Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Borås

Värdet är sannolikt högre. Västtrafik som är ansvarig för kollektivtrafiken kan bara leverera siffror för hela regionen. Jag har räknat bort spårvagn och fartyg eftersom dessa inte förekommer i Borås. Sedan har jag beräknat Borås andel med hjälp av antalet resor i Borås och antalet resor totalt i regionen. Bussarna i Borås går på biogas och el, pendeltågen går på el. Det är regionbussarna såsom till Göteborg och Ulricehamn som går på andra bränslen.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19