Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Stockholm 2011 68
Stockholm 2012 66
Stockholm 2013 89
Stockholm 2014 93
Stockholm 2015 94
Stockholm 2016 97
Stockholm 2017 99
Stockholm 2018 100
Stockholm 2019 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Stockholm

Spårtrafiken drivs av el från förnybara källor. Sedan sommaren 2018 drivs även 100 procent av bussflottan på förnybara drivmedel. Uppgifterna omfattar inte sjötrafik eller färdtjänst.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22