Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

Färgruta SEKOM-medel

Artiklar

Om nyckeltalen

Sveriges Ekokommuner beslutade på föreningens årsmöte 2002 att anta 12 nyckeltal för att följa utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Nyckeltal

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

Nyckeltal GN.1a Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare
Senaste värdet: 1,1 ton/inv2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Nyckeltal GN.1b Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare
Senaste värdet: 3,3 ton/inv2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

Nyckeltal GN.2 Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik
Senaste värdet: 76 resor/inv2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltal GN.3 Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
Senaste värdet: 66 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

4. Ekologisk odling

Nyckeltal GN.4 Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling
Senaste värdet: 14 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

5. Miljöcertifierat skogsbruk

Nyckeltal GN.5 Andel FSC-certifierat skogsbruk
Senaste värdet: 42 %2011
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

6. Skyddad natur

Nyckeltal GN.6 Andel skyddad natur
Senaste värdet: 5,5 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

7. Mängd hushållsavfall

Nyckeltal GN.7 Total mängd hushållsavfall per person.
Senaste värdet: 525 kg/person2015
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007

8a. Bly i avloppsslam

Nyckeltal GN.8a
Senaste värdet: 18 mg/kg2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

8b. Kadmium i avloppsslam

Nyckeltal GN.8b
Senaste värdet: 0,9 mg/kg2015
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007

8c. Kvicksilver i avloppsslam

Nyckeltal GN.8c
Senaste värdet: 0,5 mg/kg2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

9. Förnybar energi kommunala lokaler

Nyckeltal GN.9 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
Senaste värdet: 91 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003

10a. Energi för tjänsteresor

Nyckeltal GN.10a Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare
Senaste värdet: 814 kWh/årsarbetare2015
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2003

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltal GN.10b Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil
Senaste värdet: 0,20 ton/årsarbetare2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004

11. Ekologiska livsmedel

Nyckeltal GN.11 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen
Senaste värdet: 27 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003

12. Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltal GN.12 Andel miljöcertifierade skolor och förskolor
Senaste värdet: 20 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003

Artiklar

Rapportering 2016 - anvisningar

Nu är det dags att rapportera kommunens nyckeltal. Miljöbarometern samlar in huvuddelen av nyckeltalen, de återstående ska rapporteras senast den 31 maj.