Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Strängnäs

Kommentar avseende år 2017
Nyckeltalet omfattar för år 2017 enbart bussresor med Sörmlandstrafiken och tågresor med SJ. De bussar som körs av Sörmlandstrafiken för Strängnäs kommuns räkning drivs med HVO. SJ’s tåg drivs med 100 % förnybar el från vatten och vind. Bussresor mellan Strängnäs och Enköping genom Upplands länstrafik omfattas inte av nyckeltalet på grund av otillräckliga underlag.

Kommentar avseende år 2013-2016
Nyckeltalet såsom det redovisas här omfattar enbart Linjetrafiken med Sörmlandstrafikens bussar. Dessa har sedan augusti 2012 drivits av förnyelsebart drivmedel. Initialt med RME och från 2016 har en övergång skett till HVO.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna, dock avtog ökningen 2018 och ligger nu på 87 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från inget förnybart alls till 100 procent förnybart. 36 kommuner kör på helt förnybart, vilket är sju fler än 2017.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-02-03