Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hörby

Under år 2015 hade Skånetrafikens bussar som går genom Hörby kommun 39,7 % förnyelsebar energi i sitt bränsle. Drivmedel som används för kollektivtrafiken som går genom Hörby var 2015: Diesel (782 241 L), RME/FAME/Biodiesel (303 363 L) samt biogas (174 435 Nm3)

För den allmänna kollektivtrafiken för hela Skåne hade bränslemixen 70 %. Här räknas allt från tåg till bussar in.

För den allmänna kollektivtrafiken i hela Skåne 2018 hade bränslemixen 85%.

För den allmänna kollektivtrafiken i hela Skåne 2019 hade bränslemixen 100%.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19