Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk jordbruksmark

Indikator GN. 3

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark och betesmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder. Jordbruksmark innefattar alltså både åkermark och betesmark. Endast helt omställd mark räknas med, alltså inte mark under omställning.

Regeringen har satt upp inriktningsmål för ökad produktion av ekologiska livsmedel: 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030, enligt Sveriges livsmedelsstrategi.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

SEKOM-medel

2009

9,5

1

SEKOM-medel

2010

10,3

2

SEKOM-medel

2011

11,9

3

SEKOM-medel

2012

13,1

4

SEKOM-medel

2013

14,3

5

SEKOM-medel

2014

14,4

6

SEKOM-medel

2015

14,6

7

SEKOM-medel

2016

14,7

8

SEKOM-medel

2017

15,8

9

SEKOM-medel

2018

17,1

10

SEKOM-medel

2019

17,9

11

SEKOM-medel

2020

18,3

12

SEKOM-medel

2021

18,3

13

SEKOM-medel

2022

18,1

14

Aneby

2009

17,1

15

Aneby

2010

16,7

16

Aneby

2011

23,8

17

Aneby

2012

26,2

18

Aneby

2013

31,6

19

Aneby

2014

30,1

20

Aneby

2015

29,3

21

Aneby

2016

31,8

22

Aneby

2017

30,9

23

Aneby

2018

38,4

24

Aneby

2019

40,2

25

Aneby

2020

43,2

26

Aneby

2021

44,4

27

Aneby

2022

46,1

28

Avesta

2009

9,1

29

Avesta

2010

11,7

30

Avesta

2011

14,7

31

Avesta

2012

15,9

32

Avesta

2013

19,0

33

Avesta

2014

20,5

34

Avesta

2015

22,2

35

Avesta

2016

22,7

36

Avesta

2017

24,5

37

Avesta

2018

24,4

38

Avesta

2019

25,0

39

Avesta

2020

24,8

40

Avesta

2021

23,8

41

Avesta

2022

23,8

42

Boden

2009

1,8

43

Boden

2010

1,8

44

Boden

2011

1,9

45

Boden

2012

4,3

46

Boden

2013

5,3

47

Boden

2014

5,4

48

Boden

2015

5,2

49

Boden

2016

4,8

50

Boden

2017

9,5

51

Boden

2018

8,2

52

Boden

2019

5,9

53

Boden

2020

5,9

54

Boden

2021

5,8

55

Boden

2022

5,5

56

Bollebygd

2009

13,6

57

Bollebygd

2010

12,2

58

Bollebygd

2011

13,7

59

Bollebygd

2012

14,1

60

Bollebygd

2013

13,4

61

Bollebygd

2014

15,5

62

Bollebygd

2015

16,3

63

Bollebygd

2016

16,5

64

Bollebygd

2017

9,5

65

Bollebygd

2018

9,7

66

Bollebygd

2019

9,9

67

Bollebygd

2020

6,6

68

Bollebygd

2021

4,0

69

Bollebygd

2022

4,0

70

Bollnäs

2009

7,6

71

Bollnäs

2010

7,8

72

Bollnäs

2011

10,1

73

Bollnäs

2012

10,8

74

Bollnäs

2013

14,0

75

Bollnäs

2014

14,6

76

Bollnäs

2015

17,9

77

Bollnäs

2016

17,1

78

Bollnäs

2017

17,8

79

Bollnäs

2018

19,9

80

Bollnäs

2019

20,6

81

Bollnäs

2020

19,4

82

Bollnäs

2021

19,8

83

Bollnäs

2022

20,8

84

Borås

2009

7,6

85

Borås

2010

10,1

86

Borås

2011

12,8

87

Borås

2012

14,8

88

Borås

2013

14,1

89

Borås

2014

13,2

90

Borås

2015

11,8

91

Borås

2016

12,1

92

Borås

2017

12,0

93

Borås

2018

10,4

94

Borås

2019

11,5

95

Borås

2020

11,3

96

Borås

2021

11,2

97

Borås

2022

11,1

98

Burlöv

2009

24,2

99

Burlöv

2010

24,0

100

Degerfors

2009

6,0

101

Degerfors

2010

10,9

102

Degerfors

2011

17,8

103

Degerfors

2012

23,4

104

Degerfors

2013

32,5

105

Degerfors

2014

27,9

106

Degerfors

2015

26,1

107

Degerfors

2016

25,1

108

Degerfors

2017

25,5

109

Degerfors

2018

27,1

110

Degerfors

2019

29,8

111

Degerfors

2020

28,7

112

Degerfors

2021

28,3

113

Degerfors

2022

30,6

114

Ekerö

2009

7,8

115

Ekerö

2010

7,7

116

Ekerö

2011

7,6

117

Ekerö

2012

7,9

118

Ekerö

2013

8,4

119

Ekerö

2014

7,8

120

Ekerö

2015

8,6

121

Ekerö

2016

8,7

122

Ekerö

2017

9,5

123

Ekerö

2018

9,3

124

Ekerö

2019

13,7

125

Ekerö

2020

15,1

126

Ekerö

2021

15,8

127

Ekerö

2022

15,5

128

Eksjö

2009

9,2

129

Eksjö

2010

12,3

130

Eksjö

2011

16,7

131

Eksjö

2012

15,2

132

Eksjö

2013

14,9

133

Eksjö

2014

17,8

134

Eksjö

2015

21,6

135

Eksjö

2016

18,7

136

Eksjö

2017

19,6

137

Eksjö

2018

23,1

138

Eksjö

2019

24,7

139

Eksjö

2020

25,7

140

Eksjö

2021

26,3

141

Eksjö

2022

25,7

142

Enköping

2009

10,4

143

Enköping

2010

10,3

144

Enköping

2011

10,8

145

Enköping

2012

11,6

146

Enköping

2013

12,0

147

Enköping

2014

11,7

148

Enköping

2015

11,0

149

Enköping

2016

11,8

150

Enköping

2017

11,8

151

Enköping

2018

12,1

152

Enköping

2019

14,0

153

Enköping

2020

13,7

154

Enköping

2021

14,0

155

Enköping

2022

14,2

156

Eskilstuna

2009

7,0

157

Eskilstuna

2010

7,5

158

Eskilstuna

2011

10,2

159

Eskilstuna

2012

10,9

160

Eskilstuna

2013

10,0

161

Eskilstuna

2014

10,2

162

Eskilstuna

2015

13,7

163

Eskilstuna

2016

12,4

164

Eskilstuna

2017

14,0

165

Eskilstuna

2018

15,3

166

Eskilstuna

2019

15,1

167

Eskilstuna

2020

13,5

168

Eskilstuna

2021

15,3

169

Eskilstuna

2022

14,4

170

Eslöv

2009

3,4

171

Eslöv

2010

3,2

172

Eslöv

2011

5,2

173

Eslöv

2012

5,7

174

Eslöv

2013

5,8

175

Eslöv

2014

6,2

176

Eslöv

2015

6,9

177

Eslöv

2016

7,6

178

Eslöv

2017

8,6

179

Eslöv

2018

9,2

180

Eslöv

2019

10,6

181

Eslöv

2020

11,1

182

Eslöv

2021

11,1

183

Eslöv

2022

10,6

184

Gnesta

2009

27,2

185

Gnesta

2010

25,8

186

Gnesta

2011

24,9

187

Gnesta

2012

24,7

188

Gnesta

2013

29,4

189

Gnesta

2014

30,7

190

Gnesta

2015

30,5

191

Gnesta

2016

30,4

192

Gnesta

2017

27,9

193

Gnesta

2018

31,7

194

Gnesta

2019

34,6

195

Gnesta

2020

31,5

196

Gnesta

2021

33,0

197

Gnesta

2022

36,9

198

Gotland

2009

13,2

199

Gotland

2010

13,3

200

Gotland

2011

13,9

201

Gotland

2012

15,4

202

Gotland

2013

16,8

203

Gotland

2014

17,0

204

Gotland

2015

16,9

205

Gotland

2016

16,4

206

Gotland

2017

18,9

207

Gotland

2018

19,8

208

Gotland

2019

19,5

209

Gotland

2020

21,4

210

Gotland

2021

21,8

211

Gotland

2022

19,4

212

Gävle

2009

25,8

213

Gävle

2010

28,7

214

Gävle

2011

30,9

215

Gävle

2012

34,1

216

Gävle

2013

36,0

217

Gävle

2014

37,7

218

Gävle

2015

35,1

219

Gävle

2016

37,7

220

Gävle

2017

43,8

221

Gävle

2018

43,5

222

Gävle

2019

44,5

223

Gävle

2020

43,8

224

Gävle

2021

45,2

225

Gävle

2022

43,2

226

Hallsberg

2009

2,1

227

Hallsberg

2010

2,5

228

Hallsberg

2011

3,0

229

Hallsberg

2012

5,8

230

Hallsberg

2013

6,1

231

Hallsberg

2014

6,5

232

Hallsberg

2015

6,1

233

Hallsberg

2016

6,7

234

Hallsberg

2017

7,1

235

Hallsberg

2018

7,0

236

Hallsberg

2019

7,0

237

Hallsberg

2020

8,4

238

Hallsberg

2021

5,2

239

Hallsberg

2022

5,7

240

Halmstad

2009

11,4

241

Halmstad

2010

11,4

242

Halmstad

2011

11,2

243

Halmstad

2012

9,5

244

Halmstad

2013

12,6

245

Halmstad

2014

11,4

246

Halmstad

2015

9,4

247

Halmstad

2016

10,7

248

Halmstad

2017

9,5

249

Halmstad

2018

11,6

250

Halmstad

2019

13,5

251

Halmstad

2020

15,0

252

Halmstad

2021

14,2

253

Halmstad

2022

14,9

254

Hedemora

2009

16,6

255

Hedemora

2010

16,8

256

Hedemora

2011

16,5

257

Hedemora

2012

16,9

258

Hedemora

2013

21,3

259

Hedemora

2014

23,6

260

Hedemora

2015

23,7

261

Hedemora

2016

24,6

262

Hedemora

2017

23,9

263

Hedemora

2018

26,1

264

Hedemora

2019

27,3

265

Hedemora

2020

33,7

266

Hedemora

2021

34,1

267

Hedemora

2022

35,8

268

Helsingborg

2009

0,1

269

Helsingborg

2010

0,3

270

Helsingborg

2011

0,4

271

Helsingborg

2012

0,6

272

Helsingborg

2013

0,6

273

Helsingborg

2014

0,8

274

Helsingborg

2015

1,0

275

Helsingborg

2016

1,9

276

Helsingborg

2017

2,0

277

Helsingborg

2018

2,7

278

Helsingborg

2019

3,0

279

Helsingborg

2020

3,2

280

Helsingborg

2021

1,5

281

Helsingborg

2022

1,4

282

Huddinge

2009

26,2

283

Huddinge

2010

25,5

284

Huddinge

2011

25,7

285

Huddinge

2012

24,7

286

Huddinge

2013

24,9

287

Huddinge

2015

24,3

288

Huddinge

2016

25,1

289

Huddinge

2017

24,3

290

Huddinge

2018

25,8

291

Huddinge

2019

26,0

292

Huddinge

2020

26,5

293

Huddinge

2021

27,0

294

Huddinge

2022

3,3

295

Hudiksvall

2009

10,5

296

Hudiksvall

2010

12,7

297

Hudiksvall

2011

20,3

298

Hudiksvall

2012

22,6

299

Hudiksvall

2013

26,4

300

Hudiksvall

2014

25,5

301

Hudiksvall

2015

27,9

302

Hudiksvall

2016

26,6

303

Hudiksvall

2017

27,5

304

Hudiksvall

2018

35,9

305

Hudiksvall

2019

36,8

306

Hudiksvall

2020

35,1

307

Hudiksvall

2021

35,9

308

Hudiksvall

2022

36,0

309

Hylte

2009

9,6

310

Hylte

2010

8,4

311

Hylte

2011

10,3

312

Hylte

2012

10,9

313

Hylte

2013

11,0

314

Hylte

2014

11,3

315

Hylte

2015

11,8

316

Hylte

2016

12,0

317

Hylte

2017

19,3

318

Hylte

2018

12,6

319

Hylte

2019

13,2

320

Hylte

2020

13,0

321

Hylte

2021

12,7

322

Hylte

2022

12,7

323

Håbo

2009

8,0

324

Håbo

2010

8,0

325

Håbo

2011

2,6

326

Håbo

2012

2,7

327

Håbo

2013

2,6

328

Håbo

2014

2,6

329

Håbo

2015

8,3

330

Håbo

2016

8,3

331

Håbo

2017

8,2

332

Håbo

2018

9,5

333

Håbo

2019

9,4

334

Håbo

2020

9,8

335

Håbo

2021

6,4

336

Håbo

2022

4,2

337

Härnösand

2009

2,4

338

Härnösand

2010

5,7

339

Härnösand

2011

10,6

340

Härnösand

2012

9,2

341

Härnösand

2013

9,1

342

Härnösand

2014

9,0

343

Härnösand

2015

7,8

344

Härnösand

2016

7,9

345

Härnösand

2017

11,7

346

Härnösand

2018

13,7

347

Härnösand

2019

12,7

348

Härnösand

2020

10,4

349

Härnösand

2021

10,0

350

Härnösand

2022

8,9

351

Höganäs

2009

2,5

352

Höganäs

2010

4,1

353

Höganäs

2011

3,4

354

Höganäs

2012

3,5

355

Höganäs

2013

3,6

356

Höganäs

2014

3,6

357

Höganäs

2015

3,7

358

Höganäs

2016

3,7

359

Höganäs

2017

3,7

360

Höganäs

2018

1,0

361

Höganäs

2019

8,8

362

Höganäs

2020

12,8

363

Höganäs

2021

16,0

364

Höganäs

2022

15,8

365

Hörby

2009

4,3

366

Hörby

2010

4,5

367

Hörby

2011

5,2

368

Hörby

2012

6,0

369

Hörby

2013

5,6

370

Hörby

2014

5,3

371

Hörby

2015

5,6

372

Hörby

2016

5,8

373

Hörby

2017

5,4

374

Hörby

2018

6,0

375

Hörby

2019

4,7

376

Hörby

2020

5,4

377

Hörby

2021

7,0

378

Hörby

2022

6,6

379

Höör

2009

4,6

380

Höör

2010

5,2

381

Höör

2011

5,5

382

Höör

2012

5,9

383

Höör

2013

6,7

384

Höör

2014

6,2

385

Höör

2015

6,0

386

Höör

2016

6,1

387

Höör

2017

8,1

388

Höör

2018

8,4

389

Höör

2019

8,2

390

Höör

2020

8,3

391

Höör

2021

8,2

392

Höör

2022

8,5

393

Jönköping

2009

9,0

394

Jönköping

2010

11,8

395

Jönköping

2011

12,6

396

Jönköping

2012

14,3

397

Jönköping

2013

13,5

398

Jönköping

2014

14,4

399

Jönköping

2015

15,6

400

Jönköping

2016

14,5

401

Jönköping

2017

13,6

402

Jönköping

2018

16,7

403

Jönköping

2019

17,4

404

Jönköping

2020

17,1

405

Jönköping

2021

15,4

406

Jönköping

2022

15,2

407

Kalix

2009

11,0

408

Kalix

2010

9,6

409

Kalix

2011

3,3

410

Kalix

2012

9,7

411

Kalix

2013

16,6

412

Kalix

2014

17,2

413

Kalix

2015

15,7

414

Kalix

2016

15,9

415

Kalix

2017

24,4

416

Kalix

2018

28,6

417

Kalix

2019

30,0

418

Kalix

2020

29,6

419

Kalix

2021

29,3

420

Kalix

2022

28,5

421

Karlshamn

2009

1,1

422

Karlshamn

2010

6,7

423

Karlshamn

2011

8,3

424

Karlshamn

2012

7,6

425

Karlshamn

2013

6,4

426

Karlshamn

2014

5,8

427

Karlshamn

2015

4,3

428

Karlshamn

2016

4,8

429

Karlshamn

2017

3,9

430

Karlshamn

2018

4,9

431

Karlshamn

2019

4,6

432

Karlshamn

2020

4,8

433

Karlshamn

2021

5,0

434

Karlshamn

2022

4,8

435

Karlskrona

2009

4,0

436

Karlskrona

2010

6,1

437

Karlskrona

2011

6,6

438

Karlskrona

2012

6,4

439

Karlskrona

2013

7,4

440

Karlskrona

2014

6,5

441

Karlskrona

2015

7,5

442

Karlskrona

2016

7,5

443

Karlskrona

2017

7,5

444

Karlskrona

2018

8,1

445

Karlskrona

2019

7,2

446

Karlskrona

2020

5,6

447

Karlskrona

2021

5,9

448

Karlskrona

2022

5,5

449

Karlstad

2009

18,6

450

Karlstad

2010

21,4

451

Karlstad

2011

22,7

452

Karlstad

2012

28,2

453

Karlstad

2013

32,6

454

Karlstad

2014

30,7

455

Karlstad

2015

32,5

456

Karlstad

2016

33,4

457

Karlstad

2017

38,9

458

Karlstad

2018

40,9

459

Karlstad

2019

40,8

460

Karlstad

2020

39,8

461

Karlstad

2021

40,0

462

Karlstad

2022

38,8

463

Kramfors

2009

11,6

464

Kramfors

2010

15,4

465

Kramfors

2011

17,4

466

Kramfors

2012

22,7

467

Kramfors

2013

25,4

468

Kramfors

2014

23,6

469

Kramfors

2015

23,5

470

Kramfors

2016

24,7

471

Kramfors

2017

25,4

472

Kramfors

2018

33,8

473

Kramfors

2019

33,3

474

Kramfors

2020

29,1

475

Kramfors

2021

28,8

476

Kramfors

2022

26,3

477

Kumla

2009

1,3

478

Kumla

2010

1,4

479

Kumla

2011

14,2

480

Kumla

2012

13,3

481

Kumla

2013

13,8

482

Kumla

2014

13,2

483

Kumla

2015

15,0

484

Kumla

2016

17,3

485

Kumla

2017

18,0

486

Kumla

2018

19,7

487

Kumla

2019

20,5

488

Kumla

2020

22,5

489

Kumla

2021

22,6

490

Kumla

2022

26,8

491

Kungsbacka

2009

7,6

492

Kungsbacka

2010

5,7

493

Kungsbacka

2011

8,0

494

Kungsbacka

2012

8,7

495

Kungsbacka

2013

8,6

496

Kungsbacka

2014

8,5

497

Kungsbacka

2015

10,3

498

Kungsbacka

2016

10,6

499

Kungsbacka

2017

10,2

500

Kungsbacka

2018

10,8

501

Kungsbacka

2019

13,2

502

Kungsbacka

2020

13,6

503

Kungsbacka

2021

14,2

504

Kungsbacka

2022

13,9

505

Kungsör

2009

12,5

506

Kungsör

2010

13,0

507

Kungsör

2011

13,5

508

Kungsör

2012

15,3

509

Kungsör

2013

15,8

510

Kungsör

2014

17,7

511

Kungsör

2015

17,2

512

Kungsör

2016

17,1

513

Kungsör

2017

21,5

514

Kungsör

2018

23,3

515

Kungsör

2019

23,9

516

Kungsör

2020

23,8

517

Kungsör

2021

24,0

518

Kungsör

2022

21,8

519

Kungälv

2009

21,5

520

Kungälv

2010

28,0

521

Kungälv

2011

35,6

522

Kungälv

2012

38,9

523

Kungälv

2013

39,9

524

Kungälv

2014

39,2

525

Kungälv

2015

41,0

526

Kungälv

2016

38,1

527

Kungälv

2017

46,6

528

Kungälv

2018

46,4

529

Kungälv

2019

51,2

530

Kungälv

2020

53,9

531

Kungälv

2021

50,5

532

Kungälv

2022

50,1

533

Kävlinge

2009

0,2

534

Kävlinge

2010

0,3

535

Kävlinge

2011

0,3

536

Kävlinge

2012

0,2

537

Kävlinge

2013

0,4

538

Kävlinge

2014

0,3

539

Kävlinge

2015

2,0

540

Kävlinge

2016

0,3

541

Kävlinge

2017

0,5

542

Kävlinge

2018

1,4

543

Kävlinge

2019

1,4

544

Kävlinge

2020

1,4

545

Kävlinge

2021

1,9

546

Kävlinge

2022

1,7

547

Laholm

2009

2,9

548

Laholm

2010

3,0

549

Laholm

2011

3,6

550

Laholm

2012

3,6

551

Laholm

2013

3,8

552

Laholm

2014

3,7

553

Laholm

2015

4,3

554

Laholm

2016

4,3

555

Laholm

2017

6,4

556

Laholm

2018

6,1

557

Laholm

2019

5,8

558

Laholm

2020

5,6

559

Laholm

2021

5,1

560

Laholm

2022

5,6

561

Laxå

2009

24,2

562

Laxå

2010

17,3

563

Laxå

2011

32,4

564

Laxå

2012

20,7

565

Laxå

2013

22,5

566

Laxå

2014

23,7

567

Laxå

2015

23,0

568

Laxå

2016

22,8

569

Laxå

2017

23,4

570

Laxå

2018

33,3

571

Laxå

2019

34,2

572

Laxå

2020

35,2

573

Laxå

2021

37,3

574

Laxå

2022

36,4

575

Lerum

2009

5,2

576

Lerum

2010

5,8

577

Lerum

2011

3,0

578

Lerum

2012

5,3

579

Lerum

2013

4,4

580

Lerum

2014

3,9

581

Lerum

2015

5,3

582

Lerum

2016

5,3

583

Lerum

2017

12,6

584

Lerum

2018

12,6

585

Lerum

2019

9,6

586

Lerum

2020

7,3

587

Lerum

2021

22,5

588

Lerum

2022

26,7

589

Ljungby

2009

12,9

590

Ljungby

2010

16,6

591

Ljungby

2011

19,0

592

Ljungby

2012

19,5

593

Ljungby

2013

22,2

594

Ljungby

2014

25,7

595

Ljungby

2015

24,2

596

Ljungby

2016

23,2

597

Ljungby

2017

25,8

598

Ljungby

2018

25,7

599

Ljungby

2019

26,8

600

Ljungby

2020

26,8

601

Ljungby

2021

27,6

602

Ljungby

2022

26,1

603

Ljusdal

2009

19,4

604

Ljusdal

2010

20,0

605

Ljusdal

2011

21,0

606

Ljusdal

2012

35,3

607

Ljusdal

2013

40,2

608

Ljusdal

2014

41,3

609

Ljusdal

2015

43,8

610

Ljusdal

2016

39,4

611

Ljusdal

2017

38,3

612

Ljusdal

2018

41,1

613

Ljusdal

2019

41,6

614

Ljusdal

2020

40,1

615

Ljusdal

2021

36,5

616

Ljusdal

2022

38,1

617

Ludvika

2009

7,2

618

Ludvika

2010

7,3

619

Ludvika

2011

7,4

620

Ludvika

2012

7,7

621

Ludvika

2013

7,9

622

Ludvika

2014

7,9

623

Ludvika

2015

7,9

624

Ludvika

2016

8,3

625

Ludvika

2017

8,7

626

Ludvika

2018

8,8

627

Ludvika

2019

8,4

628

Ludvika

2020

8,0

629

Ludvika

2021

10,2

630

Ludvika

2022

10,8

631

Luleå

2009

11,2

632

Luleå

2010

12,0

633

Luleå

2011

10,6

634

Luleå

2012

11,5

635

Luleå

2013

14,0

636

Luleå

2014

14,4

637

Luleå

2015

15,3

638

Luleå

2016

14,8

639

Luleå

2017

17,1

640

Luleå

2018

19,3

641

Luleå

2019

18,3

642

Luleå

2020

16,7

643

Luleå

2021

16,6

644

Luleå

2022

15,9

645

Mark

2009

11,1

646

Mark

2010

13,1

647

Mark

2011

17,7

648

Mark

2012

19,0

649

Mark

2013

20,0

650

Mark

2014

19,8

651

Mark

2015

20,0

652

Mark

2016

21,3

653

Mark

2017

21,2

654

Mark

2018

23,7

655

Mark

2019

25,5

656

Mark

2020

26,0

657

Mark

2021

25,8

658

Mark

2022

24,2

659

Mjölby

2009

8,0

660

Mjölby

2010

11,6

661

Mjölby

2011

14,5

662

Mjölby

2012

11,1

663

Mjölby

2013

14,9

664

Mjölby

2014

16,4

665

Mjölby

2015

17,5

666

Mjölby

2016

17,6

667

Mjölby

2017

16,2

668

Mjölby

2018

17,0

669

Mjölby

2019

19,4

670

Mjölby

2020

20,2

671

Mjölby

2021

21,3

672

Mjölby

2022

20,9

673

Munkfors

2009

31,4

674

Munkfors

2010

33,6

675

Munkfors

2011

38,3

676

Munkfors

2012

38,8

677

Munkfors

2013

35,7

678

Munkfors

2014

42,7

679

Munkfors

2015

43,1

680

Munkfors

2016

49,2

681

Munkfors

2017

42,6

682

Munkfors

2018

43,2

683

Munkfors

2019

40,2

684

Munkfors

2020

50,0

685

Munkfors

2021

63,0

686

Munkfors

2022

63,6

687

Mönsterås

2009

5,7

688

Mönsterås

2010

9,2

689

Mönsterås

2011

6,8

690

Mönsterås

2012

8,5

691

Mönsterås

2013

8,7

692

Mönsterås

2014

7,6

693

Mönsterås

2015

7,9

694

Mönsterås

2016

7,9

695

Mönsterås

2017

8,2

696

Mönsterås

2018

12,3

697

Mönsterås

2019

12,0

698

Mönsterås

2020

11,3

699

Mönsterås

2021

11,3

700

Mönsterås

2022

12,2

701

Nordanstig

2009

8,5

702

Nordanstig

2010

5,2

703

Nordanstig

2011

12,6

704

Nordanstig

2012

16,2

705

Nordanstig

2013

15,6

706

Nordanstig

2014

18,5

707

Nordanstig

2015

16,9

708

Nordanstig

2016

16,7

709

Nordanstig

2017

17,7

710

Nordanstig

2018

18,0

711

Nordanstig

2019

17,8

712

Nordanstig

2020

11,0

713

Nordanstig

2021

10,1

714

Nordanstig

2022

9,0

715

Norrtälje

2009

13,4

716

Norrtälje

2010

13,3

717

Norrtälje

2011

14,2

718

Norrtälje

2012

14,9

719

Norrtälje

2013

15,8

720

Norrtälje

2014

15,6

721

Norrtälje

2015

16,9

722

Norrtälje

2016

17,3

723

Norrtälje

2017

18,6

724

Norrtälje

2018

19,3

725

Norrtälje

2019

20,3

726

Norrtälje

2020

19,2

727

Norrtälje

2021

19,9

728

Norrtälje

2022

19,6

729

Nybro

2009

5,2

730

Nybro

2010

6,4

731

Nybro

2011

9,4

732

Nybro

2012

10,4

733

Nybro

2013

11,6

734

Nybro

2014

13,0

735

Nybro

2015

15,0

736

Nybro

2016

13,6

737

Nybro

2017

13,8

738

Nybro

2018

11,6

739

Nybro

2019

13,5

740

Nybro

2020

13,7

741

Nybro

2021

10,1

742

Nybro

2022

11,1

743

Nyköping

2009

10,5

744

Nyköping

2010

11,5

745

Nyköping

2011

12,2

746

Nyköping

2012

12,7

747

Nyköping

2013

16,2

748

Nyköping

2014

17,2

749

Nyköping

2015

16,2

750

Nyköping

2016

16,6

751

Nyköping

2017

18,1

752

Nyköping

2018

19,6

753

Nyköping

2019

20,0

754

Nyköping

2020

19,6

755

Nyköping

2021

19,0

756

Nyköping

2022

20,6

757

Nynäshamn

2009

10,6

758

Nynäshamn

2010

9,7

759

Nynäshamn

2011

12,3

760

Nynäshamn

2012

17,1

761

Nynäshamn

2013

11,2

762

Nynäshamn

2014

9,9

763

Nynäshamn

2015

9,9

764

Nynäshamn

2016

9,8

765

Nynäshamn

2017

8,6

766

Nynäshamn

2018

14,4

767

Nynäshamn

2019

16,6

768

Nynäshamn

2020

15,5

769

Nynäshamn

2021

16,0

770

Nynäshamn

2022

15,6

771

Ockelbo

2009

6,3

772

Ockelbo

2010

5,8

773

Ockelbo

2011

7,2

774

Ockelbo

2012

16,3

775

Ockelbo

2013

20,3

776

Ockelbo

2014

21,6

777

Ockelbo

2015

19,2

778

Ockelbo

2016

19,8

779

Ockelbo

2017

20,5

780

Ockelbo

2018

23,3

781

Ockelbo

2019

25,3

782

Ockelbo

2020

26,2

783

Ockelbo

2021

26,9

784

Ockelbo

2022

24,3

785

Oskarshamn

2009

2,3

786

Oskarshamn

2010

2,3

787

Oskarshamn

2011

2,7

788

Oskarshamn

2012

2,7

789

Oskarshamn

2013

2,8

790

Oskarshamn

2014

2,3

791

Oskarshamn

2015

2,2

792

Oskarshamn

2016

1,7

793

Oskarshamn

2017

0,5

794

Oskarshamn

2018

1,6

795

Oskarshamn

2019

1,9

796

Oskarshamn

2020

1,6

797

Oskarshamn

2021

2,3

798

Oskarshamn

2022

2,8

799

Ovanåker

2009

9,0

800

Ovanåker

2010

9,1

801

Ovanåker

2011

14,4

802

Ovanåker

2012

16,1

803

Ovanåker

2013

15,8

804

Ovanåker

2014

17,9

805

Ovanåker

2015

18,7

806

Ovanåker

2016

18,6

807

Ovanåker

2017

21,2

808

Ovanåker

2018

26,1

809

Ovanåker

2019

28,4

810

Ovanåker

2020

28,1

811

Ovanåker

2021

27,8

812

Ovanåker

2022

19,0

813

Ronneby

2009

13,1

814

Ronneby

2010

8,4

815

Ronneby

2011

11,4

816

Ronneby

2012

12,0

817

Ronneby

2013

9,7

818

Ronneby

2014

12,0

819

Ronneby

2015

9,8

820

Ronneby

2016

11,0

821

Ronneby

2017

12,5

822

Ronneby

2018

13,0

823

Ronneby

2019

13,6

824

Ronneby

2020

18,3

825

Ronneby

2021

17,8

826

Ronneby

2022

19,0

827

Sala

2009

14,6

828

Sala

2010

14,7

829

Sala

2011

16,3

830

Sala

2012

17,1

831

Sala

2013

15,6

832

Sala

2014

16,6

833

Sala

2015

14,3

834

Sala

2016

14,9

835

Sala

2017

15,3

836

Sala

2018

16,6

837

Sala

2019

18,2

838

Sala

2020

19,3

839

Sala

2021

19,3

840

Sala

2022

18,9

841

Sigtuna

2009

5,6

842

Sigtuna

2010

6,7

843

Sigtuna

2011

7,2

844

Sigtuna

2012

6,6

845

Sigtuna

2013

9,7

846

Sigtuna

2014

7,7

847

Sigtuna

2015

9,3

848

Sigtuna

2016

9,5

849

Sigtuna

2017

9,9

850

Sigtuna

2018

10,9

851

Sigtuna

2019

9,8

852

Sigtuna

2020

12,2

853

Sigtuna

2021

11,9

854

Sigtuna

2022

8,4

855

Simrishamn

2009

1,9

856

Simrishamn

2010

1,9

857

Simrishamn

2011

5,2

858

Simrishamn

2012

5,5

859

Simrishamn

2013

5,6

860

Simrishamn

2014

5,7

861

Simrishamn

2015

4,2

862

Simrishamn

2016

3,7

863

Simrishamn

2017

4,8

864

Simrishamn

2018

5,5

865

Simrishamn

2019

5,5

866

Simrishamn

2020

5,6

867

Simrishamn

2021

5,1

868

Simrishamn

2022

5,4

869

Smedjebacken

2009

5,8

870

Smedjebacken

2010

6,6

871

Smedjebacken

2011

8,6

872

Smedjebacken

2012

8,8

873

Smedjebacken

2013

10,2

874

Smedjebacken

2014

9,9

875

Smedjebacken

2015

9,8

876

Smedjebacken

2016

9,7

877

Smedjebacken

2017

7,8

878

Smedjebacken

2018

11,1

879

Smedjebacken

2019

10,5

880

Smedjebacken

2020

11,3

881

Smedjebacken

2021

12,2

882

Smedjebacken

2022

12,5

883

Sollefteå

2009

12,8

884

Sollefteå

2010

12,4

885

Sollefteå

2011

17,3

886

Sollefteå

2012

23,7

887

Sollefteå

2013

24,7

888

Sollefteå

2014

24,4

889

Sollefteå

2015

19,5

890

Sollefteå

2016

21,0

891

Sollefteå

2017

25,0

892

Sollefteå

2018

30,3

893

Sollefteå

2019

30,9

894

Sollefteå

2020

28,7

895

Sollefteå

2021

25,2

896

Sollefteå

2022

23,8

897

Sorsele

2017

1,3

898

Sorsele

2018

1,1

899

Sorsele

2019

1,2

900

Sorsele

2020

1,1

901

Sorsele

2021

1,2

902

Sorsele

2022

1,4

903

Sotenäs

2009

14,5

904

Sotenäs

2010

11,1

905

Sotenäs

2011

11,6

906

Sotenäs

2012

14,9

907

Sotenäs

2013

16,0

908

Sotenäs

2014

16,2

909

Sotenäs

2015

14,6

910

Sotenäs

2016

13,1

911

Sotenäs

2017

12,6

912

Sotenäs

2018

24,6

913

Sotenäs

2019

30,1

914

Sotenäs

2020

28,2

915

Sotenäs

2021

34,7

916

Sotenäs

2022

44,6

917

Strängnäs

2009

3,4

918

Strängnäs

2010

1,7

919

Strängnäs

2011

3,8

920

Strängnäs

2012

5,6

921

Strängnäs

2013

5,6

922

Strängnäs

2014

5,6

923

Strängnäs

2015

6,7

924

Strängnäs

2016

8,1

925

Strängnäs

2017

8,6

926

Strängnäs

2018

9,2

927

Strängnäs

2019

9,5

928

Strängnäs

2020

10,9

929

Strängnäs

2021

9,4

930

Strängnäs

2022

12,8

931

Strömstad

2009

7,7

932

Strömstad

2010

3,1

933

Strömstad

2011

9,9

934

Strömstad

2012

9,5

935

Strömstad

2013

13,7

936

Strömstad

2014

9,2

937

Strömstad

2015

9,9

938

Strömstad

2016

9,7

939

Strömstad

2017

12,5

940

Strömstad

2018

11,6

941

Strömstad

2019

12,9

942

Strömstad

2020

13,6

943

Strömstad

2021

13,6

944

Strömstad

2022

13,7

945

Sundsvall

2009

4,3

946

Sundsvall

2010

4,6

947

Sundsvall

2011

6,3

948

Sundsvall

2012

6,2

949

Sundsvall

2013

6,8

950

Sundsvall

2014

6,9

951

Sundsvall

2015

9,0

952

Sundsvall

2016

8,6

953

Sundsvall

2017

9,4

954

Sundsvall

2018

10,2

955

Sundsvall

2019

10,1

956

Sundsvall

2020

10,0

957

Sundsvall

2021

10,0

958

Sundsvall

2022

9,3

959

Sävsjö

2009

20,3

960

Sävsjö

2010

28,4

961

Sävsjö

2011

30,4

962

Sävsjö

2012

31,7

963

Sävsjö

2013

29,8

964

Sävsjö

2014

31,8

965

Sävsjö

2015

29,9

966

Sävsjö

2016

30,1

967

Sävsjö

2017

31,4

968

Sävsjö

2018

34,4

969

Sävsjö

2019

36,0

970

Sävsjö

2020

35,4

971

Sävsjö

2021

36,2

972

Sävsjö

2022

35,6

973

Söderhamn

2009

8,6

974

Söderhamn

2010

9,3

975

Söderhamn

2011

13,5

976

Söderhamn

2012

18,4

977

Söderhamn

2013

19,2

978

Söderhamn

2014

19,6

979

Söderhamn

2015

20,6

980

Söderhamn

2016

21,1

981

Söderhamn

2017

24,0

982

Söderhamn

2018

24,1

983

Söderhamn

2019

24,4

984

Söderhamn

2020

24,3

985

Söderhamn

2021

22,0

986

Söderhamn

2022

21,3

987

Söderköping

2009

15,4

988

Söderköping

2010

20,6

989

Söderköping

2011

24,6

990

Söderköping

2012

25,3

991

Söderköping

2013

26,7

992

Söderköping

2014

23,9

993

Söderköping

2015

23,1

994

Söderköping

2016

17,7

995

Söderköping

2017

21,1

996

Söderköping

2018

23,3

997

Söderköping

2019

23,6

998

Söderköping

2020

25,1

999

Söderköping

2021

25,7

1000

Söderköping

2022

26,3

1001

Södertälje

2009

14,7

1002

Södertälje

2010

14,4

1003

Södertälje

2011

13,5

1004

Södertälje

2012

15,3

1005

Södertälje

2013

15,0

1006

Södertälje

2014

15,1

1007

Södertälje

2015

14,5

1008

Södertälje

2016

14,6

1009

Södertälje

2017

16,3

1010

Södertälje

2018

17,1

1011

Södertälje

2019

23,7

1012

Södertälje

2020

23,6

1013

Södertälje

2021

24,1

1014

Södertälje

2022

19,1

1015

Timrå

2009

2,9

1016

Timrå

2010

3,6

1017

Timrå

2011

5,1

1018

Timrå

2012

11,9

1019

Timrå

2013

11,9

1020

Timrå

2014

12,6

1021

Timrå

2015

9,5

1022

Timrå

2016

10,2

1023

Timrå

2017

10,2

1024

Timrå

2018

10,4

1025

Timrå

2019

21,7

1026

Timrå

2020

24,8

1027

Timrå

2021

23,2

1028

Timrå

2022

25,1

1029

Torsås

2009

3,6

1030

Torsås

2010

0,9

1031

Torsås

2011

1,7

1032

Torsås

2012

1,9

1033

Torsås

2013

1,7

1034

Torsås

2014

2,4

1035

Torsås

2015

2,6

1036

Torsås

2016

2,4

1037

Torsås

2017

2,4

1038

Torsås

2018

2,4

1039

Torsås

2019

2,5

1040

Torsås

2020

2,4

1041

Torsås

2021

2,1

1042

Torsås

2022

2,1

1043

Trosa

2009

21,5

1044

Trosa

2010

19,5

1045

Trosa

2011

21,9

1046

Trosa

2012

23,5

1047

Trosa

2013

27,3

1048

Trosa

2014

14,2

1049

Trosa

2015

12,5

1050

Trosa

2016

12,8

1051

Trosa

2017

12,7

1052

Trosa

2018

12,3

1053

Trosa

2019

14,9

1054

Trosa

2020

15,1

1055

Trosa

2021

14,0

1056

Trosa

2022

13,7

1057

Tyresö

2014

23,9

1058

Tyresö

2015

90,1

1059

Tyresö

2016

93,5

1060

Tyresö

2017

86,6

1061

Tyresö

2018

89,4

1062

Tyresö

2019

22,0

1063

Tyresö

2020

53,1

1064

Tyresö

2021

27,3

1065

Tyresö

2022

24,7

1066

Uddevalla

2009

17,3

1067

Uddevalla

2010

22,7

1068

Uddevalla

2011

23,7

1069

Uddevalla

2012

23,2

1070

Uddevalla

2013

30,4

1071

Uddevalla

2014

32,2

1072

Uddevalla

2015

32,5

1073

Uddevalla

2016

34,3

1074

Uddevalla

2017

34,6

1075

Uddevalla

2018

35,2

1076

Uddevalla

2019

37,4

1077

Uddevalla

2020

37,2

1078

Uddevalla

2021

37,4

1079

Uddevalla

2022

36,2

1080

Upplands-Bro

2009

19,7

1081

Upplands-Bro

2010

20,2

1082

Upplands-Bro

2011

23,3

1083

Upplands-Bro

2012

19,9

1084

Upplands-Bro

2013

21,1

1085

Upplands-Bro

2014

21,7

1086

Upplands-Bro

2015

21,7

1087

Upplands-Bro

2016

21,5

1088

Upplands-Bro

2017

22,2

1089

Upplands-Bro

2018

22,2

1090

Upplands-Bro

2019

22,5

1091

Upplands-Bro

2020

22,4

1092

Upplands-Bro

2021

22,5

1093

Upplands-Bro

2022

23,3

1094

Uppvidinge

2009

12,4

1095

Uppvidinge

2010

15,3

1096

Uppvidinge

2011

18,6

1097

Uppvidinge

2012

17,8

1098

Uppvidinge

2013

18,2

1099

Uppvidinge

2014

19,6

1100

Uppvidinge

2015

18,9

1101

Uppvidinge

2016

21,1

1102

Uppvidinge

2017

19,4

1103

Uppvidinge

2018

20,2

1104

Uppvidinge

2019

20,2

1105

Uppvidinge

2020

19,8

1106

Uppvidinge

2021

23,4

1107

Uppvidinge

2022

23,2

1108

Varberg

2009

7,6

1109

Varberg

2010

8,3

1110

Varberg

2011

8,1

1111

Varberg

2012

10,8

1112

Varberg

2013

12,7

1113

Varberg

2014

12,2

1114

Varberg

2015

12,4

1115

Varberg

2016

12,9

1116

Varberg

2017

14,1

1117

Varberg

2018

17,8

1118

Varberg

2019

17,7

1119

Varberg

2020

19,9

1120

Varberg

2021

20,0

1121

Varberg

2022

20,1

1122

Vårgårda

2009

10,7

1123

Vårgårda

2010

12,8

1124

Vårgårda

2011

18,7

1125

Vårgårda

2012

23,3

1126

Vårgårda

2013

22,2

1127

Vårgårda

2014

24,1

1128

Vårgårda

2015

24,9

1129

Vårgårda

2016

27,5

1130

Vårgårda

2017

28,7

1131

Vårgårda

2018

32,1

1132

Vårgårda

2019

34,3

1133

Vårgårda

2020

37,1

1134

Vårgårda

2021

38,2

1135

Vårgårda

2022

38,0

1136

Värmdö

2009

27,6

1137

Värmdö

2010

25,5

1138

Värmdö

2011

25,9

1139

Värmdö

2012

17,1

1140

Värmdö

2013

27,4

1141

Värmdö

2014

31,5

1142

Värmdö

2015

29,5

1143

Värmdö

2016

40,2

1144

Värmdö

2017

23,5

1145

Värmdö

2018

36,6

1146

Värmdö

2019

35,1

1147

Värmdö

2020

30,9

1148

Värmdö

2021

25,0

1149

Värmdö

2022

27,1

1150

Värnamo

2009

9,9

1151

Värnamo

2010

9,1

1152

Värnamo

2011

9,8

1153

Värnamo

2012

10,2

1154

Värnamo

2013

10,2

1155

Värnamo

2014

10,8

1156

Värnamo