Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Södertälje

Nyckeltalet visar värden för busstrafik som körs av SL. All spårtrafik körs på el från 100 % förnybara källor år 2015.
Kollektivtrafiken i Södertälje kommun körs av SL och Länstrafiken. Bussresorna med Länstrafiken (ca 72 000 påstigningar/år) är försumbara i jämförelse med SL (ca 50 000 påstigningar/vintervardag) varför endast använt bränsle av SL används för att beräkna andel förnybart.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19