Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Sollefteå 2005 34
Sollefteå 2006 39
Sollefteå 2007 34
Sollefteå 2009 83
Sollefteå 2017 99
Sollefteå 2018 99
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Sollefteå

Alla lokaler är med utom de lokaler som hyrs av Hemfosa på Nipanområdet.

98 % är pellets och förnybar fjärrvärme

2 % är olja och fjärrvärme som inte är förnybar.

All el är förnybar.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

25 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2018 har 44 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas en del av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06