Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Hudiksvall

Bolag ingår ej i denna redovisning.
För 2018:avvikelse pga kall vinter jan-feb 2018, samt förlängde ventilations drifttider på många ställen, nya fastighet i drift mm
Vår förvaltade yta ökade från 214 181 m2 (2015) till 221 144 m2 BTA (2016).

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

24 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2018 har 44 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas en del av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13