Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator GN.2b

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Sveriges Ekokommuner och FRIDA
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019
Senaste värdet:
100 % (2022)
Utgångsvärde:
97 % (2019)

Kommentar

Lerum

Drivmedel från förnybara källor utgör 97 % av kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen år 2019, räknat per personkilometer enligt Västtrafik.

El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa enligt Västtrafik.

Pendeltåget drivs med el och bussarna i Lerum drivs för närvarande med HVO.

Enligt Miljö- och klimatstrategin för Västtrafik ska drivmedlen från 2020 endast bestå av flytande
biodrivmedel, biogas och el.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 94 procent, vilket är något lägre än föregående år men fortfarande mycket högt. Anledningen till minskningen kan vara att fler kommunvärden hämtats för 2022 från databasen FRIDA, kommuner som kanske inte tidigare år rapporterat. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 37 till 100 procent förnybart. 43 kommuner kör på helt förnybart.

Uppdaterad: 2023-06-28