Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Hylte

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

Indikator GN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 1,2 ton/inv2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Indikator GN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 3,5 ton/inv2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

Indikator GN.2

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 41 resor/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator GN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 75 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

4. Ekologisk odling

Indikator GN.4

Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling

Senaste värdet: 11 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

Indikator GN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 40 %2014
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014

6. Skyddad natur

Indikator GN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 1,1 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

Indikator GN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 446 kg/person2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8a. Bly i avloppsslam

Indikator GN.8a
Senaste värdet: 17 mg/kg2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8b. Kadmium i avloppsslam

Indikator GN.8b
Senaste värdet: 0,9 mg/kg2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8c. Kvicksilver i avloppsslam

Indikator GN.8c
Senaste värdet: 0,8 mg/kg2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

9. Förnybar energi kommunala lokaler

Indikator GN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Senaste värdet: 94 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

10a. Energi för tjänsteresor

Indikator GN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 1050 kWh/årsarbetare2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Indikator GN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,31 ton/årsarbetare2014
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

11. Ekologiska livsmedel

Indikator GN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 19 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

Indikator GN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 8 %2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-12-21