Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Gävle

Från 2020 används främst på lokalproducerad biogas i Gävles lokaltrafik. Från 2021 rullar även 8 elbussar på Gävles gator.
Tidigare har vi valt att avgränsa till att gälla statistik bränsleanvändning som sker geografiskt i Gävle kommun, det vill säga den kollektivtrafik vi har i vad vi kallar Gävle Stad avtalet.
Statistiken gäller nu hela Gävle kommun, även de bussar som inte ingår i Gävle Stad avtalet eftersom även den regionala kollektivtrafiken nu är 100 % förnybar.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 95 procent, vilket den högsta nivån hittills. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 43 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16