

Ystad

2021

0,0457

1012

Ånge

2011

0,0010

1013

Ånge

2012

0,0009

1014

Ånge

2013

0,0009

1015

Ånge

2014

0,0009

1016

Ånge

2015

0,0008

1017

Ånge

2016

0,0007

1018

Ånge

2017

0,0007

1019

Ånge

2018

0,0008

1020

Ånge

2019

0,0008

1021

Ånge

2020

0,0007

1022

Ånge

2021

0,0006

1023

Älmhult

2011

0,0273

1024

Älmhult

2012

0,0268

1025

Älmhult

2013

0,0272

1026

Älmhult

2014

0,0272

1027

Älmhult

2015

0,0288

1028

Älmhult

2016

0,0285

1029

Älmhult

2017

0,0285

1030

Älmhult

2018

0,0282

1031

Älmhult

2019

0,0283

1032

Älmhult

2020

0,0284

1033

Älmhult

2021

0,0284

1034

Ängelholm

2011

0,0235

1035

Ängelholm

2012

0,0226

1036

Ängelholm

2013

0,0219

1037

Ängelholm

2014

0,0213

1038

Ängelholm

2015

0,0222

1039

Ängelholm

2016

0,0219

1040

Ängelholm

2017

0,0217

1041

Ängelholm

2018

0,0214

1042

Ängelholm

2019

0,0212

1043

Ängelholm

2020

0,0226

1044

Ängelholm

2021

0,0219

1045

Öckerö

2013

0,0039

1046

Öckerö

2014

0,0039

1047

Öckerö

2015

0,0039

1048

Öckerö

2016

0,0563

1049

Öckerö

2017

0,0513

1050

Öckerö

2018

0,0528

1051

Öckerö

2019

0,0567

1052

Öckerö

2020

0,0567

1053

Öckerö

2021

0,0583

1054

Örnsköldsvik

2011

0,0015

1055

Örnsköldsvik

2012

0,0006

1056

Örnsköldsvik

2013

0,0006

1057

Örnsköldsvik

2014

0,0005

1058

Örnsköldsvik

2015

0,0005

1059

Örnsköldsvik

2016

0,0005

1060

Örnsköldsvik

2017

0,0006

1061

Örnsköldsvik

2018

0,0005

1062

Örnsköldsvik

2019

0,0005

1063

Örnsköldsvik

2020

0,0005

1064

Örnsköldsvik

2021

0,0005

1065

Österåker

2011

0,0149

1066

Österåker

2012

0,0142

1067

Österåker

2013

0,0141

1068

Österåker

2014

0,0134

1069

Österåker

2015

0,0148

1070

Österåker

2016

0,0138

1071

Österåker

2017

0,0136

1072

Österåker

2018

0,0136

1073

Österåker

2019

0,0137

1074

Österåker

2020

0,0139

1075

Österåker

2021

0,0142

1076

Östra Göinge

2011

0,0463

1077

Östra Göinge

2012

0,0454

1078

Östra Göinge

2013

0,0448

1079

Östra Göinge

2014

0,0440

1080

Östra Göinge

2015

0,0457

1081

Östra Göinge

2016

0,0453

1082

Östra Göinge

2017

0,0447

1083

Östra Göinge

2018

0,0456

1084

Östra Göinge

2019

0,0452

1085

Östra Göinge

2020

0,0457

1086

Östra Göinge

2021

0,0441

1087

Övertorneå

2011

0,0007

1088

Övertorneå

2012

0,0006

1089

Övertorneå

2013

0,0009

1090

Övertorneå

2014

0,0009

1091

Övertorneå

2015

0,0010

1092

Övertorneå

2016

0,0008

1093

Övertorneå

2017

0,0009

1094

Övertorneå

2018

0,0024

1095

Övertorneå

2019

0,0034

1096

Övertorneå

2020

0,0063

1097

Övertorneå

2021

0,0062

1098

Riket

2011

0,0110

1099

Riket

2012

0,0108

1100

Riket

2013

0,0109

1101

Riket

2014

0,0107

1102

Riket

2015

0,0110

1103

Riket

2016

0,0111

1104

Riket

2017

0,0111

1105

Riket

2018

0,0112

1106

Riket

2019

0,0113

1107

Riket

2020

0,0114

1108

Riket

2021

0,0114

Datakälla: Jordbruksverket
Uppdaterad: 2023-04-28