Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gävle

HVO och Biogas
Tidigare har vi valt att avgränsa till att gälla statistik bränsleanvändning som sker geografiskt i Gävle kommun, det vill säga den kollektivtrafik vi har i vad vi kallar Gävle Stad avtalet.
Den här statistiken gäller nu hela Gävle kommun, även de bussar som inte ingår i Gävle Stad avtalet eftersom även den regionala kollektivtrafiken nu är 100 % fossilfri.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-05-20