Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Laholm

Hallandstrafiken har ändrat sitt sätt att räkna fram siffrorna (from 2017 års siffror) och att det nu är mer överensstämmande med verkligheten.

Fördelningen av bränsle från regionbusstrafiken från Hallandstrafiken ser ut såhär i Laholms kommun:
Diesel 29314 liter 11%
RME/FAME/Biodiesel(fossilfritt) 234094/ liter 89%

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-05-20