Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Hörby
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 0,0 ton/inv2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 2,7 ton/inv2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

IndikatorGN.2

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 88 resor/inv2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorGN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 100 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 4,0 %2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 78 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 3,3 %2021
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 611 kg/person2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8a. Bly i avloppsslam

IndikatorGN.8a
Senaste värdet: 10,6 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8b. Kadmium i avloppsslam

IndikatorGN.8b
Senaste värdet: 0,81 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8c. Kvicksilver i avloppsslam

IndikatorGN.8c
Senaste värdet: 0,37 mg/kg ts2020
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

9. Förnybar energi kommunala lokaler

IndikatorGN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Senaste värdet: 96 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

10a. Energi för tjänsteresor

IndikatorGN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 1850 kWh/årsarbetare2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

IndikatorGN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,35 ton/årsarbetare2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 26 %2021
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 8 %2021
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-10-03