Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Indikator GN.10

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Datakälla: EkoMatCentrum
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet:
10 % (2021)
Utgångsvärde:
16 % (2016)
Nationellt inriktningsmål:
60 % (2030)

Kommentar

Även i år minskade andelen ekologiska livsmedel bland SEKOM-medlemmarna och ligger nu på 30 procent. I riket ligger andelen kvar på 38 procent. En anledning till minskningen inom SEKOM-medlemmarna kan vara att kommuner inte bara fokuserar på ekologiskt utan även på närproducerat och svenskt. Möjligtvis har pandemin påverkat andelen ekologiska livsmedel även under 2021. För att kunna nå det nationella målet på 60 procent till 2030 behöver ekokommunerna i snitt öka andelen med 3,3 procentenheter per år.

Av SEKOM-medlemmarna är det två kommuner som nått det nationella 60-procentmålet, nämligen Södertälje (62 procent) och Trosa (60 procent). Kommuner som har minst 41 procent ekologiskt håller mållinjen till 2030, vilket ytterligare 14 SEKOM-medlemmar uppnår. För 47 medlemmar minskade andelen ekologiskt sedan föregående år, för 30 medlemmar ökade andelen och 15 medlemmar ligger kvar på samma nivå som 2020. Den kommun som ökade andelen ekologiskt mest mellan 2020 och 2021 är Gävle, som ökade från 43,5 till 52 procent.

Uppdaterad: 2023-04-28