Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

SEKOM-medel
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum.

Kommentar

Andelen ekologiska livsmedel har ökat år för år och är nu uppe i 29 procent som medel bland ekokommunerna. Antalet medlemsorganisationer som köper in mer än 30 procent ekologisk mat är 42 stycken. Fem av dessa köper in mer än 45 procent ekologiska livsmedel: Södertälje (56 %), Eskilstuna, Nyköping, Landstinget i Uppsala län samt Trosa.

Medel för offentlig sektor i Sverige är 33 procent bland de som har rapporterat till EkoMatCentrum.

Tillståndsklassning

  >40 %
  30–40 %
  20–30 %
  10–20 %
  <10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-12