Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

SEKOM-medel
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt. Medel för ekokommunerna är 94 procent 2016 vilket är samma värde som året innan.

16 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2017 har 49 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. Av de kommuner som redovisat värden både för 2016 och 2017 har andelen förnybar energi ökat.

Tillståndsklassning

  >100 %
  90–100 %
  80–90 %
  60–80 %
  <60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-09-13