Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk jordbruksmark

Indikator GN.3

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark och betesmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder. Jordbruksmark innefattar alltså både åkermark och betesmark. Endast helt omställd mark räknas med, alltså inte mark under omställning.

Regeringen har satt upp inriktningsmål för ökad produktion av ekologiska livsmedel: 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030, enligt Sveriges livsmedelsstrategi.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

SEKOM-medel

2009

9,5

1

SEKOM-medel

2010

10,3

2

SEKOM-medel

2011

11,9

3

SEKOM-medel

2012

13,1

4

SEKOM-medel

2013

14,3

5

SEKOM-medel

2014

14,4

6

SEKOM-medel

2015

14,6

7

SEKOM-medel

2016

14,7

8

SEKOM-medel

2017

15,8

9

SEKOM-medel

2018

17,1

10

SEKOM-medel

2019

17,9

11

SEKOM-medel

2020

18,3

12

SEKOM-medel

2021

18,3

13

Aneby

2009

17,1

14

Aneby

2010

16,7

15

Aneby

2011

23,8

16

Aneby

2012

26,2

17

Aneby

2013

31,6

18

Aneby

2014

30,1

19

Aneby

2015

29,3

20

Aneby

2016

31,8

21

Aneby

2017

30,9

22

Aneby

2018

38,4

23

Aneby

2019

40,2

24

Aneby

2020

43,2

25

Aneby

2021

44,4

26

Avesta

2009

9,1

27

Avesta

2010

11,7

28

Avesta

2011

14,7

29

Avesta

2012

15,9

30

Avesta

2013

19,0

31

Avesta

2014

20,5

32

Avesta

2015

22,2

33

Avesta

2016

22,7

34

Avesta

2017

24,5

35

Avesta

2018

24,4

36

Avesta

2019

25,0

37

Avesta

2020

24,8

38

Avesta

2021

23,8

39

Boden

2009

1,8

40

Boden

2010

1,8

41

Boden

2011

1,9

42

Boden

2012

4,3

43

Boden

2013

5,3

44

Boden

2014

5,4

45

Boden

2015

5,2

46

Boden

2016

4,8

47

Boden

2017

9,5

48

Boden

2018

8,2

49

Boden

2019

5,9

50

Boden

2020

5,9

51

Boden

2021

5,8

52

Bollebygd

2009

13,6

53

Bollebygd

2010

12,2

54

Bollebygd

2011

13,7

55

Bollebygd

2012

14,1

56

Bollebygd

2013

13,4

57

Bollebygd

2014

15,5

58

Bollebygd

2015

16,3

59

Bollebygd

2016

16,5

60

Bollebygd

2017

9,5

61

Bollebygd

2018

9,7

62

Bollebygd

2019

9,9

63

Bollebygd

2020

6,6

64

Bollebygd

2021

4,0

65

Bollnäs

2009

7,6

66

Bollnäs

2010

7,8

67

Bollnäs

2011

10,1

68

Bollnäs

2012

10,8

69

Bollnäs

2013

14,0

70

Bollnäs

2014

14,6

71

Bollnäs

2015

17,9

72

Bollnäs

2016

17,1

73

Bollnäs

2017

17,8

74

Bollnäs

2018

19,9

75

Bollnäs

2019

20,6

76

Bollnäs

2020

19,4

77

Bollnäs

2021

19,8

78

Borås

2009

7,6

79

Borås

2010

10,1

80

Borås

2011

12,8

81

Borås

2012

14,8

82

Borås

2013

14,1

83

Borås

2014

13,2

84

Borås

2015

11,8

85

Borås

2016

12,1

86

Borås

2017

12,0

87

Borås

2018

10,4

88

Borås

2019

11,5

89

Borås

2020

11,3

90

Borås

2021

11,2

91

Burlöv

2009

24,2

92

Burlöv

2010

24,0

93

Degerfors

2009

6,0

94

Degerfors

2010

10,9

95

Degerfors

2011

17,8

96

Degerfors

2012

23,4

97

Degerfors

2013

32,5

98

Degerfors

2014

27,9

99

Degerfors

2015

26,1

100

Degerfors

2016

25,1

101

Degerfors

2017

25,5

102

Degerfors

2018

27,1

103

Degerfors

2019

29,8

104

Degerfors

2020

28,7

105

Degerfors

2021

28,3

106

Ekerö

2009

7,8

107

Ekerö

2010

7,7

108

Ekerö

2011

7,6

109

Ekerö

2012

7,9

110

Ekerö

2013

8,4

111

Ekerö

2014

7,8

112

Ekerö

2015

8,6

113

Ekerö

2016

8,7

114

Ekerö

2017

9,5

115

Ekerö

2018

9,3

116

Ekerö

2019

13,7

117

Ekerö

2020

15,1

118

Ekerö

2021

15,8

119

Eksjö

2009

9,2

120

Eksjö

2010

12,3

121

Eksjö

2011

16,7

122

Eksjö

2012

15,2

123

Eksjö

2013

14,9

124

Eksjö

2014

17,8

125

Eksjö

2015

21,6

126

Eksjö

2016

18,7

127

Eksjö

2017

19,6

128

Eksjö

2018

23,1

129

Eksjö

2019

24,7

130

Eksjö

2020

25,7

131

Eksjö

2021

26,3

132

Enköping

2009

10,4

133

Enköping

2010

10,3

134

Enköping

2011

10,8

135

Enköping

2012

11,6

136

Enköping

2013

12,0

137

Enköping

2014

11,7

138

Enköping

2015

11,0

139

Enköping

2016

11,8

140

Enköping

2017

11,8

141

Enköping

2018

12,1

142

Enköping

2019

14,0

143

Enköping

2020

13,7

144

Enköping

2021

14,0

145

Eskilstuna

2009

7,0

146

Eskilstuna

2010

7,5

147

Eskilstuna

2011

10,2

148

Eskilstuna

2012

10,9

149

Eskilstuna

2013

10,0

150

Eskilstuna

2014

10,2

151

Eskilstuna

2015

13,7

152

Eskilstuna

2016

12,4

153

Eskilstuna

2017

14,0

154

Eskilstuna

2018

15,3

155

Eskilstuna

2019

15,1

156

Eskilstuna

2020

13,5

157

Eskilstuna

2021

15,3

158

Eslöv

2009

3,4

159

Eslöv

2010

3,2

160

Eslöv

2011

5,2

161

Eslöv

2012

5,7

162

Eslöv

2013

5,8

163

Eslöv

2014

6,2

164

Eslöv

2015

6,9

165

Eslöv

2016

7,6

166

Eslöv

2017

8,6

167

Eslöv

2018

9,2

168

Eslöv

2019

10,6

169

Eslöv

2020

11,1

170

Eslöv

2021

11,1

171

Gnesta

2009

27,2

172

Gnesta

2010

25,8

173

Gnesta

2011

24,9

174

Gnesta

2012

24,7

175

Gnesta

2013

29,4

176

Gnesta

2014

30,7

177

Gnesta

2015

30,5

178

Gnesta

2016

30,4

179

Gnesta

2017

27,9

180

Gnesta

2018

31,7

181

Gnesta

2019

34,6

182

Gnesta

2020

31,5

183

Gnesta

2021

33,0

184

Gotland

2009

13,2

185

Gotland

2010

13,3

186

Gotland

2011

13,9

187

Gotland

2012

15,4

188

Gotland

2013

16,8

189

Gotland

2014

17,0

190

Gotland

2015

16,9

191

Gotland

2016

16,4

192

Gotland

2017

18,9

193

Gotland

2018

19,8

194

Gotland

2019

19,5

195

Gotland

2020

21,4

196

Gotland

2021

21,8

197

Gävle

2009

25,8

198

Gävle

2010

28,7

199

Gävle

2011

30,9

200

Gävle

2012

34,1

201

Gävle

2013

36,0

202

Gävle

2014

37,7

203

Gävle

2015

35,1

204

Gävle

2016

37,7

205

Gävle

2017

43,8

206

Gävle

2018

43,5

207

Gävle

2019

44,5

208

Gävle

2020

43,8

209

Gävle

2021

45,2

210

Hallsberg

2009

2,1

211

Hallsberg

2010

2,5

212

Hallsberg

2011

3,0

213

Hallsberg

2012

5,8

214

Hallsberg

2013

6,1

215

Hallsberg

2014

6,5

216

Hallsberg

2015

6,1

217

Hallsberg

2016

6,7

218

Hallsberg

2017

7,1

219

Hallsberg

2018

7,0

220

Hallsberg

2019

7,0

221

Hallsberg

2020

8,4

222

Hallsberg

2021

5,2

223

Halmstad

2009

11,4

224

Halmstad

2010

11,4

225

Halmstad

2011

11,2

226

Halmstad

2012

9,5

227

Halmstad

2013

12,6

228

Halmstad

2014

11,4

229

Halmstad

2015

9,4

230

Halmstad

2016

10,7

231

Halmstad

2017

9,5

232

Halmstad

2018

11,6

233

Halmstad

2019

13,5

234

Halmstad

2020

15,0

235

Halmstad

2021

14,2

236

Hedemora

2009

16,6

237

Hedemora

2010

16,8

238

Hedemora

2011

16,5

239

Hedemora

2012

16,9

240

Hedemora

2013

21,3

241

Hedemora

2014

23,6

242

Hedemora

2015

23,7

243

Hedemora

2016

24,6

244

Hedemora

2017

23,9

245

Hedemora

2018

26,1

246

Hedemora

2019

27,3

247

Hedemora

2020

33,7

248

Hedemora

2021

34,1

249

Helsingborg

2009

0,1

250

Helsingborg

2010

0,3

251

Helsingborg

2011

0,4

252

Helsingborg

2012

0,6

253

Helsingborg

2013

0,6

254

Helsingborg

2014

0,8

255

Helsingborg

2015

1,0

256

Helsingborg

2016

1,9

257

Helsingborg

2017

2,0

258

Helsingborg

2018

2,7

259

Helsingborg

2019

3,0

260

Helsingborg

2020

3,2

261

Helsingborg

2021

1,5

262

Huddinge

2009

26,2

263

Huddinge

2010

25,5

264

Huddinge

2011

25,7

265

Huddinge

2012

24,7

266

Huddinge

2013

24,9

267

Huddinge

2015

24,3

268

Huddinge

2016

25,1

269

Huddinge

2017

24,3

270

Huddinge

2018

25,8

271

Huddinge

2019

26,0

272

Huddinge

2020

26,5

273

Huddinge

2021

27,0

274

Hudiksvall

2009

10,5

275

Hudiksvall

2010

12,7

276

Hudiksvall

2011

20,3

277

Hudiksvall

2012

22,6

278

Hudiksvall

2013

26,4

279

Hudiksvall

2014

25,5

280

Hudiksvall

2015

27,9

281

Hudiksvall

2016

26,6

282

Hudiksvall

2017

27,5

283

Hudiksvall

2018

35,9

284

Hudiksvall

2019

36,8

285

Hudiksvall

2020

35,1

286

Hudiksvall

2021

35,9

287

Hylte

2009

9,6

288

Hylte

2010

8,4

289

Hylte

2011

10,3

290

Hylte

2012

10,9

291

Hylte

2013

11,0

292

Hylte

2014

11,3

293

Hylte

2015

11,8

294

Hylte

2016

12,0

295

Hylte

2017

19,3

296

Hylte

2018

12,6

297

Hylte

2019

13,2

298

Hylte

2020

13,0

299

Hylte

2021

12,7

300

Håbo

2009

8,0

301

Håbo

2010

8,0

302

Håbo

2011

2,6

303

Håbo

2012

2,7

304

Håbo

2013

2,6

305

Håbo

2014

2,6

306

Håbo

2015

8,3

307

Håbo

2016

8,3

308

Håbo

2017

8,2

309

Håbo

2018

9,5

310

Håbo

2019

9,4

311

Håbo

2020

9,8

312

Håbo

2021

6,4

313

Härnösand

2009

2,4

314

Härnösand

2010

5,7

315

Härnösand

2011

10,6

316

Härnösand

2012

9,2

317

Härnösand

2013

9,1

318

Härnösand

2014

9,0

319

Härnösand

2015

7,8

320

Härnösand

2016

7,9

321

Härnösand

2017

11,7

322

Härnösand

2018

13,7

323

Härnösand

2019

12,7

324

Härnösand

2020

10,4

325

Härnösand

2021

10,0

326

Höganäs

2009

2,5

327

Höganäs

2010

4,1

328

Höganäs

2011

3,4

329

Höganäs

2012

3,5

330

Höganäs

2013

3,6

331

Höganäs

2014

3,6

332

Höganäs

2015

3,7

333

Höganäs

2016

3,7

334

Höganäs

2017

3,7

335

Höganäs

2018

1,0

336

Höganäs

2019

8,8

337

Höganäs

2020

12,8

338

Höganäs

2021

16,0

339

Hörby

2009

4,3

340

Hörby

2010

4,5

341

Hörby

2011

5,2

342

Hörby

2012

6,0

343

Hörby

2013

5,6

344

Hörby

2014

5,3

345

Hörby

2015

5,6

346

Hörby

2016

5,8

347

Hörby

2017

5,4

348

Hörby

2018

6,0

349

Hörby

2019

4,7

350

Hörby

2020

5,4

351

Hörby

2021

7,0

352

Höör

2009

4,6

353

Höör

2010

5,2

354

Höör

2011

5,5

355

Höör

2012

5,9

356

Höör

2013

6,7

357

Höör

2014

6,2

358

Höör

2015

6,0

359

Höör

2016

6,1

360

Höör

2017

8,1

361

Höör

2018

8,4

362

Höör

2019

8,2

363

Höör

2020

8,3

364

Höör

2021

8,2

365

Jönköping

2009

9,0

366

Jönköping

2010

11,8

367

Jönköping

2011

12,6

368

Jönköping

2012

14,3

369

Jönköping

2013

13,5

370

Jönköping

2014

14,4

371

Jönköping

2015

15,6

372

Jönköping

2016

14,5

373

Jönköping

2017

13,6

374

Jönköping

2018

16,7

375

Jönköping

2019

17,4

376

Jönköping

2020

17,1

377

Jönköping

2021

15,4

378

Kalix

2009

11,0

379

Kalix

2010

9,6

380

Kalix

2011

3,3

381

Kalix

2012

9,7

382

Kalix

2013

16,6

383

Kalix

2014

17,2

384

Kalix

2015

15,7

385

Kalix

2016

15,9

386

Kalix

2017

24,4

387

Kalix

2018

28,6

388

Kalix

2019

30,0

389

Kalix

2020

29,6

390

Kalix

2021

29,3

391

Karlshamn

2009

1,1

392

Karlshamn

2010

6,7

393

Karlshamn

2011

8,3

394

Karlshamn

2012

7,6

395

Karlshamn

2013

6,4

396

Karlshamn

2014

5,8

397

Karlshamn

2015

4,3

398

Karlshamn

2016

4,8

399

Karlshamn

2017

3,9

400

Karlshamn

2018

4,9

401

Karlshamn

2019

4,6

402

Karlshamn

2020

4,8

403

Karlshamn

2021

5,0

404

Karlskrona

2009

4,0

405

Karlskrona

2010

6,1

406

Karlskrona

2011

6,6

407

Karlskrona

2012

6,4

408

Karlskrona

2013

7,4

409

Karlskrona

2014

6,5

410

Karlskrona

2015

7,5

411

Karlskrona

2016

7,5

412

Karlskrona

2017

7,5

413

Karlskrona

2018

8,1

414

Karlskrona

2019

7,2

415

Karlskrona

2020

5,6

416

Karlskrona

2021

5,9

417

Karlstad

2009

18,6

418

Karlstad

2010

21,4

419

Karlstad

2011

22,7

420

Karlstad

2012

28,2

421

Karlstad

2013

32,6

422

Karlstad

2014

30,7

423

Karlstad

2015

32,5

424

Karlstad

2016

33,4

425

Karlstad

2017

38,9

426

Karlstad

2018

40,9

427

Karlstad

2019

40,8

428

Karlstad

2020

39,8

429

Karlstad

2021

40,0

430

Kramfors

2009

11,6

431

Kramfors

2010

15,4

432

Kramfors

2011

17,4

433

Kramfors

2012

22,7

434

Kramfors

2013

25,4

435

Kramfors

2014

23,6

436

Kramfors

2015

23,5

437

Kramfors

2016

24,7

438

Kramfors

2017

25,4

439

Kramfors

2018

33,8

440

Kramfors

2019

33,3

441

Kramfors

2020

29,1

442

Kramfors

2021

28,8

443

Kumla

2009

1,3

444

Kumla

2010

1,4

445

Kumla

2011

14,2

446

Kumla

2012

13,3

447

Kumla

2013

13,8

448

Kumla

2014

13,2

449

Kumla

2015

15,0

450

Kumla

2016

17,3

451

Kumla

2017

18,0

452

Kumla

2018

19,7

453

Kumla

2019

20,5

454

Kumla

2020

22,5

455

Kumla

2021

22,6

456

Kungsbacka

2009

7,6

457

Kungsbacka

2010

5,7

458

Kungsbacka

2011

8,0

459

Kungsbacka

2012

8,7

460

Kungsbacka

2013

8,6

461

Kungsbacka

2014

8,5

462

Kungsbacka

2015

10,3

463

Kungsbacka

2016

10,6

464

Kungsbacka

2017

10,2

465

Kungsbacka

2018

10,8

466

Kungsbacka

2019

13,2

467

Kungsbacka

2020

13,6

468

Kungsbacka

2021

14,2

469

Kungsör

2009

12,5

470

Kungsör

2010

13,0

471

Kungsör

2011

13,5

472

Kungsör

2012

15,3

473

Kungsör

2013

15,8

474

Kungsör

2014

17,7

475

Kungsör

2015

17,2

476

Kungsör

2016

17,1

477

Kungsör

2017

21,5

478

Kungsör

2018

23,3

479

Kungsör

2019

23,9

480

Kungsör

2020

23,8

481

Kungsör

2021

24,0

482

Kungälv

2009

21,5

483

Kungälv

2010

28,0

484

Kungälv

2011

35,6

485

Kungälv

2012

38,9

486

Kungälv

2013

39,9

487

Kungälv

2014

39,2

488

Kungälv

2015

41,0

489

Kungälv

2016

38,1

490

Kungälv

2017

46,6

491

Kungälv

2018

46,4

492

Kungälv

2019

51,2

493

Kungälv

2020

53,9

494

Kungälv

2021

50,5

495

Kävlinge

2009

0,2

496

Kävlinge

2010

0,3

497

Kävlinge

2011

0,3

498

Kävlinge

2012

0,2

499

Kävlinge

2013

0,4

500

Kävlinge

2014

0,3

501

Kävlinge

2015

2,0

502

Kävlinge

2016

0,3

503

Kävlinge

2017

0,5

504

Kävlinge

2018

1,4

505

Kävlinge

2019

1,4

506

Kävlinge

2020

1,4

507

Kävlinge

2021

1,9

508

Laholm

2009

2,9

509

Laholm

2010

3,0

510

Laholm

2011

3,6

511

Laholm

2012

3,6

512

Laholm

2013

3,8

513

Laholm

2014

3,7

514

Laholm

2015

4,3

515

Laholm

2016

4,3

516

Laholm

2017

6,4

517

Laholm

2018

6,1

518

Laholm

2019

5,8

519

Laholm

2020

5,6

520

Laholm

2021

5,1

521

Laxå

2009

24,2

522

Laxå

2010

17,3

523

Laxå

2011

32,4

524

Laxå

2012

20,7

525

Laxå

2013

22,5

526

Laxå

2014

23,7

527

Laxå

2015

23,0

528

Laxå

2016

22,8

529

Laxå

2017

23,4

530

Laxå

2018

33,3

531

Laxå

2019

34,2

532

Laxå

2020

35,2

533

Laxå

2021

37,3

534

Lerum

2009

5,2

535

Lerum

2010

5,8

536

Lerum

2011

3,0

537

Lerum

2012

5,3

538

Lerum

2013

4,4

539

Lerum

2014

3,9

540

Lerum

2015

5,3

541

Lerum

2016

5,3

542

Lerum

2017

12,6

543

Lerum

2018

12,6

544

Lerum

2019

9,6

545

Lerum

2020

7,3

546

Lerum

2021

22,5

547

Ljungby

2009

12,9

548

Ljungby

2010

16,6

549

Ljungby

2011

19,0

550

Ljungby

2012

19,5

551

Ljungby

2013

22,2

552

Ljungby

2014

25,7

553

Ljungby

2015

24,2

554

Ljungby

2016

23,2

555

Ljungby

2017

25,8

556

Ljungby

2018

25,7

557

Ljungby

2019

26,8

558

Ljungby

2020

26,8

559

Ljungby

2021

27,6

560

Ljusdal

2009

19,4

561

Ljusdal

2010

20,0

562

Ljusdal

2011

21,0

563

Ljusdal

2012

35,3

564

Ljusdal

2013

40,2

565

Ljusdal

2014

41,3

566

Ljusdal

2015

43,8

567

Ljusdal

2016

39,4

568

Ljusdal

2017

38,3

569

Ljusdal

2018

41,1

570

Ljusdal

2019

41,6

571

Ljusdal

2020

40,1

572

Ljusdal

2021

36,5

573

Ludvika

2009

7,2

574

Ludvika

2010

7,3

575

Ludvika

2011

7,4

576

Ludvika

2012

7,7

577

Ludvika

2013

7,9

578

Ludvika

2014

7,9

579

Ludvika

2015

7,9

580

Ludvika

2016

8,3

581

Ludvika

2017

8,7

582

Ludvika

2018

8,8

583

Ludvika

2019

8,4

584

Ludvika

2020

8,0

585

Ludvika

2021

10,2

586

Luleå

2009

11,2

587

Luleå

2010

12,0

588

Luleå

2011

10,6

589

Luleå

2012

11,5

590

Luleå

2013

14,0

591

Luleå

2014

14,4

592

Luleå

2015

15,3

593

Luleå

2016

14,8

594

Luleå

2017

17,1

595

Luleå

2018

19,3

596

Luleå

2019

18,3

597

Luleå

2020

16,7

598

Luleå

2021

16,6

599

Mark

2009

11,1

600

Mark

2010

13,1

601

Mark

2011

17,7

602

Mark

2012

19,0

603

Mark

2013

20,0

604

Mark

2014

19,8

605

Mark

2015

20,0

606

Mark

2016

21,3

607

Mark

2017

21,2

608

Mark

2018

23,7

609

Mark

2019

25,5

610

Mark

2020

26,0

611

Mark

2021

25,8

612

Mjölby

2009

8,0

613

Mjölby

2010

11,6

614

Mjölby

2011

14,5

615

Mjölby

2012

11,1

616

Mjölby

2013

14,9

617

Mjölby

2014

16,4

618

Mjölby

2015

17,5

619

Mjölby

2016

17,6

620

Mjölby

2017

16,2

621

Mjölby

2018

17,0

622

Mjölby

2019

19,4

623

Mjölby

2020

20,2

624

Mjölby

2021

21,3

625

Munkfors

2009

31,4

626

Munkfors

2010

33,6

627

Munkfors

2011

38,3

628

Munkfors

2012

38,8

629

Munkfors

2013

35,7

630

Munkfors

2014

42,7

631

Munkfors

2015

43,1

632

Munkfors

2016

49,2

633

Munkfors

2017

42,6

634

Munkfors

2018

43,2

635

Munkfors

2019

40,2

636

Munkfors

2020

50,0

637

Munkfors

2021

63,0

638

Mönsterås

2009

5,7

639

Mönsterås

2010

9,2

640

Mönsterås

2011

6,8

641

Mönsterås

2012

8,5

642

Mönsterås

2013

8,7

643

Mönsterås

2014

7,6

644

Mönsterås

2015

7,9

645

Mönsterås

2016

7,9

646

Mönsterås

2017

8,2

647

Mönsterås

2018

12,3

648

Mönsterås

2019

12,0

649

Mönsterås

2020

11,3

650

Mönsterås

2021

11,3

651

Nordanstig

2009

8,5

652

Nordanstig

2010

5,2

653

Nordanstig

2011

12,6

654

Nordanstig

2012

16,2

655

Nordanstig

2013

15,6

656

Nordanstig

2014

18,5

657

Nordanstig

2015

16,9

658

Nordanstig

2016

16,7

659

Nordanstig

2017

17,7

660

Nordanstig

2018

18,0

661

Nordanstig

2019

17,8

662

Nordanstig

2020

11,0

663

Nordanstig

2021

10,1

664

Norrtälje

2009

13,4

665

Norrtälje

2010

13,3

666

Norrtälje

2011

14,2

667

Norrtälje

2012

14,9

668

Norrtälje

2013

15,8

669

Norrtälje

2014

15,6

670

Norrtälje

2015

16,9

671

Norrtälje

2016

17,3

672

Norrtälje

2017

18,6

673

Norrtälje

2018

19,3

674

Norrtälje

2019

20,3

675

Norrtälje

2020

19,2

676

Norrtälje

2021

19,9

677

Nybro

2009

5,2

678

Nybro

2010

6,4

679

Nybro

2011

9,4

680

Nybro

2012

10,4

681

Nybro

2013

11,6

682

Nybro

2014

13,0

683

Nybro

2015

15,0

684

Nybro

2016

13,6

685

Nybro

2017

13,8

686

Nybro

2018

11,6

687

Nybro

2019

13,5

688

Nybro

2020

13,7

689

Nybro

2021

10,1

690

Nyköping

2009

10,5

691

Nyköping

2010

11,5

692

Nyköping

2011

12,2

693

Nyköping

2012

12,7

694

Nyköping

2013

16,2

695

Nyköping

2014

17,2

696

Nyköping

2015

16,2

697

Nyköping

2016

16,6

698

Nyköping

2017

18,1

699

Nyköping

2018

19,6

700

Nyköping

2019

20,0

701

Nyköping

2020

19,6

702

Nyköping

2021

19,0

703

Nynäshamn

2009

10,6

704

Nynäshamn

2010

9,7

705

Nynäshamn

2011

12,3

706

Nynäshamn

2012

17,1

707

Nynäshamn

2013

11,2

708

Nynäshamn

2014

9,9

709

Nynäshamn

2015

9,9

710

Nynäshamn

2016

9,8

711

Nynäshamn

2017

8,6

712

Nynäshamn

2018

14,4

713

Nynäshamn

2019

16,6

714

Nynäshamn

2020

15,5

715

Nynäshamn

2021

16,0

716

Ockelbo

2009

6,3

717

Ockelbo

2010

5,8

718

Ockelbo

2011

7,2

719

Ockelbo

2012

16,3

720

Ockelbo

2013

20,3

721

Ockelbo

2014

21,6

722

Ockelbo

2015

19,2

723

Ockelbo

2016

19,8

724

Ockelbo

2017

20,5

725

Ockelbo

2018

23,3

726

Ockelbo

2019

25,3

727

Ockelbo

2020

26,2

728

Ockelbo

2021

26,9

729

Oskarshamn

2009

2,3

730

Oskarshamn

2010

2,3

731

Oskarshamn

2011

2,7

732

Oskarshamn

2012

2,7

733

Oskarshamn

2013

2,8

734

Oskarshamn

2014

2,3

735

Oskarshamn

2015

2,2

736

Oskarshamn

2016

1,7

737

Oskarshamn

2017

0,5

738

Oskarshamn

2018

1,6

739

Oskarshamn

2019

1,9

740

Oskarshamn

2020

1,6

741

Oskarshamn

2021

2,3

742

Ovanåker

2009

9,0

743

Ovanåker

2010

9,1

744

Ovanåker

2011

14,4

745

Ovanåker

2012

16,1

746

Ovanåker

2013

15,8

747

Ovanåker

2014

17,9

748

Ovanåker

2015

18,7

749

Ovanåker

2016

18,6

750

Ovanåker

2017

21,2

751

Ovanåker

2018

26,1

752

Ovanåker

2019

28,4

753

Ovanåker

2020

28,1

754

Ovanåker

2021

27,8

755

Ronneby

2009

13,1

756

Ronneby

2010

8,4

757

Ronneby

2011

11,4

758

Ronneby

2012

12,0

759

Ronneby

2013

9,7

760

Ronneby

2014

12,0

761

Ronneby

2015

9,8

762

Ronneby

2016

11,0

763

Ronneby

2017

12,5

764

Ronneby

2018

13,0

765

Ronneby

2019

13,6

766

Ronneby

2020

18,3

767

Ronneby

2021

17,8

768

Sala

2009

14,6

769

Sala

2010

14,7

770

Sala

2011

16,3

771

Sala

2012

17,1

772

Sala

2013

15,6

773

Sala

2014

16,6

774

Sala

2015

14,3

775

Sala

2016

14,9

776

Sala

2017

15,3

777

Sala

2018

16,6

778

Sala

2019

18,2

779

Sala

2020

19,3

780

Sala

2021

19,3

781

Sigtuna

2009

5,6

782

Sigtuna

2010

6,7

783

Sigtuna

2011

7,2

784

Sigtuna

2012

6,6

785

Sigtuna

2013

9,7

786

Sigtuna

2014

7,7

787

Sigtuna

2015

9,3

788

Sigtuna

2016

9,5

789

Sigtuna

2017

9,9

790

Sigtuna

2018

10,9

791

Sigtuna

2019

9,8

792

Sigtuna

2020

12,2

793

Sigtuna

2021

11,9

794

Simrishamn

2009

1,9

795

Simrishamn

2010

1,9

796

Simrishamn

2011

5,2

797

Simrishamn

2012

5,5

798

Simrishamn

2013

5,6

799

Simrishamn

2014

5,7

800

Simrishamn

2015

4,2

801

Simrishamn

2016

3,7

802

Simrishamn

2017

4,8

803

Simrishamn

2018

5,5

804

Simrishamn

2019

5,5

805

Simrishamn

2020

5,6

806

Simrishamn

2021

5,1

807

Smedjebacken

2009

5,8

808

Smedjebacken

2010

6,6

809

Smedjebacken

2011

8,6

810

Smedjebacken

2012

8,8

811

Smedjebacken

2013

10,2

812

Smedjebacken

2014

9,9

813

Smedjebacken

2015

9,8

814

Smedjebacken

2016

9,7

815

Smedjebacken

2017

7,8

816

Smedjebacken

2018

11,1

817

Smedjebacken

2019

10,5

818

Smedjebacken

2020

11,3

819

Smedjebacken

2021

12,2

820

Sollefteå

2009

12,8

821

Sollefteå

2010

12,4

822

Sollefteå

2011

17,3

823

Sollefteå

2012

23,7

824

Sollefteå

2013

24,7

825

Sollefteå

2014

24,4

826

Sollefteå

2015

19,5

827

Sollefteå

2016

21,0

828

Sollefteå

2017

25,0

829

Sollefteå

2018

30,3

830

Sollefteå

2019

30,9

831

Sollefteå

2020

28,7

832

Sollefteå

2021

25,2

833

Sorsele

2017

1,3

834

Sorsele

2018

1,1

835

Sorsele

2019

1,2

836

Sorsele

2020

1,1

837

Sorsele

2021

1,2

838

Sotenäs

2009

14,5

839

Sotenäs

2010

11,1

840

Sotenäs

2011

11,6

841

Sotenäs

2012

14,9

842

Sotenäs

2013

16,0

843

Sotenäs

2014

16,2

844

Sotenäs

2015

14,6

845

Sotenäs

2016

13,1

846

Sotenäs

2017

12,6

847

Sotenäs

2018

24,6

848

Sotenäs

2019

30,1

849

Sotenäs

2020

28,2

850

Sotenäs

2021

34,7

851

Strängnäs

2009

3,4

852

Strängnäs

2010

1,7

853

Strängnäs

2011

3,8

854

Strängnäs

2012

5,6

855

Strängnäs

2013

5,6

856

Strängnäs

2014

5,6

857

Strängnäs

2015

6,7

858

Strängnäs

2016

8,1

859

Strängnäs

2017

8,6

860

Strängnäs

2018

9,2

861

Strängnäs

2019

9,5

862

Strängnäs

2020

10,9

863

Strängnäs

2021

9,4

864

Strömstad

2009

7,7

865

Strömstad

2010

3,1

866

Strömstad

2011

9,9

867

Strömstad

2012

9,5

868

Strömstad

2013

13,7

869

Strömstad

2014

9,2

870

Strömstad

2015

9,9

871

Strömstad

2016

9,7

872

Strömstad

2017

12,5

873

Strömstad

2018

11,6

874

Strömstad

2019

12,9

875

Strömstad

2020

13,6

876

Strömstad

2021

13,6

877

Sundsvall

2009

4,3

878

Sundsvall

2010

4,6

879

Sundsvall

2011

6,3

880

Sundsvall

2012

6,2

881

Sundsvall

2013

6,8

882

Sundsvall

2014

6,9

883

Sundsvall

2015

9,0

884

Sundsvall

2016

8,6

885

Sundsvall

2017

9,4

886

Sundsvall

2018

10,2

887

Sundsvall

2019

10,1

888

Sundsvall

2020

10,0

889

Sundsvall

2021

10,0

890

Sävsjö

2009

20,3

891

Sävsjö

2010

28,4

892

Sävsjö

2011

30,4

893

Sävsjö

2012

31,7

894

Sävsjö

2013

29,8

895

Sävsjö

2014

31,8

896

Sävsjö

2015

29,9

897

Sävsjö

2016

30,1

898

Sävsjö

2017

31,4

899

Sävsjö

2018

34,4

900

Sävsjö

2019

36,0

901

Sävsjö

2020

35,4

902

Sävsjö

2021

36,2

903

Söderhamn

2009

8,6

904

Söderhamn

2010

9,3

905

Söderhamn

2011

13,5

906

Söderhamn

2012

18,4

907

Söderhamn

2013

19,2

908

Söderhamn

2014

19,6

909

Söderhamn

2015

20,6

910

Söderhamn

2016

21,1

911

Söderhamn

2017

24,0

912

Söderhamn

2018

24,1

913

Söderhamn

2019

24,4

914

Söderhamn

2020

24,3

915

Söderhamn

2021

22,0

916

Söderköping

2009

15,4

917

Söderköping

2010

20,6

918

Söderköping

2011

24,6

919

Söderköping

2012

25,3

920

Söderköping

2013

26,7

921

Söderköping

2014

23,9

922

Söderköping

2015

23,1

923

Söderköping

2016

17,7

924

Söderköping

2017

21,1

925

Söderköping

2018

23,3

926

Söderköping

2019

23,6

927

Söderköping

2020

25,1

928

Söderköping

2021

25,7

929

Södertälje

2009

14,7

930

Södertälje

2010

14,4

931

Södertälje

2011

13,5

932

Södertälje

2012

15,3

933

Södertälje

2013

15,0

934

Södertälje

2014

15,1

935

Södertälje

2015

14,5

936

Södertälje

2016

14,6

937

Södertälje

2017

16,3

938

Södertälje

2018

17,1

939

Södertälje

2019

23,7

940

Södertälje

2020

23,6

941

Södertälje

2021

24,1

942

Timrå

2009

2,9

943

Timrå

2010

3,6

944

Timrå

2011

5,1

945

Timrå

2012

11,9

946

Timrå

2013

11,9

947

Timrå

2014

12,6

948

Timrå

2015

9,5

949

Timrå

2016

10,2

950

Timrå

2017

10,2

951

Timrå

2018

10,4

952

Timrå

2019

21,7

953

Timrå

2020

24,8

954

Timrå

2021

23,2

955

Torsås

2009

3,6

956

Torsås

2010

0,9

957

Torsås

2011

1,7

958

Torsås

2012

1,9

959

Torsås

2013

1,7

960

Torsås

2014

2,4

961

Torsås

2015

2,6

962

Torsås

2016

2,4

963

Torsås

2017

2,4

964

Torsås

2018

2,4

965

Torsås

2019

2,5

966

Torsås

2020

2,4

967

Torsås

2021

2,1

968

Trosa

2009

21,5

969

Trosa

2010

19,5

970

Trosa

2011

21,9

971

Trosa

2012

23,5

972

Trosa

2013

27,3

973

Trosa

2014

14,2

974

Trosa

2015

12,5

975

Trosa

2016

12,8

976

Trosa

2017

12,7

977

Trosa

2018

12,3

978

Trosa

2019

14,9

979

Trosa

2020

15,1

980

Trosa

2021

14,0

981

Tyresö

2014

23,9

982

Tyresö

2015

90,1

983

Tyresö

2016

93,5

984

Tyresö

2017

86,6

985

Tyresö

2018

89,4

986

Tyresö

2019

22,0

987

Tyresö

2020

53,1

988

Tyresö

2021

27,3

989

Uddevalla

2009

17,3

990

Uddevalla

2010

22,7

991

Uddevalla

2011

23,7

992

Uddevalla

2012

23,2

993

Uddevalla

2013

30,4

994

Uddevalla

2014

32,2

995

Uddevalla

2015

32,5

996

Uddevalla

2016

34,3

997

Uddevalla

2017

34,6

998

Uddevalla

2018

35,2

999

Uddevalla

2019

37,4

1000

Uddevalla

2020

37,2

1001

Uddevalla

2021

37,3

1002

Upplands-Bro

2009

19,7

1003

Upplands-Bro

2010

20,2

1004

Upplands-Bro

2011

23,3

1005

Upplands-Bro

2012

19,9

1006

Upplands-Bro

2013

21,1

1007

Upplands-Bro

2014

21,7

1008

Upplands-Bro

2015

21,7

1009

Upplands-Bro

2016

21,5

1010

Upplands-Bro

2017

22,2

1011

Upplands-Bro

2018

22,2

1012

Upplands-Bro

2019

22,5

1013

Upplands-Bro

2020

22,4

1014

Upplands-Bro

2021

22,5

1015

Uppvidinge

2009

12,4

1016

Uppvidinge

2010

15,3

1017

Uppvidinge

2011

18,6

1018

Uppvidinge

2012

17,8

1019

Uppvidinge

2013

18,2

1020

Uppvidinge

2014

19,6

1021

Uppvidinge

2015

18,9

1022

Uppvidinge

2016

21,1

1023

Uppvidinge

2017

19,4

1024

Uppvidinge

2018

20,2

1025

Uppvidinge

2019

20,2

1026

Uppvidinge

2020

19,8

1027

Uppvidinge

2021

23,4

1028

Varberg

2009

7,6

1029

Varberg

2010

8,3

1030

Varberg

2011

8,1

1031

Varberg

2012

10,8

1032

Varberg

2013

12,7

1033

Varberg

2014

12,2

1034

Varberg

2015

12,4

1035

Varberg

2016

12,9

1036

Varberg

2017

14,1

1037

Varberg

2018

17,8

1038

Varberg

2019

17,7

1039

Varberg

2020

19,9

1040

Varberg

2021

20,0

1041

Vårgårda

2009

10,7

1042

Vårgårda

2010

12,8

1043

Vårgårda

2011

18,7

1044

Vårgårda

2012

23,3

1045

Vårgårda

2013

22,2

1046

Vårgårda

2014

24,1

1047

Vårgårda

2015

24,9

1048

Vårgårda

2016

27,5

1049

Vårgårda

2017

28,7

1050

Vårgårda

2018

32,1

1051

Vårgårda

2019

34,3

1052

Vårgårda

2020

37,1

1053

Vårgårda

2021

38,2

1054

Värmdö

2009

27,6

1055

Värmdö

2010

25,5

1056

Värmdö

2011

25,9

1057

Värmdö

2012

17,1

1058

Värmdö

2013

27,4

1059

Värmdö

2014

31,5

1060

Värmdö

2015

29,5

1061

Värmdö

2016

40,2

1062

Värmdö

2017

23,5

1063

Värmdö

2018

36,6

1064

Värmdö

2019

35,1

1065

Värmdö

2020

30,9

1066

Värmdö

2021

25,0

1067

Värnamo

2009

9,9

1068

Värnamo

2010

9,1

1069

Värnamo

2011

9,8

1070

Värnamo

2012

10,2

1071

Värnamo

2013

10,2

1072

Värnamo

2014

10,8

1073

Värnamo

2015

11,6

1074

Värnamo

2016

12,9

1075

Värnamo

2017

11,5

1076

Värnamo

2018

11,5

1077

Värnamo

2019

13,2

1078

Värnamo

2020

14,2

1079

Värnamo

2021

14,8

1080

Västervik

2009

8,2

1081

Västervik

2010

11,7

1082

Västervik

2011

13,6

1083

Västervik

2012

15,2

1084

Västervik

2013

20,6

1085

Västervik

2014

19,5

1086

Västervik

2015

19,4

1087

Västervik

2016

18,8

1088

Västervik

2017

19,8

1089

Västervik

2018

20,0

1090

Västervik

2019

21,0

1091

Västervik

2020

20,6

1092

Västervik

2021

18,8

1093

Ystad

2009

2,7

1094

Ystad

2010

3,3

1095

Ystad

2011

3,1

1096

Ystad

2012

3,6

1097

Ystad

2013

3,5

1098

Ystad

2014

3,7

1099

Ystad

2015

3,5

1100

Ystad

2016

4,1

1101

Ystad

2017

4,8

1102

Ystad

2018

3,5

1103

Ystad

2019

3,4

1104

Ystad

2020

4,8

1105

Ystad

2021

5,5

1106

Ånge

2009

7,2

1107

Ånge

2010

7,7

1108

Ånge

2011

15,6

1109

Ånge

2012

20,0

1110

Ånge

2013

22,7

1111

Ånge

2014

21,9

1112

Ånge

2015

27,3

1113

Ånge

2016

26,7

1114

Ånge

2017

28,8

1115

Ånge

2018

28,9

1116

Ånge

2019

28,7

1117

Ånge

2020

28,6

1118

Ånge

2021

28,7

1119

Älmhult

2009

6,4

1120

Älmhult

2010

4,6

1121

Älmhult

2011

5,2

1122

Älmhult

2012

6,5

1123

Älmhult

2013

6,8

1124

Älmhult

2014

5,9

1125

Älmhult

2015

5,7

1126

Älmhult

2016

6,1

1127

Älmhult

2017

5,0

1128

Älmhult

2018

8,9

1129

Älmhult

2019

9,8

1130

Älmhult

2020

9,7

1131

Älmhult

2021

9,4

1132

Ängelholm

2009

0,6

1133

Ängelholm

2010

0,9

1134

Ängelholm

2011

1,2

1135

Ängelholm

2012

1,2

1136

Ängelholm

2013

1,5

1137

Ängelholm

2014

1,5

1138

Ängelholm

2015

1,7

1139

Ängelholm

2016

1,7

1140

Ängelholm

2017

3,1

1141

Ängelholm

2018

3,4

1142

Ängelholm

2019

5,1

1143

Ängelholm

2020

5,6

1144

Ängelholm

2021

8,0

1145

Örnsköldsvik

2009

14,1

1146

Örnsköldsvik

2010

15,8

1147

Örnsköldsvik

2011

15,1

1148

Örnsköldsvik

2012

22,9

1149

Örnsköldsvik

2013

24,7

1150

Örnsköldsvik

2014

24,4

1151

Örnsköldsvik

2015

23,4

1152

Örnsköldsvik

2016

23,0

1153

Örnsköldsvik

2017

23,3

1154

Örnsköldsvik

2018

25,3

1155

Örnsköldsvik

2019

25,0

1156

Örnsköldsvik

2020

24,8

1157

Örnsköldsvik

2021

23,4

1158

Österåker

2009

2,5

1159

Österåker

2010

2,5

1160

Österåker

2011

2,0

1161

Österåker

2012

2,1

1162

Österåker

2013

14,0

1163

Österåker

2014

14,3

1164

Österåker

2015

12,4

1165

Österåker

2016

3,2

1166

Österåker

2017

1,9

1167

Österåker

2018

2,4

1168

Österåker

2019

2,9

1169

Österåker

2020

0,9

1170

Österåker

2021

1,0

1171

Östra Göinge

2009

15,4

1172

Östra Göinge

2010

15,7

1173

Östra Göinge

2011

15,9

1174

Östra Göinge

2012

19,5

1175

Östra Göinge

2013

18,0

1176

Östra Göinge

2014

20,9

1177

Östra Göinge

2015

21,6

1178

Östra Göinge

2016

25,7

1179

Östra Göinge

2017

28,1

1180

Östra Göinge

2018

28,6

1181

Östra Göinge

2019

29,5

1182

Östra Göinge

2020

31,5

1183

Östra Göinge

2021

31,6

1184

Övertorneå

2009

0,9

1185

Övertorneå

2011

0,1

1186

Övertorneå

2012

2,7

1187

Övertorneå

2013

2,8

1188

Övertorneå

2014

2,7

1189

Övertorneå

2015

0,3

1190

Övertorneå

2016

0,3

1191

Övertorneå

2017

0,3

1192

Övertorneå

2018

9,5

1193

Övertorneå

2019

8,4

1194

Övertorneå

2020

6,7

1195

Övertorneå

2021

6,8

1196

Riket

2009

9,8

1197

Riket

2010

10,7

1198

Riket

2011

12,6

1199

Riket

2012

13,9

1200

Riket

2013

15,1

1201

Riket

2014

15,3

1202

Riket

2015

15,4

1203

Riket

2016

15,6

1204

Riket

2017

16,4

1205

Riket

2018

17,8

1206

Riket

2019

18,5

1207

Riket

2020

18,8

1208

Riket

2021

18,9

Datakälla: Jordbruksverket
Uppdaterad: 2023-04-28