Gå direkt till sidans innehåll

Betesmark

Indikator GN. 4

Nyckeltalet visar hur stor andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark.

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av kommunens totala landareal som utgörs av betesmark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

SEKOM-medel

2013

1,24

1

SEKOM-medel

2014

1,22

2

SEKOM-medel

2015

1,26

3

SEKOM-medel

2016

1,26

4

SEKOM-medel

2017

1,27

5

SEKOM-medel

2018

1,27

6

SEKOM-medel

2019

1,29

7

SEKOM-medel

2020

1,29

8

SEKOM-medel

2021

1,29

9

SEKOM-medel

2022

1,29

10

Aneby

2013

5,97

11

Aneby

2014

5,91

12

Aneby

2015

6,12

13

Aneby

2016

6,16

14

Aneby

2017

6,17

15

Aneby

2018

6,20

16

Aneby

2019

6,28

17

Aneby

2020

6,27

18

Aneby

2021

6,28

19

Aneby

2022

6,27

20

Avesta

2013

0,67

21

Avesta

2014

0,72

22

Avesta

2015

0,80

23

Avesta

2016

0,80

24

Avesta

2017

0,80

25

Avesta

2018

0,83

26

Avesta

2019

0,83

27

Avesta

2020

0,81

28

Avesta

2021

0,81

29

Avesta

2022

0,80

30

Boden

2013

0,05

31

Boden

2014

0,04

32

Boden

2015

0,05

33

Boden

2016

0,05

34

Boden

2017

0,05

35

Boden

2018

0,04

36

Boden

2019

0,06

37

Boden

2020

0,06

38

Boden

2021

0,06

39

Boden

2022

0,07

40

Bollebygd

2013

0,67

41

Bollebygd

2014

0,69

42

Bollebygd

2015

0,69

43

Bollebygd

2016

0,68

44

Bollebygd

2017

0,68

45

Bollebygd

2018

0,74

46

Bollebygd

2019

0,73

47

Bollebygd

2020

0,67

48

Bollebygd

2021

0,65

49

Bollebygd

2022

0,66

50

Bollnäs

2013

0,24

51

Bollnäs

2014

0,22

52

Bollnäs

2015

0,23

53

Bollnäs

2016

0,23

54

Bollnäs

2017

0,24

55

Bollnäs

2018

0,23

56

Bollnäs

2019

0,24

57

Bollnäs

2020

0,23

58

Bollnäs

2021

0,23

59

Bollnäs

2022

0,22

60

Borås

2013

2,02

61

Borås

2014

1,98

62

Borås

2015

2,07

63

Borås

2016

2,13

64

Borås

2017

2,10

65

Borås

2018

2,12

66

Borås

2019

2,11

67

Borås

2020

2,12

68

Borås

2021

2,11

69

Borås

2022

2,10

70

Burlöv

2013

0,58

71

Burlöv

2014

0,58

72

Burlöv

2015

0,58

73

Burlöv

2016

0,69

74

Burlöv

2017

0,69

75

Burlöv

2018

0,69

76

Burlöv

2019

0,69

77

Burlöv

2020

0,69

78

Burlöv

2021

0,69

79

Burlöv

2022

0,69

80

Degerfors

2013

0,70

81

Degerfors

2014

0,68

82

Degerfors

2015

0,73

83

Degerfors

2016

0,73

84

Degerfors

2017

0,69

85

Degerfors

2018

0,74

86

Degerfors

2019

0,74

87

Degerfors

2020

0,75

88

Degerfors

2021

0,72

89

Degerfors

2022

0,79

90

Ekerö

2013

2,09

91

Ekerö

2014

2,07

92

Ekerö

2015

2,39

93

Ekerö

2016

2,38

94

Ekerö

2017

2,55

95

Ekerö

2018

2,53

96

Ekerö

2019

2,76

97

Ekerö

2020

2,75

98

Ekerö

2021

2,80

99

Ekerö

2022

2,79

100

Eksjö

2013

4,28

101

Eksjö

2014

4,24

102

Eksjö

2015

4,42

103

Eksjö

2016

4,43

104

Eksjö

2017

4,44

105

Eksjö

2018

4,51

106

Eksjö

2019

4,55

107

Eksjö

2020

4,53

108

Eksjö

2021

4,59

109

Eksjö

2022

4,59

110

Enköping

2013

2,50

111

Enköping

2014

2,42

112

Enköping

2015

2,52

113

Enköping

2016

2,55

114

Enköping

2017

2,44

115

Enköping

2018

2,40

116

Enköping

2019

2,30

117

Enköping

2020

2,40

118

Enköping

2021

2,37

119

Enköping

2022

2,36

120

Eskilstuna

2013

2,88

121

Eskilstuna

2014

2,73

122

Eskilstuna

2015

2,86

123

Eskilstuna

2016

2,86

124

Eskilstuna

2017

2,83

125

Eskilstuna

2018

2,85

126

Eskilstuna

2019

2,88

127

Eskilstuna

2020

2,87

128

Eskilstuna

2021

2,84

129

Eskilstuna

2022

2,80

130

Eslöv

2013

2,39

131

Eslöv

2014

2,35

132

Eslöv

2015

2,31

133

Eslöv

2016

2,35

134

Eslöv

2017

2,24

135

Eslöv

2018

2,29

136

Eslöv

2019

2,31

137

Eslöv

2020

2,38

138

Eslöv

2021

2,36

139

Eslöv

2022

2,28

140

Gnesta

2013

2,97

141

Gnesta

2014

2,91

142

Gnesta

2015

2,98

143

Gnesta

2016

2,98

144

Gnesta

2017

3,02

145

Gnesta

2018

2,97

146

Gnesta

2019

2,97

147

Gnesta

2020

2,95

148

Gnesta

2021

2,98

149

Gnesta

2022

2,89

150

Gotland

2013

8,03

151

Gotland

2014

7,78

152

Gotland

2015

8,21

153

Gotland

2016

8,30

154

Gotland

2017

8,28

155

Gotland

2018

8,34

156

Gotland

2019

8,52

157

Gotland

2020

8,41

158

Gotland

2021

8,32

159

Gotland

2022

8,26

160

Gävle

2013

0,36

161

Gävle

2014

0,36

162

Gävle

2015

0,41

163

Gävle

2016

0,41

164

Gävle

2017

0,43

165

Gävle

2018

0,43

166

Gävle

2019

0,40

167

Gävle

2020

0,48

168

Gävle

2021

0,45

169

Gävle

2022

0,46

170

Hallsberg

2013

1,36

171

Hallsberg

2014

1,36

172

Hallsberg

2015

1,39

173

Hallsberg

2016

1,37

174

Hallsberg

2017

1,37

175

Hallsberg

2018

1,39

176

Hallsberg

2019

1,39

177

Hallsberg

2020

1,38

178

Hallsberg

2021

1,36

179

Hallsberg

2022

1,39

180

Halmstad

2013

1,95

181

Halmstad

2014

1,97

182

Halmstad

2015

2,02

183

Halmstad

2016

2,03

184

Halmstad

2017

2,04

185

Halmstad

2018

2,04

186

Halmstad

2019

2,09

187

Halmstad

2020

2,06

188

Halmstad

2021

2,04

189

Halmstad

2022

2,01

190

Hammarö

2013

0,57

191

Hammarö

2014

0,55

192

Hammarö

2015

0,54

193

Hammarö

2016

0,52

194

Hammarö

2017

0,57

195

Hammarö

2018

0,56

196

Hammarö

2019

1,58

197

Hammarö

2020

1,56

198

Hammarö

2021

1,45

199

Hammarö

2022

1,50

200

Hedemora

2013

0,70

201

Hedemora

2014

0,70

202

Hedemora

2015

0,82

203

Hedemora

2016

0,78

204

Hedemora

2017

0,79

205

Hedemora

2018

0,79

206

Hedemora

2019

0,78

207

Hedemora

2020

0,79

208

Hedemora

2021

0,78

209

Hedemora

2022

0,81

210

Helsingborg

2013

1,27

211

Helsingborg

2014

1,25

212

Helsingborg

2015

1,28

213

Helsingborg

2016

1,12

214

Helsingborg

2017

1,13

215

Helsingborg

2018

1,22

216

Helsingborg

2019

1,24

217

Helsingborg

2020

1,25

218

Helsingborg

2021

1,29

219

Helsingborg

2022

1,30

220

Huddinge

2013

1,14

221

Huddinge

2014

0,99

222

Huddinge

2015

1,31

223

Huddinge

2016

1,28

224

Huddinge

2017

1,40

225

Huddinge

2018

1,64

226

Huddinge

2019

1,61

227

Huddinge

2020

1,57

228

Huddinge

2021

1,51

229

Huddinge

2022

1,60

230

Hudiksvall

2013

0,20

231

Hudiksvall

2014

0,19

232

Hudiksvall

2015

0,20

233

Hudiksvall

2016

0,20

234

Hudiksvall

2017

0,20

235

Hudiksvall

2018

0,20

236

Hudiksvall

2019

0,21

237

Hudiksvall

2020

0,20

238

Hudiksvall

2021

0,20

239

Hudiksvall

2022

0,20

240

Hylte

2013

1,40

241

Hylte

2014

1,36

242

Hylte

2015

1,41

243

Hylte

2016

1,42

244

Hylte

2017

1,42

245

Hylte

2018

1,41

246

Hylte

2019

1,43

247

Hylte

2020

1,44

248

Hylte

2021

1,46

249

Hylte

2022

1,45

250

Håbo

2013

1,43

251

Håbo

2014

1,31

252

Håbo

2015

1,37

253

Håbo

2016

1,59

254

Håbo

2017

1,42

255

Håbo

2018

1,46

256

Håbo

2019

1,49

257

Håbo

2020

1,53

258

Håbo

2021

1,51

259

Håbo

2022

1,42

260

Härnösand

2013

0,12

261

Härnösand

2014

0,10

262

Härnösand

2015

0,10

263

Härnösand

2016

0,10

264

Härnösand

2017

0,10

265

Härnösand

2018

0,09

266

Härnösand

2019

0,09

267

Härnösand

2020

0,09

268

Härnösand

2021

0,09

269

Härnösand

2022

0,09

270

Höganäs

2013

2,82

271

Höganäs

2014

2,92

272

Höganäs

2015

3,36

273

Höganäs

2016

3,24

274

Höganäs

2017

3,34

275

Höganäs

2018

3,30

276

Höganäs

2019

3,45

277

Höganäs

2020

3,39

278

Höganäs

2021

3,45

279

Höganäs

2022

3,48

280

Hörby

2013

9,29

281

Hörby

2014

9,36

282

Hörby

2015

9,64

283

Hörby

2016

9,52

284

Hörby

2017

9,59

285

Hörby

2018

9,43

286

Hörby

2019

9,48

287

Hörby

2020

9,36

288

Hörby

2021

9,40

289

Hörby

2022

9,37

290

Höör

2013

5,18

291

Höör

2014

5,08

292

Höör

2015

5,22

293

Höör

2016

5,04

294

Höör

2017

5,13

295

Höör

2018

5,13

296

Höör

2019

5,25

297

Höör

2020

5,33

298

Höör

2021

5,28

299

Höör

2022

5,12

300

Jokkmokk

2013

0,00

301

Jokkmokk

2014

0,00

302

Jokkmokk

2015

0,00

303

Jokkmokk

2016

0,00

304

Jokkmokk

2017

0,00

305

Jokkmokk

2018

0,00

306

Jokkmokk

2019

0,00

307

Jokkmokk

2020

0,00

308

Jokkmokk

2021

0,00

309

Jokkmokk

2022

0,01

310

Jönköping

2013

4,02

311

Jönköping

2014

3,99

312

Jönköping

2015

4,17

313

Jönköping

2016

4,21

314

Jönköping

2017

4,24

315

Jönköping

2018

4,24

316

Jönköping

2019

4,27

317

Jönköping

2020

4,29

318

Jönköping

2021

4,31

319

Jönköping

2022

4,34

320

Kalix

2013

0,04

321

Kalix

2014

0,04

322

Kalix

2015

0,04

323

Kalix

2016

0,03

324

Kalix

2017

0,02

325

Kalix

2018

0,03

326

Kalix

2019

0,03

327

Kalix

2020

0,05

328

Kalix

2021

0,05

329

Kalix

2022

0,05

330

Karlshamn

2013

2,58

331

Karlshamn

2014

2,51

332

Karlshamn

2015

2,54

333

Karlshamn

2016

2,46

334

Karlshamn

2017

2,46

335

Karlshamn

2018

2,49

336

Karlshamn

2019

2,55

337

Karlshamn

2020

2,48

338

Karlshamn

2021

2,51

339

Karlshamn

2022

2,43

340

Karlskrona

2013

4,57

341

Karlskrona

2014

4,41

342

Karlskrona

2015

4,37

343

Karlskrona

2016

4,33

344

Karlskrona

2017

4,38

345

Karlskrona

2018

4,35

346

Karlskrona

2019

4,35

347

Karlskrona

2020

4,34

348

Karlskrona

2021

4,30

349

Karlskrona

2022

4,31

350

Karlstad

2013

0,94

351

Karlstad

2014

0,95

352

Karlstad

2015

1,00

353

Karlstad

2016

1,07

354

Karlstad

2017

1,09

355

Karlstad

2018

1,11

356

Karlstad

2019

1,12

357

Karlstad

2020

1,08

358

Karlstad

2021

1,09

359

Karlstad

2022

1,11

360

Kramfors

2013

0,15

361

Kramfors

2014

0,14

362

Kramfors

2015

0,13

363

Kramfors

2016

0,14

364

Kramfors

2017

0,14

365

Kramfors

2018

0,13

366

Kramfors

2019

0,13

367

Kramfors

2020

0,13

368

Kramfors

2021

0,13

369

Kramfors

2022

0,13

370

Kumla

2013

1,33

371

Kumla

2014

1,34

372

Kumla

2015

1,40

373

Kumla

2016

1,22

374

Kumla

2017

1,22

375

Kumla

2018

1,22

376

Kumla

2019

1,42

377

Kumla

2020

1,52

378

Kumla

2021

1,42

379

Kumla

2022

1,39

380

Kungsbacka

2013

2,87

381

Kungsbacka

2014

2,86

382

Kungsbacka

2015

3,11

383

Kungsbacka

2016

3,01

384

Kungsbacka

2017

2,98

385

Kungsbacka

2018

2,90

386

Kungsbacka

2019

2,89

387

Kungsbacka

2020

2,85

388

Kungsbacka

2021

2,93

389

Kungsbacka

2022

2,94

390

Kungsör

2013

1,99

391

Kungsör

2014

1,92

392

Kungsör

2015

2,07

393

Kungsör

2016

2,10

394

Kungsör

2017

2,21

395

Kungsör

2018

2,21

396

Kungsör

2019

2,23

397

Kungsör

2020

2,17

398

Kungsör

2021

2,22

399

Kungsör

2022

2,21

400

Kungälv

2013

5,39

401

Kungälv

2014

5,34

402

Kungälv

2015

5,65

403

Kungälv

2016

5,58

404

Kungälv

2017

5,67

405

Kungälv

2018

5,84

406

Kungälv

2019

5,85

407

Kungälv

2020

6,03

408

Kungälv

2021

6,13

409

Kungälv

2022

6,33

410

Kävlinge

2013

3,40

411

Kävlinge

2014

3,36

412

Kävlinge

2015

3,31

413

Kävlinge

2016

3,28

414

Kävlinge

2017

3,23

415

Kävlinge

2018

3,25

416

Kävlinge

2019

3,19

417

Kävlinge

2020

3,29

418

Kävlinge

2021

3,28

419

Kävlinge

2022

3,29

420

Laholm

2013

3,28

421

Laholm

2014

3,22

422

Laholm

2015

3,30

423

Laholm

2016

3,27

424

Laholm

2017

3,28

425

Laholm

2018

3,26

426

Laholm

2019

3,26

427

Laholm

2020

3,22

428

Laholm

2021

3,23

429

Laholm

2022

3,21

430

Laxå

2013

0,71

431

Laxå

2014

0,71

432

Laxå

2015

0,72

433

Laxå

2016

0,75

434

Laxå

2017

0,75

435

Laxå

2018

0,76

436

Laxå

2019

0,75

437

Laxå

2020

0,77

438

Laxå

2021

0,72

439

Laxå

2022

0,72

440

Lerum

2013

1,54

441

Lerum

2014

1,52

442

Lerum

2015

1,74

443

Lerum

2016

1,59

444

Lerum

2017

1,65

445

Lerum

2018

1,67

446

Lerum

2019

1,73

447

Lerum

2020

1,71

448

Lerum

2021

1,75

449

Lerum

2022

1,71

450

Ljungby

2013

2,49

451

Ljungby

2014

2,50

452

Ljungby

2015

2,57

453

Ljungby

2016

2,54

454

Ljungby

2017

2,53

455

Ljungby

2018

2,54

456

Ljungby

2019

2,56

457

Ljungby

2020

2,55

458

Ljungby

2021

2,56

459

Ljungby

2022

2,55

460

Ljusdal

2013

0,41

461

Ljusdal

2014

0,42

462

Ljusdal

2015

0,34

463

Ljusdal

2016

0,32

464

Ljusdal

2017

0,33

465

Ljusdal

2018

0,32

466

Ljusdal

2019

0,32

467

Ljusdal

2020

0,35

468

Ljusdal

2021

0,36

469

Ljusdal

2022

0,36

470

Ludvika

2013

0,13

471

Ludvika

2014

0,13

472

Ludvika

2015

0,15

473

Ludvika

2016

0,16

474

Ludvika

2017

0,17

475

Ludvika

2018

0,16

476

Ludvika

2019

0,16

477

Ludvika

2020

0,15

478

Ludvika

2021

0,15

479

Ludvika

2022

0,12

480

Luleå

2013

0,15

481

Luleå

2014

0,14

482

Luleå

2015

0,14

483

Luleå

2016

0,15

484

Luleå

2017

0,14

485

Luleå

2018

0,14

486

Luleå

2019

0,13

487

Luleå

2020

0,14

488

Luleå

2021

0,13

489

Luleå

2022

0,15

490

Mark

2013

2,96

491

Mark

2014

2,95

492

Mark

2015

3,00

493

Mark

2016

3,01

494

Mark

2017

2,99

495

Mark

2018

3,07

496

Mark

2019

3,05

497

Mark

2020

3,06

498

Mark

2021

3,02

499

Mark

2022

3,03

500

Mjölby

2013

3,42

501

Mjölby

2014

3,37

502

Mjölby

2015

3,50

503

Mjölby

2016

3,44

504

Mjölby

2017

3,46

505

Mjölby

2018

3,43

506

Mjölby

2019

3,43

507

Mjölby

2020

3,40

508

Mjölby

2021

3,37

509

Mjölby

2022

3,33

510

Munkfors

2013

0,23

511

Munkfors

2014

0,22

512

Munkfors

2015

0,23

513

Munkfors

2016

0,28

514

Munkfors

2017

0,26

515

Munkfors

2018

0,26

516

Munkfors

2019

0,25

517

Munkfors

2020

0,22

518

Munkfors

2021

0,23

519

Munkfors

2022

0,23

520

Mönsterås

2013

3,69

521

Mönsterås

2014

3,64

522

Mönsterås

2015

3,64

523

Mönsterås

2016

3,69

524

Mönsterås

2017

3,71

525

Mönsterås

2018

3,63

526

Mönsterås

2019

3,65

527

Mönsterås

2020

3,58

528

Mönsterås

2021

3,54

529

Mönsterås

2022

3,52

530

Nordanstig

2013

0,18

531

Nordanstig

2014

0,13

532

Nordanstig

2015

0,14

533

Nordanstig

2016

0,12

534

Nordanstig

2017

0,13

535

Nordanstig

2018

0,14

536

Nordanstig

2019

0,14

537

Nordanstig

2020

0,15

538

Nordanstig

2021

0,16

539

Nordanstig

2022

0,17

540

Norrtälje

2013

1,91

541

Norrtälje

2014

1,89

542

Norrtälje

2015

1,90

543

Norrtälje

2016

1,86

544

Norrtälje

2017

1,90

545

Norrtälje

2018

1,87

546

Norrtälje

2019

1,90

547

Norrtälje

2020

1,85

548

Norrtälje

2021

1,84

549

Norrtälje

2022

1,81

550

Nybro

2013

2,03

551

Nybro

2014

2,01

552

Nybro

2015

2,03

553

Nybro

2016

2,01

554

Nybro

2017

2,04

555

Nybro

2018

2,02

556

Nybro

2019

2,03

557

Nybro

2020

2,04

558

Nybro

2021

2,04

559

Nybro

2022

2,02

560

Nyköping

2013

2,56

561

Nyköping

2014

2,51

562

Nyköping

2015

2,58

563

Nyköping

2016

2,50

564

Nyköping

2017

2,49

565

Nyköping

2018

2,57

566

Nyköping

2019

2,63

567

Nyköping

2020

2,63

568

Nyköping

2021

2,64

569

Nyköping

2022

2,63

570

Nynäshamn

2013

1,12

571

Nynäshamn

2014

1,11

572

Nynäshamn

2015

1,08

573

Nynäshamn

2016

1,10

574

Nynäshamn

2017

1,15

575

Nynäshamn

2018

1,13

576

Nynäshamn

2019

1,30

577

Nynäshamn

2020

1,26

578

Nynäshamn

2021

1,27

579

Nynäshamn

2022

1,32

580

Ockelbo

2013

0,14

581

Ockelbo

2014

0,15

582

Ockelbo

2015

0,17

583

Ockelbo

2016

0,13

584

Ockelbo

2017

0,15

585

Ockelbo

2018

0,17

586

Ockelbo

2019

0,17

587

Ockelbo

2020

0,16

588

Ockelbo

2021

0,17

589

Ockelbo

2022

0,16

590

Oskarshamn

2013

1,93

591

Oskarshamn

2014

1,83

592

Oskarshamn

2015

1,93

593

Oskarshamn

2016

1,99

594

Oskarshamn

2017

2,27

595

Oskarshamn

2018

2,16

596

Oskarshamn

2019

1,99

597

Oskarshamn

2020

2,22

598

Oskarshamn

2021

2,23

599

Oskarshamn

2022

2,23

600

Ovanåker

2013

0,27

601

Ovanåker

2014

0,27

602

Ovanåker

2015

0,27

603

Ovanåker

2016

0,27

604

Ovanåker

2017

0,28

605

Ovanåker

2018

0,29

606

Ovanåker

2019

0,29

607

Ovanåker

2020

0,29

608

Ovanåker

2021

0,30

609

Ovanåker

2022

0,31

610

Ronneby

2013

3,85

611

Ronneby

2014

3,76

612

Ronneby

2015

3,95

613

Ronneby

2016

3,87

614

Ronneby

2017

3,73

615

Ronneby

2018

3,77

616

Ronneby

2019

3,78

617

Ronneby

2020

3,79

618

Ronneby

2021

3,71

619

Ronneby

2022

3,72

620

Sala

2013

1,09

621

Sala

2014

1,05

622

Sala

2015

1,10

623

Sala

2016

1,09

624

Sala

2017

1,08

625

Sala

2018

1,09

626

Sala

2019

1,09

627

Sala

2020

1,10

628

Sala

2021

1,09

629

Sala

2022

1,07

630

Sigtuna

2013

2,10

631

Sigtuna

2014

2,05

632

Sigtuna

2015

2,14

633

Sigtuna

2016

2,14

634

Sigtuna

2017

2,14

635

Sigtuna

2018

2,11

636

Sigtuna

2019

2,15

637

Sigtuna

2020

2,24

638

Sigtuna

2021

2,17

639

Sigtuna

2022

2,08

640

Simrishamn

2013

8,36

641

Simrishamn

2014

8,22

642

Simrishamn

2015

8,16

643

Simrishamn

2016

8,14

644

Simrishamn

2017

8,29

645

Simrishamn

2018

8,02

646

Simrishamn

2019

8,16

647

Simrishamn

2020

8,07

648

Simrishamn

2021

7,98

649

Simrishamn

2022

7,90

650

Smedjebacken

2013

0,36

651

Smedjebacken

2014

0,36

652

Smedjebacken

2015

0,38

653

Smedjebacken

2016

0,38

654

Smedjebacken

2017

0,36

655

Smedjebacken

2018

0,34

656

Smedjebacken

2019

0,35

657

Smedjebacken

2020

0,36

658

Smedjebacken

2021

0,35

659

Smedjebacken

2022

0,35

660

Sollefteå

2013

0,09

661

Sollefteå

2014

0,09

662

Sollefteå

2015

0,09

663

Sollefteå

2016

0,09

664

Sollefteå

2017

0,09

665

Sollefteå

2018

0,09

666

Sollefteå

2019

0,10

667

Sollefteå

2020

0,09

668

Sollefteå

2021

0,09

669

Sollefteå

2022

0,09

670

Solna

2013

0,62

671

Solna

2014

0,67

672

Solna

2015

0,78

673

Solna

2016

0,67

674

Solna

2017

0,67

675

Solna

2018

0,67

676

Solna

2019

0,67

677

Solna

2020

0,57

678

Solna

2021

0,57

679

Solna

2022

0,62

680

Sorsele

2013

0,03

681

Sorsele

2014

0,03

682

Sorsele

2015

0,03

683

Sorsele

2016

0,03

684

Sorsele

2017

0,02

685

Sorsele

2018

0,02

686

Sorsele

2019

0,02

687

Sorsele

2020

0,02

688

Sorsele

2021

0,03

689

Sorsele

2022

0,02

690

Sotenäs

2013

5,12

691

Sotenäs

2014

5,12

692

Sotenäs

2015

5,14

693

Sotenäs

2016

5,44

694

Sotenäs

2017

5,14

695

Sotenäs

2018

5,20

696

Sotenäs

2019

5,18

697

Sotenäs

2020

5,14

698

Sotenäs

2021

5,35

699

Sotenäs

2022

5,33

700

Stockholm

2013

0,34

701

Stockholm

2014

0,37

702

Stockholm

2015

0,34

703

Stockholm

2016

0,37

704

Stockholm

2017

0,37

705

Stockholm

2018

0,21

706

Stockholm

2019

0,18

707

Stockholm

2020

0,28

708

Stockholm

2021

0,28

709

Stockholm

2022

0,28

710

Strängnäs

2013

1,81

711

Strängnäs

2014

1,70

712

Strängnäs

2015

1,86

713

Strängnäs

2016

1,83

714

Strängnäs

2017

1,80

715

Strängnäs

2018

1,90

716

Strängnäs

2019

1,90

717

Strängnäs

2020

1,96

718

Strängnäs

2021

1,97

719

Strängnäs

2022

1,97

720

Strömstad

2013

0,93

721

Strömstad

2014

0,90

722

Strömstad

2015

0,94

723

Strömstad

2016

1,11

724

Strömstad

2017

1,07

725

Strömstad

2018

1,09

726

Strömstad

2019

1,24

727

Strömstad

2020

1,13

728

Strömstad

2021

1,15

729

Strömstad

2022

1,14

730

Sundbyberg

2013

0,81

731

Sundbyberg

2014

0,81

732

Sundbyberg

2015

0,81

733

Sundbyberg

2016

0,81

734

Sundbyberg

2017

0,81

735

Sundbyberg

2018

0,81

736

Sundbyberg

2019

0,81

737

Sundbyberg

2020

0,81

738

Sundbyberg

2021

0,81

739

Sundbyberg

2022

0,81

740

Sundsvall

2013

0,18

741

Sundsvall

2014

0,17

742

Sundsvall

2015

0,16

743

Sundsvall

2016

0,15

744

Sundsvall

2017

0,14

745

Sundsvall

2018

0,14

746

Sundsvall

2019

0,13

747

Sundsvall

2020

0,15

748

Sundsvall

2021

0,15

749

Sundsvall

2022

0,15

750

Sävsjö

2013

3,80

751

Sävsjö

2014

3,75

752

Sävsjö

2015

3,86

753

Sävsjö

2016

3,90

754

Sävsjö

2017

3,88

755

Sävsjö

2018

3,89

756

Sävsjö

2019

3,92

757

Sävsjö

2020

3,95

758

Sävsjö

2021

3,96

759

Sävsjö

2022

3,92

760

Söderhamn

2013

0,40

761

Söderhamn

2014

0,40

762

Söderhamn

2015

0,44

763

Söderhamn

2016

0,45

764

Söderhamn

2017

0,46

765

Söderhamn

2018

0,51

766

Söderhamn

2019

0,52

767

Söderhamn

2020

0,48

768

Söderhamn

2021

0,46

769

Söderhamn

2022

0,48

770

Söderköping

2013

4,42

771

Söderköping

2014

4,28

772

Söderköping

2015

4,59

773

Söderköping

2016

4,68

774

Söderköping

2017

4,78

775

Söderköping

2018

4,83

776

Söderköping

2019

4,88

777

Söderköping

2020

5,02

778

Söderköping

2021

5,13

779

Söderköping

2022

5,03

780

Södertälje

2013

1,83

781

Södertälje

2014

1,80

782

Södertälje

2015

1,94

783

Södertälje

2016

1,90

784

Södertälje

2017

1,95

785

Södertälje

2018

1,99

786

Södertälje

2019

2,01

787

Södertälje

2020

1,96

788

Södertälje

2021

1,96

789

Södertälje

2022

1,88

790

Timrå

2013

0,21

791

Timrå

2014

0,20

792

Timrå

2015

0,20

793

Timrå

2016

0,18

794

Timrå

2017

0,18

795

Timrå

2018

0,19

796

Timrå

2019

0,20

797

Timrå

2020

0,20

798

Timrå

2021

0,20

799

Timrå

2022

0,20

800

Torsås

2013

2,61

801

Torsås

2014

2,60

802

Torsås

2015

2,81

803

Torsås

2016

2,76

804

Torsås

2017

2,77

805

Torsås

2018

2,76

806

Torsås

2019

2,80

807

Torsås

2020

2,78

808

Torsås

2021

2,75

809

Torsås

2022

2,72

810

Trosa

2013

2,95

811

Trosa

2014

2,83

812

Trosa

2015

3,23

813

Trosa

2016

2,78

814

Trosa

2017

3,05

815

Trosa

2018

2,99

816

Trosa

2019

2,99

817

Trosa

2020

2,95

818

Trosa

2021

2,93

819

Trosa

2022

2,82

820

Tyresö

2013

1,47

821

Tyresö

2014

1,65

822

Tyresö

2015

1,66

823

Tyresö

2016

1,59

824

Tyresö

2017

1,89

825

Tyresö

2018

1,88

826

Tyresö

2019

1,88

827

Tyresö

2020

0,91

828

Tyresö

2021

1,46

829

Tyresö

2022

1,43

830

Uddevalla

2013

1,46

831

Uddevalla

2014

1,41

832

Uddevalla

2015

1,51

833

Uddevalla

2016

1,54

834

Uddevalla

2017

1,61

835

Uddevalla

2018

1,54

836

Uddevalla

2019

1,56

837

Uddevalla

2020

1,56

838

Uddevalla

2021

1,52

839

Uddevalla

2022

1,49

840

Upplands-Bro

2013

2,35

841

Upplands-Bro

2014

2,30

842

Upplands-Bro

2015

2,47

843

Upplands-Bro

2016

2,44

844

Upplands-Bro

2017

2,49

845

Upplands-Bro

2018

2,47

846

Upplands-Bro

2019

2,52

847

Upplands-Bro

2020

2,59

848

Upplands-Bro

2021

2,59

849

Upplands-Bro

2022

2,56

850

Uppvidinge

2013

1,55

851

Uppvidinge

2014

1,51

852

Uppvidinge

2015

1,55

853

Uppvidinge

2016

1,50

854

Uppvidinge

2017

1,51

855

Uppvidinge

2018

1,50

856

Uppvidinge

2019

1,52

857

Uppvidinge

2020

1,54

858

Uppvidinge

2021

1,56

859

Uppvidinge

2022

1,56

860

Varberg

2013

4,84

861

Varberg

2014

4,79

862

Varberg

2015

4,94

863

Varberg

2016

4,97

864

Varberg

2017

4,95

865

Varberg

2018

4,92

866

Varberg

2019

4,96

867

Varberg

2020

4,87

868

Varberg

2021

4,92

869

Varberg

2022

4,86

870

Vårgårda

2013

2,28

871

Vårgårda

2014

2,25

872

Vårgårda

2015

2,44

873

Vårgårda

2016

2,53

874

Vårgårda

2017

2,57

875

Vårgårda

2018

2,58

876

Vårgårda

2019

2,63

877

Vårgårda

2020

2,65

878

Vårgårda

2021

2,71

879

Vårgårda

2022

2,66

880

Värmdö

2013

1,14

881

Värmdö

2014

0,99

882

Värmdö

2015

1,13

883

Värmdö

2016

1,10

884

Värmdö

2017

1,08

885

Värmdö

2018

1,25

886

Värmdö

2019

1,30

887

Värmdö

2020

1,30

888

Värmdö

2021

1,31

889

Värmdö

2022

1,28

890

Värnamo

2013

2,80

891

Värnamo

2014

2,79

892

Värnamo

2015

2,90

893

Värnamo

2016

2,94

894

Värnamo

2017

2,96

895

Värnamo

2018

3,02

896

Värnamo

2019

3,08

897

Värnamo

2020

3,12

898

Värnamo

2021

3,19

899

Värnamo

2022

3,22

900

Västervik

2013

3,40

901

Västervik

2014

3,31

902

Västervik

2015

3,48

903

Västervik

2016

3,58

904

Västervik

2017

3,67

905

Västervik

2018

3,69

906

Västervik

2019

3,64

907

Västervik

2020

3,68

908

Västervik

2021

3,67

909

Västervik

2022

3,64

910

Ystad

2013

4,84

911

Ystad

2014

4,77

912

Ystad

2015

4,81

913

Ystad

2016

4,61

914

Ystad

2017

4,44

915

Ystad

2018

4,41

916

Ystad

2019

4,46

917

Ystad

2020

4,56

918

Ystad

2021

4,57

919

Ystad

2022

4,60

920

Ånge

2013

0,09

921

Ånge

2014

0,09

922

Ånge

2015

0,08

923

Ånge

2016

0,07

924

Ånge

2017

0,07

925

Ånge

2018

0,08

926

Ånge

2019

0,08

927

Ånge

2020

0,07

928

Ånge

2021

0,06

929

Ånge

2022

0,06

930

Älmhult

2013

2,72

931

Älmhult

2014

2,72

932

Älmhult

2015

2,88

933

Älmhult

2016

2,85

934

Älmhult

2017

2,85

935

Älmhult

2018

2,82

936

Älmhult

2019

2,83

937

Älmhult

2020

2,84

938

Älmhult

2021

2,84

939

Älmhult

2022

2,79

940

Ängelholm

2013

2,19

941

Ängelholm

2014

2,13

942

Ängelholm

2015

2,21

943

Ängelholm

2016

2,19

944

Ängelholm

2017

2,17

945

Ängelholm

2018

2,14

946

Ängelholm

2019

2,12

947

Ängelholm

2020

2,26

948

Ängelholm

2021

2,19

949

Ängelholm

2022

2,10

950

Öckerö

2013

0,39

951

Öckerö

2014

0,39

952

Öckerö

2015

0,39

953

Öckerö

2016

5,63

954

Öckerö

2017

5,13

955

Öckerö

2018

5,28

956

Öckerö

2019

5,67

957

Öckerö

2020

5,67

958

Öckerö

2021

5,83

959

Öckerö

2022

5,83

960

Örnsköldsvik

2013

0,06

961

Örnsköldsvik

2014

0,05

962

Örnsköldsvik

2015

0,05

963

Örnsköldsvik

2016

0,05

964

Örnsköldsvik

2017

0,06

965

Örnsköldsvik

2018

0,05

966

Örnsköldsvik

2019

0,05

967

Örnsköldsvik

2020

0,05

968

Örnsköldsvik

2021

0,05

969

Örnsköldsvik

2022

0,06

970

Österåker

2013

1,41

971

Österåker

2014

1,34

972

Österåker

2015

1,48

973

Österåker

2016

1,38

974

Österåker

2017

1,36

975

Österåker

2018

1,36

976

Österåker

2019

1,37

977

Österåker

2020

1,39

978

Österåker

2021

1,42

979

Österåker

2022

1,28

980

Östra Göinge

2013

4,48

981

Östra Göinge

2014

4,40

982

Östra Göinge

2015

4,57

983

Östra Göinge

2016

4,53

984

Östra Göinge

2017

4,47

985

Östra Göinge

2018

4,56

986

Östra Göinge

2019

4,52

987

Östra Göinge

2020

4,57

988

Östra Göinge

2021

4,41

989

Östra Göinge

2022

4,38

990

Övertorneå

2013

0,09

991

Övertorneå

2014

0,09

992

Övertorneå

2015

0,10

993

Övertorneå

2016

0,08

994

Övertorneå

2017

0,09

995

Övertorneå

2018

0,24

996

Övertorneå

2019

0,34

997

Övertorneå

2020

0,63

998

Övertorneå

2021

0,62

999

Övertorneå

2022

0,69

1000

Riket

2013

1,09

1001

Riket

2014

1,07

1002

Riket

2015

1,10

1003

Riket

2016

1,11

1004

Riket

2017

1,11

1005

Riket

2018

1,12

1006

Riket

2019

1,13

1007

Riket

2020

1,14

1008

Riket

2021

1,14

1009

Riket

2022

1,14

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen av landarealen i Sveriges Ekokommuner som är betesmark har en ökande trend sedan 2013, vilket är väldigt positivt även om ökningen är liten, och ligger nu strax under 1,3 procent. Jämfört med hela Sverige har kommunerna inom SEKOM en hög andel betesmark.

Mellan 2021 och 2022 skedde den största ökningen av hektar betesmark i Övertorneå och den största ökningen i andel betesmark i Kungälv. I ett längre perspektiv, sedan 2013, har den största ökningen i andel betesmark skett i Öckerö.

I det gröna nyckeltalet Betesmark ingår all betesmark i kommunerna, inte bara de som sköts med miljöersättning, men på nationell nivå har även dessa ökat något sedan 2018.

Uppdaterad: 2023-06-28